Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

56. kapitola

Prísľuby pre cudzincov

1 Takto hovorí Jahve: Zachovávajte mravný zákon, robte, čo je správne, lebo moja spása príde čoskoro a moja spravodlivosť sa vyjaví.
2 Blažený človek, ktorý si takto počína, syn človeka, čo sa toho pevne pridržiava, ktorý zachováva sobotu bez poškvrny a ktorý sa zdržiava všetkých zlých skutkov. 3 Nech nevraví cudzinec, ktorý sa pridal k Jahvemu: "Jahve ma určite vylúči zo svojho ľudu." A bezdetný človek nech nehovorí: "Veru, ja som suchý strom." 4 Lebo takto hovorí Jahve bezdetným, ktorí zachovávajú moje soboty, rozhodli sa plniť, čo mi je milé, a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy: 5 Ja im dám čosi lepšie ako sú synovia a dcéry; dám im miesto a meno v mojom dome, v mojom meste, dám im večné meno, ktoré nebude nikdy zotreté. 6 Aj cudzincov, ktorí sa pridali k Jahvemu, aby mu slúžili, milovali Jahveho meno a stali sa jeho sluhami, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez poškvrny a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy, 7 zavediem na svoju svätú horu a naplním ich radosťou vo svojom dome modlitby. Ich celopaly a obety milostivo prijmem na svojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Pána Jahveho, ktorý zhromažďuje izraelských vyhnancov: Zhromaždím ešte ďalších k tým, čo sú zhromaždení.

Nehodní vodcovia

9 Všetky poľné zvieratá a všetka lesná zver, poďte sa nažrať,
10 lebo strážcovia Izraela sú slepí napospol, nič nezbadajú. Sú to nemí psi, čo nevládzu brechať, podriemkavajú schúlení, najradšej spia. 11 Pažraví psi, čo nikdy nemajú dosť, to sú pastieri, čo ničomu nerozumejú, každý si hľadí vlastný záujem, každý bez výnimky ide za svojím ziskom. 12 "Poďme," vravia si, "prinesiem víno, opime sa tuhým nápojom, aj zajtra bude ako dnes, deň veľmi veľký!"