Predchádzajúca kapitola

55. kapitola

Konečná výzva

1 Poďte, všetci smädní, poďte na vodu, poďte, hoci nemáte peniaze, kupujte si zrno a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne, aj víno a mlieko!
2 Prečo míňať peniaze na to, čo nie je chlieb, a svoje mozole na to, čo nesýti? Dobre ma počúvajte a najete sa dobrých vecí, výdatné jedlá budete požívať. 3 Poďte ku mne, počúvajte ma pozorne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, uskutočním prisľúbenia dané Dávidovi. 4 Hľa, ustanovil som ho za svedka pre ľudstvo, za knieža a zákonodarcu národov. 5 Pozri, aj ty zavoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, ktoré nepoznajú teba, budú sa hrnúť k tebe, kvôli Jahvemu, tvojmu Bohu, kvôli Svätému Izraelovmu, lebo ťa oslávil. 6 Hľadajte Jahveho, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku! 7 Nech bezbožník zanechá svoje hriešne cesty a zločinec svoje hriešne zámery, nech sa vráti k Jahvemu, ktorý sa zmiluje nad ním, k nášmu Bohu, lebo on odpúšťa veľkodušne. 8 Lebo vaše myšlienky nie sú moje myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty, to je Jahveho výrok. 9 Ako vysoko sa nad zemou klenú nebesia, tak sú moje cesty vysoko nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. 10 Lebo ako padá z neba dážď a sneh a nevráti sa tam, kým nenapojí zem, kým ju nezúrodní a nerozzelení, aby dala semeno rozsievačovi a chlieb na jedlo, 11 tak je to so slovom, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne neplodné, ale urobí, čo som chcel, uskutoční to, na čo som ho poslal.

Záver

12 Vskutku, s radosťou odídete, v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce prepuknú pred vami vo výkriky jasotu a všetky stromy na poliach budú vám tlieskať.
13 Cyprusy vyrastú namiesto tŕnia, namiesto žihľavy vyrastie myrta, to získa Jahvemu slávu, nehynúci pomník pre večné časy.