Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

54. kapitola

Matka Jeruzalem bude odmenená

1 Plesaj, neplodná, čo si nikdy neporodila dieťa, krič od radosti, plesaj, čo si nepoznala pôrodné bolesti, lebo opustená žena má viac detí ako žena žijúca v manželstve, hovorí Jahve.
2 Rozšír priestor svojho stanu, naširoko roztiahni plátna svojho príbytku, predĺž si povrazy, kolíky si upevni, 3 lebo sa rozšíriš doprava i doľava, tvoje potomstvo ovládne národy a osídli opustené mestá. 4 Neboj sa, nebudeš zahanbená, nepýr sa, nebudeš potupená, ba zabudneš na hanbu svojej mladosti, nespomenieš si už na svoje potupené vdovstvo. 5 Lebo tvojím manželom je tvoj Stvoriteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov je tvojím vykupiteľom, ktorý má meno Boh celej zeme. 6 Jahve ťa znovu pozval k sebe, ženu opustenú a utrápenú. Vari možno zavrhnúť ženu, ktorú si si vzal za mlada, hovorí tvoj Boh. 7 Na krátku chvíľu som ťa opustil, ale s veľkou láskou ťa znovu pritúlim. 8 V návale hnevu som nakrátko skryl pred tebou svoju tvár, ale teraz som sa zmiloval nad tebou svojou večnou láskou, hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ. 9 To mi pripomína Noemove dni: ako som prisahal, že Noemove vody už nikdy nezalejú zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, že ti nebudem hroziť. 10 Hoci by sa vrchy pohli a kopce otriasali, moja láska sa od teba nepohne, moja zmluva pokoja sa neotrasie, hovorí Jahve, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Nový Jeruzalem

11 Nešťastné mesto, vetrom šľahané, bez všetkej útechy, pozri, ja zasadím tvoje kamene do karbunkulu a tvoje základy postavím na zafíry;
12 cimburia ti urobím z rubínov, brány z karbunkulu a všetky tvoje hraničné kamene z drahokamov. 13 Všetky tvoje deti budú Jahveho učeníkmi, tvoje deti budú požívať veľký blahobyt. 14 Budeš založený na spravodlivosti; neboj sa, oslobodíš sa od útlaku aj od hrôzy, tá na teba nedoľahne. 15 Ak ťa napadnú, to nepochádza odo mňa, ktokoľvek zaútočí na teba, zahynie pre teba. 16 Pozri, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába užitočné nástroje, a ja som stvoril aj ničiteľa, aby ničil, 17 ale zbrane proti tebe ukované neprevládnu. Usvedčíš každého, kto sa zdvihne proti tebe na súde. Taký je údel Jahveho sluhov, to je víťazstvo, ktoré im zaistím – Jahveho výrok.