Predchádzajúca kapitola

54. kapitola

Matka Jeruzalem bude odmenená

1 Plesaj, neplodná, čo si nikdy neporodila dieťa, krič od radosti, plesaj, čo si nepoznala pôrodné bolesti, lebo opustená žena má viac detí ako žena žijúca v manželstve, hovorí Jahve.
2 Rozšír priestor svojho stanu, naširoko roztiahni plátna svojho príbytku, predĺž si povrazy, kolíky si upevni, 3 lebo sa rozšíriš doprava i doľava, tvoje potomstvo ovládne národy a osídli opustené mestá. 4 Neboj sa, nebudeš zahanbená, nepýr sa, nebudeš potupená, ba zabudneš na hanbu svojej mladosti, nespomenieš si už na svoje potupené vdovstvo. 5 Lebo tvojím manželom je tvoj Stvoriteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov je tvojím vykupiteľom, ktorý má meno Boh celej zeme. 6 Jahve ťa znovu pozval k sebe, ženu opustenú a utrápenú. Vari možno zavrhnúť ženu, ktorú si si vzal za mlada, hovorí tvoj Boh. 7 Na krátku chvíľu som ťa opustil, ale s veľkou láskou ťa znovu pritúlim. 8 V návale hnevu som nakrátko skryl pred tebou svoju tvár, ale teraz som sa zmiloval nad tebou svojou večnou láskou, hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ. 9 To mi pripomína Noemove dni: ako som prisahal, že Noemove vody už nikdy nezalejú zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, že ti nebudem hroziť. 10 Hoci by sa vrchy pohli a kopce otriasali, moja láska sa od teba nepohne, moja zmluva pokoja sa neotrasie, hovorí Jahve, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Nový Jeruzalem

11 Nešťastné mesto, vetrom šľahané, bez všetkej útechy, pozri, ja zasadím tvoje kamene do karbunkulu a tvoje základy postavím na zafíry;
12 cimburia ti urobím z rubínov, brány z karbunkulu a všetky tvoje hraničné kamene z drahokamov. 13 Všetky tvoje deti budú Jahveho učeníkmi, tvoje deti budú požívať veľký blahobyt. 14 Budeš založený na spravodlivosti; neboj sa, oslobodíš sa od útlaku aj od hrôzy, tá na teba nedoľahne. 15 Ak ťa napadnú, to nepochádza odo mňa, ktokoľvek zaútočí na teba, zahynie pre teba. 16 Pozri, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába užitočné nástroje, a ja som stvoril aj ničiteľa, aby ničil, 17 ale zbrane proti tebe ukované neprevládnu. Usvedčíš každého, kto sa zdvihne proti tebe na súde. Taký je údel Jahveho sluhov, to je víťazstvo, ktoré im zaistím – Jahveho výrok.