Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

54. kapitola

Matka Jeruzalem bude odmenená

1 Plesaj, neplodná, čo si nikdy neporodila dieťa, krič od radosti, plesaj, čo si nepoznala pôrodné bolesti, lebo opustená žena má viac detí ako žena žijúca v manželstve, hovorí Jahve.
2 Rozšír priestor svojho stanu, naširoko roztiahni plátna svojho príbytku, predĺž si povrazy, kolíky si upevni, 3 lebo sa rozšíriš doprava i doľava, tvoje potomstvo ovládne národy a osídli opustené mestá. 4 Neboj sa, nebudeš zahanbená, nepýr sa, nebudeš potupená, ba zabudneš na hanbu svojej mladosti, nespomenieš si už na svoje potupené vdovstvo. 5 Lebo tvojím manželom je tvoj Stvoriteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov je tvojím vykupiteľom, ktorý má meno Boh celej zeme. 6 Jahve ťa znovu pozval k sebe, ženu opustenú a utrápenú. Vari možno zavrhnúť ženu, ktorú si si vzal za mlada, hovorí tvoj Boh. 7 Na krátku chvíľu som ťa opustil, ale s veľkou láskou ťa znovu pritúlim. 8 V návale hnevu som nakrátko skryl pred tebou svoju tvár, ale teraz som sa zmiloval nad tebou svojou večnou láskou, hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ. 9 To mi pripomína Noemove dni: ako som prisahal, že Noemove vody už nikdy nezalejú zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, že ti nebudem hroziť. 10 Hoci by sa vrchy pohli a kopce otriasali, moja láska sa od teba nepohne, moja zmluva pokoja sa neotrasie, hovorí Jahve, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Nový Jeruzalem

11 Nešťastné mesto, vetrom šľahané, bez všetkej útechy, pozri, ja zasadím tvoje kamene do karbunkulu a tvoje základy postavím na zafíry;
12 cimburia ti urobím z rubínov, brány z karbunkulu a všetky tvoje hraničné kamene z drahokamov. 13 Všetky tvoje deti budú Jahveho učeníkmi, tvoje deti budú požívať veľký blahobyt. 14 Budeš založený na spravodlivosti; neboj sa, oslobodíš sa od útlaku aj od hrôzy, tá na teba nedoľahne. 15 Ak ťa napadnú, to nepochádza odo mňa, ktokoľvek zaútočí na teba, zahynie pre teba. 16 Pozri, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába užitočné nástroje, a ja som stvoril aj ničiteľa, aby ničil, 17 ale zbrane proti tebe ukované neprevládnu. Usvedčíš každého, kto sa zdvihne proti tebe na súde. Taký je údel Jahveho sluhov, to je víťazstvo, ktoré im zaistím – Jahveho výrok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk