Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

52. kapitola

Oslobodenie Jeruzalema

1 Zobuď sa, zobuď sa, odej sa silou, Sion! Odej sa do svojich najkrajších šiat, Jeruzalem, sväté mesto, lebo už nikdy do teba nevkročí neobrezaný a nečistý.
2 Vstaň, zajatý Jeruzalem, stras zo seba prach! Spadli ti okovy z hrdla, zajatá sionská dcéra! 3 Lebo takto hovorí Jahve: Boli ste predaní, ale nijaká cena nebola zaplatená, preto aj vykúpení budete bez peňazí. 4 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Na počiatku môj ľud odišiel do Egypta, aby sa tam usadil ako cudzinec, a nakoniec ho utláčal Asýr. 5 Teraz zas, čože tu vidíme? – Jahveho výrok. Môj ľud odvliekli, ani cenu nezaplatili, jeho vládcov vysmievali a moje meno potupovali ustavične, po celé dni – Jahveho výrok. 6 Ale môj ľud pozná moje meno; v ten deň pozná, že to ja hovorím: "Tu som."

Ohlásenie spásy

7 Aké milé sú na horách nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla, čo prináša dobré správy, ktorý ohlasuje spásu, ktorý privoláva Sionu: "Boh je tvojím kráľom."
8 Čuješ? To tvoje hliadky hlasno kričia, všetky razom víťazne volajú, lebo na vlastné oči vidia, ako sa Jahve vracia na Sion. 9 Jeruzalemské zrúcaniny, kričte všetky razom, kričte od radosti! Lebo Jahve sa zľutovala nad svojím ľudom, vykúpil Jeruzalem. 10 Jahve ukázal svoju nesmiernu moc pred všetkými národmi a celý svet od jedného konca po druhý uvidel spásu nášho Boha. 11 Odíďte z Babylona, poďte von, poďte von, nedotýkajte sa ničoho nečistého! Vyjdite z Babylona, buďte čistí, vy, čo nesiete Jahveho nádoby! 12 Ale nemusíte vychádzať náhlivo, nemusíte utekať s chvatom, lebo na čele vám ide Jahve a vaším zadným vojom je Boh Izraela.

Štvrtý spev o sluhovi

13 Hľa, môj sluha bude mať úspech, bude vyvýšený, uctievaný, bude veľmi vznešený.
14 Ako sa zhrozili davy pri pohľade naňho – veď jeho výzor bol znetvorený, nemal už ľudský vzhľad – 15 tak nad ním užasnú premnohé národy a králi zostanú bez slova pred ním, lebo uvidia udalosti nikdy nespomínané, budú svedkami vecí neslýchaných.