Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Oslobodenie Jeruzalema

1 Zobuď sa, zobuď sa, odej sa silou, Sion! Odej sa do svojich najkrajších šiat, Jeruzalem, sväté mesto, lebo už nikdy do teba nevkročí neobrezaný a nečistý.
2 Vstaň, zajatý Jeruzalem, stras zo seba prach! Spadli ti okovy z hrdla, zajatá sionská dcéra! 3 Lebo takto hovorí Jahve: Boli ste predaní, ale nijaká cena nebola zaplatená, preto aj vykúpení budete bez peňazí. 4 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Na počiatku môj ľud odišiel do Egypta, aby sa tam usadil ako cudzinec, a nakoniec ho utláčal Asýr. 5 Teraz zas, čože tu vidíme? – Jahveho výrok. Môj ľud odvliekli, ani cenu nezaplatili, jeho vládcov vysmievali a moje meno potupovali ustavične, po celé dni – Jahveho výrok. 6 Ale môj ľud pozná moje meno; v ten deň pozná, že to ja hovorím: "Tu som."

Ohlásenie spásy

7 Aké milé sú na horách nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla, čo prináša dobré správy, ktorý ohlasuje spásu, ktorý privoláva Sionu: "Boh je tvojím kráľom."
8 Čuješ? To tvoje hliadky hlasno kričia, všetky razom víťazne volajú, lebo na vlastné oči vidia, ako sa Jahve vracia na Sion. 9 Jeruzalemské zrúcaniny, kričte všetky razom, kričte od radosti! Lebo Jahve sa zľutovala nad svojím ľudom, vykúpil Jeruzalem. 10 Jahve ukázal svoju nesmiernu moc pred všetkými národmi a celý svet od jedného konca po druhý uvidel spásu nášho Boha. 11 Odíďte z Babylona, poďte von, poďte von, nedotýkajte sa ničoho nečistého! Vyjdite z Babylona, buďte čistí, vy, čo nesiete Jahveho nádoby! 12 Ale nemusíte vychádzať náhlivo, nemusíte utekať s chvatom, lebo na čele vám ide Jahve a vaším zadným vojom je Boh Izraela.

Štvrtý spev o sluhovi

13 Hľa, môj sluha bude mať úspech, bude vyvýšený, uctievaný, bude veľmi vznešený.
14 Ako sa zhrozili davy pri pohľade naňho – veď jeho výzor bol znetvorený, nemal už ľudský vzhľad – 15 tak nad ním užasnú premnohé národy a králi zostanú bez slova pred ním, lebo uvidia udalosti nikdy nespomínané, budú svedkami vecí neslýchaných.