Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

51. kapitola

Izrael je vyvolený a požehnaný

1 Počúvajte ma vy, čo hľadáte spravodlivosť, ktorí hľadáte Jahveho. Pozrite na Skalu, z ktorej ste vytesaní, na jamu, z ktorej vás vytiahli!
2 Pozrite na svojho otca Abraháma a na Sáru, ktorá vás zrodila! Keď som ho povolal, bol iba jeden, ale ja som ho požehnal a rozmnožil. 3 Áno, Jahve poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcané príbytky, jeho pustý kraj zmení na raj a jeho vyschnutú zem na Jahveho záhradu; zavládne tu radosť a veselosť, spevy vďaky a chvály.

Vláda Božej spravodlivosti

4 Počúvaj ma, ľud môj, ó, môj národ, počúvaj ma pozorne! Lebo ja vydávam zákon, moje právo urobím svetlom národov.
5 Moja spravodlivosť je blízko, moja spása žiari, moje rameno potresce národy. Ostrovy a pobrežia dúfajú vo mňa, spoliehajú sa na moje rameno. 6 Zdvihnite oči k nebesiam a pohliadnite dolu na zem: veru, nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa zoderie ako šat a jej obyvatelia pomrú ako muchy; moja spása však potrvá večne a moja spravodlivosť nikdy nezanikne. 7 Počúvajte ma vy, čo viete, čo je správne, ľud, ktorý nosí môj zákon v srdci! Nebojte sa posmeškov ľudí, nedajte sa zastrašiť ich urážkami! 8 Lebo moľ ich rozožerie ako šaty, chrobač ich rozhlodá ako vlnu, ale moja spravodlivosť bude trvať večne a moja spása od pokolenia do pokolenia.

Jahve sa zobudí

9 Zobuď sa, zobuď sa, odej sa silou, Jahveho rameno! Zobuď sa ako za dávnych dní, za minulých pokolení. Či si ty nerozsekalo Rahaba na kúsky a neprebodlo Draka?
10 Či si to ty nevysušilo more, vody Veľkej priepasti a z morského dna nespravilo cestu, aby ňou prešli vykúpení? 11 Tak sa vráti ľud, ktorý Jahve vyslobodí, a príde na Sion s veselými výkrikmi, ovenčený večnou radosťou: zmocní sa ich radosť a veselosť, utečie smútok a plač.

Jahve ich uteší

12 To ja, ja sám vás uteším. Kto si ty, že sa bojíš smrteľného človeka, ľudského syna, krehkého ako tráva?
13 Zabúdaš na Jahveho, svojho Stvoriteľa, ktorý rozostrel nebesia a založil zem, preto sa neprestávaš deň čo deň triasť pred zúrivosťou utláčateľa, hotového zničiť ťa. Ale kde je tá utláčateľova zúrivosť? 14 Ten, čo sa pod ňou hrbil, bude čoskoro oslobodený, nezomrie v jame a nezostane bez živobytia. 15 Ja som Jahve, tvoj Boh, moje meno je Jahve Cebaot. Ja som rozrazil more, že vlny hučali, 16 aby som nebesia osadila na miesto a založil zem a povedal Sionu: "Ty si môj ľud." Svoje slová som ti vložil do úst, skryl som ťa v tieni svojej ruky.

Zobúdzanie Jeruzalema

17 Preber sa, preber sa, vstaň, Jeruzalem! Ty si pil z ruky Jahveho čašu jeho hnevu, až do dna si vyprázdnil opojnú čašu.
18 Zo všetkých detí, ktoré si splodil, nik ťa nevedie, zo všetkých detí, ktoré si vychoval, nik ťa nechopí za ruku. 19 Dve nešťastia ťa postihli a kto zažiali s tebou? Plienenie a ničenie, hlad a meč, kto ťa uteší? 20 Tvoje deti ležia nevládne na rohoch všetkých ulíc ako antilopy chytené do siete, omámené Jahveho hnevom, hrozbou tvojho Boha. 21 Preto teraz počuj toto, nešťastník, spitý, ale nie od vína: 22 Toto hovorí Pán Jahve, tvoj Boh, obranca tvojho ľudu: Pozri, beriem ti z ruky čašu omamnú, už nikdy nebudeš piť z pohára môjho hnevu. 23 Teraz ho dám do rúk tvojim trýzniteľom, čo ti hovorievali: Ľahni si na zem, nech prejdeme po tebe! A ty si im musel podkladať chrbát ako zem, ako cestu pre chodcova.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk