Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

50. kapitola

Potrestanie Izraela

1 Takto hovorí Jahve: Či je niekde rozvodný list, ktorým by som odohnal vašu matku? Alebo: Ktorému z mojich veriteľov som vás predal? Nie, pre svoje hriechy ste boli predaní, pre vaše zločiny som prepustil vašu matku.
2 Prečo som teda nenašiel nikoho, keď som prišiel? Prečo mi nik neodpovedal, keď som zavolal? Vari je moja ruka prikrátka na vyslobodenie, vari nemám moc spasiť vás? Hľa, keď ja pohrozím, more sa vysuší, rieky premením na púšť, bez vody v nich ryby pohynú, pokapú od smädu. 3 Nebesia odejem čierňavou, vrecovinou ich zakryjem ako plášťom.

Tretí spev o sluhovi

4 Pán Jahve mi dal jazyk učiteľa, aby som vedel slovom vzpružiť zmoreného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som načúval ako učeníci.
5 Pán Jahve otvoril mi ucho a ja som neodporoval, neustúpil som spiatky. 6 Chrbát som nastavil tým, čo ma šľahali, a svoje líce tým, čo mi bradu šklbali. Neskryl som si tvár pred potupovaním a opľúvaním. 7 Ale Pán Jahve mi pomáha, preto sa nedám premôcť potupovaním, preto som si tvár urobil tvrdou sťa kremeň a viem, že nebudem zahanbený, 8 lebo je blízko ten, čo mi dopomôže k právu. Kto začne súd proti mne? Staňme si zoči-voči! Kto sa chce súdiť so mnou, nech predstúpi dopredu! 9 Veď Pán Jahve je na mojej strane, kto mi dokáže vinu? Veru, všetci sa rozpadnú ako šat zožratý moľou. 10 Kto sa z vás bojí Jahveho a počúva hlas jeho sluhu, kto kráča v tmách, bez svetla, nech dúfa v Jahveho meno, nech sa oprie o svojho Boha! 11 Ale vy, čo zakladáte oheň a zbrojíte so zápalnými šípmi, odíďte do plameňov svojho ohňa, do požiarov, ktoré ste podpálili! Z mojej ruky sa vám to stane: v mukách budete ležať!