Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

49. kapitola

Druhý spev o sluhovi

1 Ostrovy, čujte ma, pozor dávajte, ďaleké národy! Jahve ma povolal už od narodenia, od matkinho lona spomenul mi meno.
2 Z môjho jazyka urobil ostrý meč, ukryl ma pod ochranu svojej ruky; urobil zo mňa zaostrený šíp, skryl ma vo svojom tulci. 3 Potom mi povedal: "Ty si môj sluha, Izraela, tebou sa preslávim." 4 Ale ja som povedal: "Nadarmo som sa namáhal, pre nič, zbytočne som mrhal silou!" Ale moje právo je u Jahveho, moja odmena je u môjho Boha. 5 Teraz však hovorí Jahve, ten, čo si ma formoval za sluhu od matkinho lona, aby som mu naspäť priviedol Jakuba, zhromaždil mu Izraela; – budem oslávený u Jahveho, môj Boh je moja sila; – 6 povedal: "To je primálo pre teba ako môjho sluhu, aby si pozdvihol Jakubove kmene a naspäť priviedol pozostalých z Izraela, lež ja ťa urobím svetlom národov, aby si zaniesol moju spásu až do končín zeme." 7 Takto hovorí Jahve, zástanca Izraela, jeho Svätý, tomu, ktorého život je znevažovaný, ktorým opovrhujú národy, otrokovi tyranov: Keď ťa králi uzrú, vstanú si, keď ťa uvidia kniežatá, poklonia sa k zemi, kvôli Jahvemu, ktorý je verný, kvôli Svätému Izraelovmu, ktorý ťa vyvolil.

Radostný návrat

8 Takto hovorí Jahve: V milostivom čase som ťa vyslyšal, pomohol som ti v deň spásy. Sformoval som ťa, urobil som ťa zmluvou pre ľud, aby si pozdvihol krajinu, aby si znovu podelil spustošené dedičné polia,
9 aby si povedal zajatým: "Vyjdite na slobodu" a tým, čo sú v temniciach: "Poďte na svetlo." Budú pásť stáda popri všetkých cestách, na každom kopci nájdu pastviny. 10 Nebudú trpieť hlad a smäd, neuškodí im horúci vietor ani slnečný úpal, lebo ich povedie ten, ktorý ich miluje, a privedie ich k zurčiacim prameňom. 11 Zo všetkých vŕškov porobím cesty a svoje cesty navysoko vysypem. 12 Pozrite, prichádzajú zďaleka, títo od severu a od západu a tamtí z krajiny Sinim. 13 Plesajte, nebesia, veseľ sa, zem, hory, zahučte víťaznými spevmi, lebo Jahve potešil svoj ľud, zľutoval sa nad svojím utrápeným ľudom. 14 Ale Sion vraví: "Jahve ma opustil, Pán na mňa zabudol." 15 Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa, môže nemilovať svoje vlastné dieťa? I keby niektorá zabudla, ja na teba nezabudnem. 16 Tvoje múry sú ustavične predo mnou, vryl som ich do dlaní svojich rúk. 17 Ponáhľajú sa, čo ťa znova stavajú, čo ťa rúcali a ničili, utekajú preč. 18 Rozhliadni sa dokola a všimni si: pozri, ako sa schádzajú, ako sa všetci k tebe zbiehajú. Na môj život – to je Jahveho výrok – vyzdobíš sa nimi všetkými ako šperkami, ovinieš si ich sťa nevesta. 19 Veru, tvoje spustošené a opustené mestá, tvoja zničená krajina budú úzke pre tvojich obyvateľov a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia. 20 Deti, ktorých si bola zbavená, povedia ti do uší: "Toto miesto mi je príliš tesné, urob mi miesto, kde budem bývať!" 21 A ty si pomyslíš: "Ktože mi týchto porodil? Veď ja som bola bezdetná a neplodná. Ktože ich vychoval, veď ja som bola vyhnaná a odvrhnutá. Zakiaľ som bola samotná, kde boli títo?" 22 Pán Jahve hovorí: Pozri, pokyniem pohanom, vztýčim znak pre národy: prinesú ti synov v náručí a dcéry ti donesú na svojich pleciach. 23 Králi ti budú pestúnmi a ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou k zemi padnú pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy poznáš, že ja som Jahve, a nebudú sklamaní, čo dúfajú vo mňa. 24 Či možno silákovi vytrhnúť korisť alebo zajatca vyslobodiť z moci tyrana? 25 A Jahve odpovedá: Zajtra bude vyslobodený aj z moci siláka, korisť bude tyranovi vytrhnutá. Ja sa postavím proti tým, čo sa proti tebe stavajú, a tvoje deti vyslobodím. 26 Tvojim utláčateľom dám jesť ich vlastné telo, ich vlastnou krvou ich opijem ako novým vínom, tak pozná každý človek, že ja, Jahve, som tvoj záchranca, že tvojím vykupiteľom je Mocný Jakubov.