Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Druhý spev o sluhovi

1 Ostrovy, čujte ma, pozor dávajte, ďaleké národy! Jahve ma povolal už od narodenia, od matkinho lona spomenul mi meno.
2 Z môjho jazyka urobil ostrý meč, ukryl ma pod ochranu svojej ruky; urobil zo mňa zaostrený šíp, skryl ma vo svojom tulci. 3 Potom mi povedal: "Ty si môj sluha, Izraela, tebou sa preslávim." 4 Ale ja som povedal: "Nadarmo som sa namáhal, pre nič, zbytočne som mrhal silou!" Ale moje právo je u Jahveho, moja odmena je u môjho Boha. 5 Teraz však hovorí Jahve, ten, čo si ma formoval za sluhu od matkinho lona, aby som mu naspäť priviedol Jakuba, zhromaždil mu Izraela; – budem oslávený u Jahveho, môj Boh je moja sila; – 6 povedal: "To je primálo pre teba ako môjho sluhu, aby si pozdvihol Jakubove kmene a naspäť priviedol pozostalých z Izraela, lež ja ťa urobím svetlom národov, aby si zaniesol moju spásu až do končín zeme." 7 Takto hovorí Jahve, zástanca Izraela, jeho Svätý, tomu, ktorého život je znevažovaný, ktorým opovrhujú národy, otrokovi tyranov: Keď ťa králi uzrú, vstanú si, keď ťa uvidia kniežatá, poklonia sa k zemi, kvôli Jahvemu, ktorý je verný, kvôli Svätému Izraelovmu, ktorý ťa vyvolil.

Radostný návrat

8 Takto hovorí Jahve: V milostivom čase som ťa vyslyšal, pomohol som ti v deň spásy. Sformoval som ťa, urobil som ťa zmluvou pre ľud, aby si pozdvihol krajinu, aby si znovu podelil spustošené dedičné polia,
9 aby si povedal zajatým: "Vyjdite na slobodu" a tým, čo sú v temniciach: "Poďte na svetlo." Budú pásť stáda popri všetkých cestách, na každom kopci nájdu pastviny. 10 Nebudú trpieť hlad a smäd, neuškodí im horúci vietor ani slnečný úpal, lebo ich povedie ten, ktorý ich miluje, a privedie ich k zurčiacim prameňom. 11 Zo všetkých vŕškov porobím cesty a svoje cesty navysoko vysypem. 12 Pozrite, prichádzajú zďaleka, títo od severu a od západu a tamtí z krajiny Sinim. 13 Plesajte, nebesia, veseľ sa, zem, hory, zahučte víťaznými spevmi, lebo Jahve potešil svoj ľud, zľutoval sa nad svojím utrápeným ľudom. 14 Ale Sion vraví: "Jahve ma opustil, Pán na mňa zabudol." 15 Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa, môže nemilovať svoje vlastné dieťa? I keby niektorá zabudla, ja na teba nezabudnem. 16 Tvoje múry sú ustavične predo mnou, vryl som ich do dlaní svojich rúk. 17 Ponáhľajú sa, čo ťa znova stavajú, čo ťa rúcali a ničili, utekajú preč. 18 Rozhliadni sa dokola a všimni si: pozri, ako sa schádzajú, ako sa všetci k tebe zbiehajú. Na môj život – to je Jahveho výrok – vyzdobíš sa nimi všetkými ako šperkami, ovinieš si ich sťa nevesta. 19 Veru, tvoje spustošené a opustené mestá, tvoja zničená krajina budú úzke pre tvojich obyvateľov a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia. 20 Deti, ktorých si bola zbavená, povedia ti do uší: "Toto miesto mi je príliš tesné, urob mi miesto, kde budem bývať!" 21 A ty si pomyslíš: "Ktože mi týchto porodil? Veď ja som bola bezdetná a neplodná. Ktože ich vychoval, veď ja som bola vyhnaná a odvrhnutá. Zakiaľ som bola samotná, kde boli títo?" 22 Pán Jahve hovorí: Pozri, pokyniem pohanom, vztýčim znak pre národy: prinesú ti synov v náručí a dcéry ti donesú na svojich pleciach. 23 Králi ti budú pestúnmi a ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou k zemi padnú pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy poznáš, že ja som Jahve, a nebudú sklamaní, čo dúfajú vo mňa. 24 Či možno silákovi vytrhnúť korisť alebo zajatca vyslobodiť z moci tyrana? 25 A Jahve odpovedá: Zajtra bude vyslobodený aj z moci siláka, korisť bude tyranovi vytrhnutá. Ja sa postavím proti tým, čo sa proti tebe stavajú, a tvoje deti vyslobodím. 26 Tvojim utláčateľom dám jesť ich vlastné telo, ich vlastnou krvou ich opijem ako novým vínom, tak pozná každý človek, že ja, Jahve, som tvoj záchranca, že tvojím vykupiteľom je Mocný Jakubov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk