Dve percentá (2 %)

4. kapitola

1 V ten deň sedem žien sa chopí jedného muža a povedia: "Samy sa budeme starať o svoje živobytie a o svoje ošatenie, dovoľ len, aby sme mohli niesť tvoje meno. Odstráň našu hanbu!"

Jahveho „ratolesť“

2 V ten deň Jahveho ratolesť bude krásna a slávna a plod zeme bude okrasou a slávou pre tých, čo sa zachránia v Izraeli.
3 Zvyšok, ponechaný na Sione, ktorý prežije v Jeruzaleme, všetci zapísaní do knihy života budú sa volať svätými. 4 Keď Pán zmyje škvrnu sionských dcér a očistí Jeruzalem od vyliatej krvi duchom spravodlivosti a duchom očisty, 5 Jahve stvorí oblak dymu cez deň a jasný ohnivý plameň cez noc nad tými, čo sa tam zhromaždia. Lebo nad všetkou slávou bude baldachýn a stan ako tienidlo cez deň proti horúčave a úkryt a útočište pred povíchricou a dažďom.