Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

47. kapitola

Plač nad Babylonom

1 Dole, sadni si do prachu, dievka, dcéra babylonská! Dole z trónu, sadni si na zem, dcéra Chaldejcov! Nikdy ťa už nebudú volať jemnou a vzácnou.
2 Vezmi žarnov a premeľ múku! Zlož závoj z vlasov, podkáš si sukne, odhaľ si boky, broď sa cez rieky! 3 Nech sa odhalí tvoja nahota, nech sa tvoja hanba ukáže; vykonávam svoju pomstu a nik tomu neodolá. 4 To hovorí náš vykupiteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov to hovorí: 5 Sadni si a mlč, ponor sa do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa už nikdy nebudú volať paňou mnohých kráľovstiev. 6 Keď som bol nahnevaný na svoj ľud, keď som zavrhol svoje dedičstvo, vydal som ich do tvojich rúk a ty si zaobchádzala s nimi bez milosti, aj na starcov si vložila svoje preťažké jarmo. 7 Povedala si: "Budem paňou naveky," neuvažovala si o tom vo svojom srdci, nemyslela si na to, ako sa to skončí. 8 Počúvaj teda toto, rozkošnica, čo si sedíš v bezpečí, čo si hovoríš v srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná, nikdy vdovou nebudem, nikdy nepoznám bezdetnosť!" 9 Nuž, obe tieto nešťastia padnú na teba náhle v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo, zasiahnu ťa naplno napriek tvojim premnohým kúzelníctvam, napriek tvojim premnohým čarodejstvám. 10 Spoliehala si sa na svoju zločinnosť a vravela si: "Nik ma nevidí." Tvoja múdrosť, tvoje vedomosti ťa zaviedli, že si si povedala v srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná." 11 Preto príde na teba zlo a nebudeš ho vedieť zažehnať; nešťastie dopadne na teba a nebudeš ho môcť odvrátiť, náhle dopadne na teba skaza celkom nepredvídaná. 12 Zotrvávaj vo svojich kúzelníctvach a všelijakých čarodejstvách, ktorými si sa zaoberala od mlada, možno ti pomôžu, možno ešte vzbudíš hrôzu! 13 Do únavy si sa namáhala poradami, nech sa teda dostavia a zachránia ťa tvoji astrológovia, tvoji pozorovatelia hviezd, ktorí ti predpovedajú budúcnosť mesiac za mesiacom! 14 Ale pozri, oni sú ako pleva, oheň ich spáli, nemôžu zachrániť sami seba z objatia plameňov, to nebude žeravé uhlie, aby sa zohriali, ani ohnisko na posiedky! 15 Tak pochodíš so svojimi mágmi, s ktorými si sa zaoberala od mlada, odtackajú sa každý svojou stranou, nezostane ani jeden, kto by ťa zachránil.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk