Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Plač nad Babylonom

1 Dole, sadni si do prachu, dievka, dcéra babylonská! Dole z trónu, sadni si na zem, dcéra Chaldejcov! Nikdy ťa už nebudú volať jemnou a vzácnou.
2 Vezmi žarnov a premeľ múku! Zlož závoj z vlasov, podkáš si sukne, odhaľ si boky, broď sa cez rieky! 3 Nech sa odhalí tvoja nahota, nech sa tvoja hanba ukáže; vykonávam svoju pomstu a nik tomu neodolá. 4 To hovorí náš vykupiteľ, jeho meno je Jahve Cebaot, Svätý Izraelov to hovorí: 5 Sadni si a mlč, ponor sa do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa už nikdy nebudú volať paňou mnohých kráľovstiev. 6 Keď som bol nahnevaný na svoj ľud, keď som zavrhol svoje dedičstvo, vydal som ich do tvojich rúk a ty si zaobchádzala s nimi bez milosti, aj na starcov si vložila svoje preťažké jarmo. 7 Povedala si: "Budem paňou naveky," neuvažovala si o tom vo svojom srdci, nemyslela si na to, ako sa to skončí. 8 Počúvaj teda toto, rozkošnica, čo si sedíš v bezpečí, čo si hovoríš v srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná, nikdy vdovou nebudem, nikdy nepoznám bezdetnosť!" 9 Nuž, obe tieto nešťastia padnú na teba náhle v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo, zasiahnu ťa naplno napriek tvojim premnohým kúzelníctvam, napriek tvojim premnohým čarodejstvám. 10 Spoliehala si sa na svoju zločinnosť a vravela si: "Nik ma nevidí." Tvoja múdrosť, tvoje vedomosti ťa zaviedli, že si si povedala v srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná." 11 Preto príde na teba zlo a nebudeš ho vedieť zažehnať; nešťastie dopadne na teba a nebudeš ho môcť odvrátiť, náhle dopadne na teba skaza celkom nepredvídaná. 12 Zotrvávaj vo svojich kúzelníctvach a všelijakých čarodejstvách, ktorými si sa zaoberala od mlada, možno ti pomôžu, možno ešte vzbudíš hrôzu! 13 Do únavy si sa namáhala poradami, nech sa teda dostavia a zachránia ťa tvoji astrológovia, tvoji pozorovatelia hviezd, ktorí ti predpovedajú budúcnosť mesiac za mesiacom! 14 Ale pozri, oni sú ako pleva, oheň ich spáli, nemôžu zachrániť sami seba z objatia plameňov, to nebude žeravé uhlie, aby sa zohriali, ani ohnisko na posiedky! 15 Tak pochodíš so svojimi mágmi, s ktorými si sa zaoberala od mlada, odtackajú sa každý svojou stranou, nezostane ani jeden, kto by ťa zachránil.