Predchádzajúca kapitola

44. kapitola

Požehnanie Izraela

1 Počúvaj ma teraz, Jakub, môj sluha, Izrael, ktorého som si vyvolil.
2 Takto hovorí Jahve, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa stvárňuje od narodenia, ktorý ti pomáha: Neboj sa, môj sluha, Jakub, Ješurun, ktorého som si vyvolil. 3 Lebo vylejem vody na smädnú zem a potoky na vyschnutú pôdu; vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoje deti, 4 že sa rozrastú ako uprostred zelene, ako vŕby na brehoch vôd. 5 Tento povie: Ja som Jahveho, iný sa bude volať Jakubovým menom. Tento si napíše na ruku: "Ja som Jahveho" a k menu si pridá: Izrael.

Je len jeden Boh

6 Takto hovorí Jahve, kráľ Izraela, Jahve Cebaot, jeho vykupiteľ: Ja som Prvý a ja som Posledný, okrem mňa Boha niet.
7 Kto je ako ja? Nech predstúpi, nech to vyhlási a dokáže mi to; odvtedy, čo som založil večný ľud, nech povie, čo sa deje a nech oznámi, čo sa má stať. 8 Nebojte sa, nemajte strach! Či som vám to nepovedal oddávna? Vyhlásil som to a vy ste mi svedkami. Vari je Boh okrem mňa? Či je Stvoriteľ, ktorého nepoznám?

Modly nie sú nič

9 Nanič sú všetci tvorcovia modiel, ich najlepšie diela nikomu neprospejú. Ony samy sú ich svedkami, bo nevidia a nevedia nič, preto budú pokrytí hanbou.
10 Kto vytvoril boha alebo ulial modlu, aby z toho nemal prospech? 11 Veru, všetci stúpenci modiel sú zahanbení; veď tí, čo ich vyrábajú, sú iba ľudia. Nech sa všetci zhromaždia a nech sa postavia predo mňa! Všetci sa prestrašia a zahanbia. 12 Kováč vyrába dláto na žeravom uhlí, stvárňuje ho kladivom, pracuje na ňom svojou silnou rukou. Pritom vyhladne a ustane, vysmädne a unaví sa. 13 Rezbár natiahne mieru, olovkom načrtne podobu, dlátom vyrezáva a kružidlom zameriava, až vytvorí podobu človeka, krásneho smrteľníka, aby mohol stáť v chráme. 14 Zasadil si cédre, ktoré narástli od dažďa, aby mal cédre na výrub; alebo si vybral dub či terebinta, ktoré si nechal dorásť na mocné stromy v lese. 15 Ľuďom sa hodia na palivo: vezme z nich na ohrev, spraví si oheň na pečenie chleba. Ba aj boha si z neho vyrobí a hádže sa pred ním na tvár, vyrobí si modlu a klania sa jej. 16 Polovicu z dreva položí na oheň, na tej polovici pečie mäso na ražni, je pečienku a nasýti sa; zároveň sa pri ňom ohreje a povie si: "Ach, ale som sa zohrial, cítim teplo z ohňa." 17 Potom z toho, čo z dreva zostalo, spraví boha, svoju modlu, ktorej sa klania, hádže sa pred ňou na tvár a modlí sa k nej slovami: "Spas ma, lebo ty si môj boh!" 18 Títo ľudia nevedia a nechápu, oči majú zaslepené, že nevidia, myseľ majú zastretú, že nechápu. 19 Taký človek nerozmýšľa, nemá pochop ani rozum, aby si povedal: "Polovicu z dreva som spálil na ohni, hej, na jeho pahrebe som si napiekol chleba, upiekol som si mäsa a najedol som sa; a zo zvyšku mám spraviť ohavnú modlu, mám sa klaňať kusu dreva?" 20 Pripúta sa k popolu, zaviedla ho jeho pomýlená myseľ, nevie sa z toho vymaniť a povedať: "Čože? Táto vec v mojej ruke nie je klam?"

Vernosť Jahvemu

21 Pamätaj na toto, Jakub, aj ty, Izrael, veď ty si môj sluha! Ja som ťa stvárnil, ty máš slúžiť mne, Izrael, nezabudnem na teba!
22 Tvoje hriechy som rozohnal ako hmlu a tvoje previnenia ako mračno; vráť sa ku mne, veď som ťa vykúpil! 23 Kričte od radosti, nebesia, lebo to je Jahveho dielo! Ozývajte sa radosťou, hlbiny zemské, zaznejte piesňami, vrchy, aj vy, lesy, so všetkými svojimi stromami! Lebo Jahve vykúpil Jakuba, na Izraelovi ukázal svoju slávu!

Boh je Stvoriteľ sveta a vládne nad dejinami

24 Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárnil od narodenia: Ja som Jahve, ktorý som stvoril všetko, ja sám som napäl oblohu, rozprestrel som zem, nik mi nepomáhal.
25 Na nič obraciam predpovede veštcov, čarodejov vyvádzam za bláznov, prevraciam výpovede mudrcov, ukazujem, že ich múdrosť je nezmysel. 26 Potvrdzujem slová svojho sluhu, spĺňam predpovede svojich poslov. Jeruzalemu hovorím: "Znovu budeš obývaný." A judským mestám: "Budete znovu postavené! Zo zrúcanín ich znovu vystavím." 27 Ja hovorím hlbine: "Vyschni! Ja vysuším tvoje rieky." 28 Kýrovi vravím: "Ty budeš mojím pastierom!" On splní všetku moju vôľu, rozkáže Jeruzalemu: "Nech je znovu postavený!" a Chrámu: "Nech je obnovený od základov"!