Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Požehnanie Izraela

1 Počúvaj ma teraz, Jakub, môj sluha, Izrael, ktorého som si vyvolil.
2 Takto hovorí Jahve, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa stvárňuje od narodenia, ktorý ti pomáha: Neboj sa, môj sluha, Jakub, Ješurun, ktorého som si vyvolil. 3 Lebo vylejem vody na smädnú zem a potoky na vyschnutú pôdu; vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoje deti, 4 že sa rozrastú ako uprostred zelene, ako vŕby na brehoch vôd. 5 Tento povie: Ja som Jahveho, iný sa bude volať Jakubovým menom. Tento si napíše na ruku: "Ja som Jahveho" a k menu si pridá: Izrael.

Je len jeden Boh

6 Takto hovorí Jahve, kráľ Izraela, Jahve Cebaot, jeho vykupiteľ: Ja som Prvý a ja som Posledný, okrem mňa Boha niet.
7 Kto je ako ja? Nech predstúpi, nech to vyhlási a dokáže mi to; odvtedy, čo som založil večný ľud, nech povie, čo sa deje a nech oznámi, čo sa má stať. 8 Nebojte sa, nemajte strach! Či som vám to nepovedal oddávna? Vyhlásil som to a vy ste mi svedkami. Vari je Boh okrem mňa? Či je Stvoriteľ, ktorého nepoznám?

Modly nie sú nič

9 Nanič sú všetci tvorcovia modiel, ich najlepšie diela nikomu neprospejú. Ony samy sú ich svedkami, bo nevidia a nevedia nič, preto budú pokrytí hanbou.
10 Kto vytvoril boha alebo ulial modlu, aby z toho nemal prospech? 11 Veru, všetci stúpenci modiel sú zahanbení; veď tí, čo ich vyrábajú, sú iba ľudia. Nech sa všetci zhromaždia a nech sa postavia predo mňa! Všetci sa prestrašia a zahanbia. 12 Kováč vyrába dláto na žeravom uhlí, stvárňuje ho kladivom, pracuje na ňom svojou silnou rukou. Pritom vyhladne a ustane, vysmädne a unaví sa. 13 Rezbár natiahne mieru, olovkom načrtne podobu, dlátom vyrezáva a kružidlom zameriava, až vytvorí podobu človeka, krásneho smrteľníka, aby mohol stáť v chráme. 14 Zasadil si cédre, ktoré narástli od dažďa, aby mal cédre na výrub; alebo si vybral dub či terebinta, ktoré si nechal dorásť na mocné stromy v lese. 15 Ľuďom sa hodia na palivo: vezme z nich na ohrev, spraví si oheň na pečenie chleba. Ba aj boha si z neho vyrobí a hádže sa pred ním na tvár, vyrobí si modlu a klania sa jej. 16 Polovicu z dreva položí na oheň, na tej polovici pečie mäso na ražni, je pečienku a nasýti sa; zároveň sa pri ňom ohreje a povie si: "Ach, ale som sa zohrial, cítim teplo z ohňa." 17 Potom z toho, čo z dreva zostalo, spraví boha, svoju modlu, ktorej sa klania, hádže sa pred ňou na tvár a modlí sa k nej slovami: "Spas ma, lebo ty si môj boh!" 18 Títo ľudia nevedia a nechápu, oči majú zaslepené, že nevidia, myseľ majú zastretú, že nechápu. 19 Taký človek nerozmýšľa, nemá pochop ani rozum, aby si povedal: "Polovicu z dreva som spálil na ohni, hej, na jeho pahrebe som si napiekol chleba, upiekol som si mäsa a najedol som sa; a zo zvyšku mám spraviť ohavnú modlu, mám sa klaňať kusu dreva?" 20 Pripúta sa k popolu, zaviedla ho jeho pomýlená myseľ, nevie sa z toho vymaniť a povedať: "Čože? Táto vec v mojej ruke nie je klam?"

Vernosť Jahvemu

21 Pamätaj na toto, Jakub, aj ty, Izrael, veď ty si môj sluha! Ja som ťa stvárnil, ty máš slúžiť mne, Izrael, nezabudnem na teba!
22 Tvoje hriechy som rozohnal ako hmlu a tvoje previnenia ako mračno; vráť sa ku mne, veď som ťa vykúpil! 23 Kričte od radosti, nebesia, lebo to je Jahveho dielo! Ozývajte sa radosťou, hlbiny zemské, zaznejte piesňami, vrchy, aj vy, lesy, so všetkými svojimi stromami! Lebo Jahve vykúpil Jakuba, na Izraelovi ukázal svoju slávu!

Boh je Stvoriteľ sveta a vládne nad dejinami

24 Takto hovorí Jahve, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárnil od narodenia: Ja som Jahve, ktorý som stvoril všetko, ja sám som napäl oblohu, rozprestrel som zem, nik mi nepomáhal.
25 Na nič obraciam predpovede veštcov, čarodejov vyvádzam za bláznov, prevraciam výpovede mudrcov, ukazujem, že ich múdrosť je nezmysel. 26 Potvrdzujem slová svojho sluhu, spĺňam predpovede svojich poslov. Jeruzalemu hovorím: "Znovu budeš obývaný." A judským mestám: "Budete znovu postavené! Zo zrúcanín ich znovu vystavím." 27 Ja hovorím hlbine: "Vyschni! Ja vysuším tvoje rieky." 28 Kýrovi vravím: "Ty budeš mojím pastierom!" On splní všetku moju vôľu, rozkáže Jeruzalemu: "Nech je znovu postavený!" a Chrámu: "Nech je obnovený od základov"!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk