Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Anarchia v Jeruzaleme

1 Dajte pozor! Pán Jahve Cebaot vezme Jeruzalemu a Judei všetku oporu a zásoby, všetky zásoby chleba a všetky zásoby vody,
2 hrdinu a bojovníka, sudcu a proroka, veštca a starca, 3 kapitána, hodnostára i radcu, staviteľa a skúseného zaklínača. 4 Potom im dám chlapcov za kniežatá, ktorí im budú vládnuť, ako im napadne. 5 Ľudia si budú robiť zle navzájom, sused susedovi, chlapec sa vrhne na staršieho, človek bezvýznamný na váženého. 6 Tu niekto chytí brata v otcovom dome: "Ty máš plášť, buď našou hlavou, vezmi do ruky našu rozviklanú vec!" 7 Ten skríkne v onen deň: "Nemôžem byť vaším vodcom, v mojom dome niet chleba ani šiat, nerobte ma vodcom národa!" 8 Veru, Jeruzalem sa zrútil, Judea padla, lebo slovom a skutkom sa postavili proti Jahvemu a urážali pohľad jeho vznešenosti. 9 Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech neskrývajú, ba ako Sodoma ho rozhlasujú. Beda im! Pripravujú si vlastnú záhubu. 10 Povedzte: Spravodlivý bude blažený, lebo bude požívať ovocie svojej práce. 11 Beda zlovoľníkovi, zločincovi, dostane odplatu za svoje skutky. 12 Ó, môj ľud, veritelia ho drancujú, úžerníci panujú nad ním. Ó, môj ľud, tvoji vodcovia ťa zavádzajú, vedú ťa po nesprávnej ceste. 13 Jahve povstal k obžalobe, zastal si súdiť svoj ľud. 14 Jahve začína súd proti starším a kniežatám svojho ľudu: "Vy ste ničili túto vinicu a čo ste chudobným ukradli, je zložené vo vašich domoch. 15 Akým právom drvíte môj ľud a chudákov bijete po tvári?" Výrok Pána Jahveho Cebaot!

Jeruzalemské ženy

16 Potom povedal Jahve: "Pretože sionské dcéry spyšneli a vykračujú si s vypnutým krkom, s vyzývavým pohľadom, kráčajú tanečným krokom hrkajúc obrúčkami na nohách,
17 Pán stihne prašinou hlavy sionských dcér, Jahve obnaží ich čelá. 18 V ten deň Pán strhne z nich všetko, čím sa honosia: obrúčky na členkoch, slniečka a mesiačiky, 19 náušnice, náramky, závoje, 20 diadémy, putá, opasky, súdočky voňaviek, amulety, 21 prstene a nosné obrúčky, 22 jemné rúcha a plášte, šále a kapsičky, 23 zrkadielka, pláštiky, čiapočky a halenky. 24 Vtedy bude miesto voňavky smrad, povraz namiesto opaska, miesto kučier plešina, miesto skvelého šatu vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.

Hrôza v Jeruzaleme

25 Tvoji chlapi padnú mečom, tvoji junáci v boji.
26 Sionské brány budú plné smútku a plaču, mesto bude ležať na zemi vyplienené."