Dve percentá (2 %)

3. kapitola

Anarchia v Jeruzaleme

1 Dajte pozor! Pán Jahve Cebaot vezme Jeruzalemu a Judei všetku oporu a zásoby, všetky zásoby chleba a všetky zásoby vody,
2 hrdinu a bojovníka, sudcu a proroka, veštca a starca, 3 kapitána, hodnostára i radcu, staviteľa a skúseného zaklínača. 4 Potom im dám chlapcov za kniežatá, ktorí im budú vládnuť, ako im napadne. 5 Ľudia si budú robiť zle navzájom, sused susedovi, chlapec sa vrhne na staršieho, človek bezvýznamný na váženého. 6 Tu niekto chytí brata v otcovom dome: "Ty máš plášť, buď našou hlavou, vezmi do ruky našu rozviklanú vec!" 7 Ten skríkne v onen deň: "Nemôžem byť vaším vodcom, v mojom dome niet chleba ani šiat, nerobte ma vodcom národa!" 8 Veru, Jeruzalem sa zrútil, Judea padla, lebo slovom a skutkom sa postavili proti Jahvemu a urážali pohľad jeho vznešenosti. 9 Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech neskrývajú, ba ako Sodoma ho rozhlasujú. Beda im! Pripravujú si vlastnú záhubu. 10 Povedzte: Spravodlivý bude blažený, lebo bude požívať ovocie svojej práce. 11 Beda zlovoľníkovi, zločincovi, dostane odplatu za svoje skutky. 12 Ó, môj ľud, veritelia ho drancujú, úžerníci panujú nad ním. Ó, môj ľud, tvoji vodcovia ťa zavádzajú, vedú ťa po nesprávnej ceste. 13 Jahve povstal k obžalobe, zastal si súdiť svoj ľud. 14 Jahve začína súd proti starším a kniežatám svojho ľudu: "Vy ste ničili túto vinicu a čo ste chudobným ukradli, je zložené vo vašich domoch. 15 Akým právom drvíte môj ľud a chudákov bijete po tvári?" Výrok Pána Jahveho Cebaot!

Jeruzalemské ženy

16 Potom povedal Jahve: "Pretože sionské dcéry spyšneli a vykračujú si s vypnutým krkom, s vyzývavým pohľadom, kráčajú tanečným krokom hrkajúc obrúčkami na nohách,
17 Pán stihne prašinou hlavy sionských dcér, Jahve obnaží ich čelá. 18 V ten deň Pán strhne z nich všetko, čím sa honosia: obrúčky na členkoch, slniečka a mesiačiky, 19 náušnice, náramky, závoje, 20 diadémy, putá, opasky, súdočky voňaviek, amulety, 21 prstene a nosné obrúčky, 22 jemné rúcha a plášte, šále a kapsičky, 23 zrkadielka, pláštiky, čiapočky a halenky. 24 Vtedy bude miesto voňavky smrad, povraz namiesto opaska, miesto kučier plešina, miesto skvelého šatu vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.

Hrôza v Jeruzaleme

25 Tvoji chlapi padnú mečom, tvoji junáci v boji.
26 Sionské brány budú plné smútku a plaču, mesto bude ležať na zemi vyplienené."