Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Anarchia v Jeruzaleme

1 Dajte pozor! Pán Jahve Cebaot vezme Jeruzalemu a Judei všetku oporu a zásoby, všetky zásoby chleba a všetky zásoby vody,
2 hrdinu a bojovníka, sudcu a proroka, veštca a starca, 3 kapitána, hodnostára i radcu, staviteľa a skúseného zaklínača. 4 Potom im dám chlapcov za kniežatá, ktorí im budú vládnuť, ako im napadne. 5 Ľudia si budú robiť zle navzájom, sused susedovi, chlapec sa vrhne na staršieho, človek bezvýznamný na váženého. 6 Tu niekto chytí brata v otcovom dome: "Ty máš plášť, buď našou hlavou, vezmi do ruky našu rozviklanú vec!" 7 Ten skríkne v onen deň: "Nemôžem byť vaším vodcom, v mojom dome niet chleba ani šiat, nerobte ma vodcom národa!" 8 Veru, Jeruzalem sa zrútil, Judea padla, lebo slovom a skutkom sa postavili proti Jahvemu a urážali pohľad jeho vznešenosti. 9 Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech neskrývajú, ba ako Sodoma ho rozhlasujú. Beda im! Pripravujú si vlastnú záhubu. 10 Povedzte: Spravodlivý bude blažený, lebo bude požívať ovocie svojej práce. 11 Beda zlovoľníkovi, zločincovi, dostane odplatu za svoje skutky. 12 Ó, môj ľud, veritelia ho drancujú, úžerníci panujú nad ním. Ó, môj ľud, tvoji vodcovia ťa zavádzajú, vedú ťa po nesprávnej ceste. 13 Jahve povstal k obžalobe, zastal si súdiť svoj ľud. 14 Jahve začína súd proti starším a kniežatám svojho ľudu: "Vy ste ničili túto vinicu a čo ste chudobným ukradli, je zložené vo vašich domoch. 15 Akým právom drvíte môj ľud a chudákov bijete po tvári?" Výrok Pána Jahveho Cebaot!

Jeruzalemské ženy

16 Potom povedal Jahve: "Pretože sionské dcéry spyšneli a vykračujú si s vypnutým krkom, s vyzývavým pohľadom, kráčajú tanečným krokom hrkajúc obrúčkami na nohách,
17 Pán stihne prašinou hlavy sionských dcér, Jahve obnaží ich čelá. 18 V ten deň Pán strhne z nich všetko, čím sa honosia: obrúčky na členkoch, slniečka a mesiačiky, 19 náušnice, náramky, závoje, 20 diadémy, putá, opasky, súdočky voňaviek, amulety, 21 prstene a nosné obrúčky, 22 jemné rúcha a plášte, šále a kapsičky, 23 zrkadielka, pláštiky, čiapočky a halenky. 24 Vtedy bude miesto voňavky smrad, povraz namiesto opaska, miesto kučier plešina, miesto skvelého šatu vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.

Hrôza v Jeruzaleme

25 Tvoji chlapi padnú mečom, tvoji junáci v boji.
26 Sionské brány budú plné smútku a plaču, mesto bude ležať na zemi vyplienené."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk