Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

37. kapitola

Obrátia sa na proroka Izaiáša

1 Keď kráľ Ezechiáš vypočul ich správu, roztrhol si rúcho, natiahol si vrecovinu a odišiel do Jahveho chrámu.
2 Potom poslal správcu paláca Eljakima, pisára Šebnu a starších kňazov, oblečených do vrecoviny, k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi, 3 aby mu povedali: "Toto hovorí Ezechiáš: Dnešný deň je dňom úzkosti, trestu a hanby. Sme ako žena, ktorá nemá silu porodiť dieťa, ktoré sa má práve narodiť. 4 Dúfam, že Jahve, ktorý počul slová rabsakeho, ktorého poslal jeho pán, asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu, potresce ho za slová, ktoré Jahve, tvoj Boh, počul. Modli sa za zvyšok, ktorý ešte žije." 5 Keď prišli poslovia kráľa Ezechiáša k Izaiášovi, 6 on im povedal: "Toto povedzte svojmu pánovi: Toto hovorí Jahve: Neboj sa slov, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali sluhovia asýrskeho kráľa. 7 Pozri, ja vložím doňho takého ducha, že on, sotva počuje istú správu, vráti sa do svojej krajiny a tam ho zrazím mečom."

Odchod asýrskeho vysokého dôstojníka

8 Asýrsky rabsake sa vrátil. Počul, že asýrsky kráľ odtiahol od Lachiša a našiel ho útočiť na Libnu.
9 Kráľ totiž počul o etiópskom kráľovi Tirhakovi: "Vytiahol do boja proti tebe."

Druhé rozprávanie o Sennacheribovom vpáde

Sennacherib znovu poslal poslov k Ezechiášovi s posolstvom:
10 "Toto povedzte judskému kráľovi Ezechiášovi: Nedaj sa mýliť tvojmu Bohu, na ktorého sa spoliehaš, keď ti sľubuje: Jeruzalem nebude vydaný do rúk asýrskeho kráľa. 11 Iste si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, ako vydali kliatbe všetkých ich obyvateľov, a ty vari unikneš? 12 Či ich bohovia zachránili národy, ktoré zničili moji otcovia: Gozan, Haran, Resef a Edenitov, ktorí bývali v Tell Basare? 13 Kde je kráľ Chamatu, kráľ Arpadu a kráľ Lairu, Sefarvaimu, Heny a Ivvy?" 14 Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho. Potom vyšiel do Jahveho domu a rozvinul ho pred Jahvem. 15 Ezechiáš predniesol Jahvemu túto modlitbu: 16 "Jahve Cebaot, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubínmi, ty si jediný Boh všetkých kráľovstiev zeme, ty si utvoril nebo i zem. 17 Jahve, pozorne ma vypočuj, otvor oči a pozoruj, vypočuj Sennacheribovo posolstvo, ktoré poslal, aby sa rúhal živému Bohu. 18 Je pravda, Jahve, že znivočili (všetky národy a ich krajiny) 19 a pohádzali na oheň ich bohov. Ale to neboli bohovia, lež iba výtvory ľudských rúk, drevá a kamene, preto ich mohli zničiť. 20 Ale teraz, Jahve, Bože náš, vysloboď nás z jeho ruky, aby kráľovstvá zeme poznali, že ty, Jahve, si jediný Boh."

Izaiášovo zakročenie

21 Vtedy Izaiáš, Amosov syn, poslal Ezechiášovi odkaz: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Počul som tvoju modlitbu týkajúcu sa asýrskeho kráľa Sennacheriba.
22 Toto je Jahveho výrok vyslovený proti nemu: Panenská dcéra Siona tebou pohŕda, tebe sa posmieva! Dcéra jeruzalemská hlavou pokyvuje pri tvojom ústupe. 23 Komu si sa to rúhal a posmieval? proti komu si vykrikoval? Koho si to pyšne premeriaval zrakom? Svätého Izraelovho! 24 Poslal si svojich sluhov, aby sa posmievali Pánovi a povedal si: "So svojimi početnými vozmi vystúpil som vysoko na vrchy, do najvzdialenejších zákutí Libanonu. Povytínal som jeho najvyššie cédre, jeho najkrajšie cyprusy. Dosiahol som jeho najvyššiu hranicu zalesnených húštin. 25 Vykopal som studne a pil vody nezvyklé, pod stupajami tvojich nôh som vysušil všetky egyptské rieky." 26 Vari si to nepočul? Za dávnych čias som to ja urobil, za minulých dní som to pripravoval a teraz to uskutočňujem. Ty si mal zmeniť na hŕby rozvalín opevnené mestá. 27 Ich obyvatelia, zbavení síl, prestrašení a zahanbení, boli sťa poľná tráva, ako lúčna zeleň, ako trávička na streche, spálená východným vetrom. 28 Dobre viem, kedy vstávaš a kedy si sadáš, kedy vychádzaš a kedy sa vraciaš, (aj to, ako zúriš proti mne). 29 Preto, že zúriš proti mne a že som počul o tvojej bezočivosti, obrúčku prevlečiem tvojimi nozdrami a zubadlo ti vložím do úst a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel.

Znak pre Ezechiáša

30 Toto ti bude znakom: Tento rok sa bude jesť úroda z vypadaného zrna, budúci rok, čo samo narastie, ale tretieho roku sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich plody.
31 Zachránený zvyšok z Júdovho domu zapustí nové korene do zeme a prinesie ovocie nad zemou. 32 Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránení z hory Sion. Urobí to veľká láska Jahveho Cebaot.

Výrok o Asýrii

33 Toto teda hovorí Jahve o asýrskom kráľovi: Do tohto mesta nevkročí, nevystrelí naň ani šíp. nebude proti nemu napredovať so štítom, nenavŕši proti nemu útočný val.
34 Cestou, ktorou prišiel, vráti sa späť, nevkročí do tohto mesta. To je Jahveho výrok. 35 Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi."

Potrestanie Sennacheriba

36 V tú istú noc vyšiel Jahveho anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc chlapov. Ráno pri vstávaní tam boli samé mŕtvoly.
37 Sennacherib, asýrsky kráľ, zbalil tábor a odišiel. Vrátil sa do Ninive a zostal tam. 38 Istého dňa, keď bol prestretý v poklone v chráme Nizrocha, svojho boha, jeho synovia Adramelech a Šarezer ho zabili mečom a utiekli do krajiny Ararat. Jeho syn Asarhadon stal sa kráľom namiesto neho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk