Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Víťazstvo Jeruzalema

1 Teš sa, pustatina, zem vyschnutá, teš sa, step, a zakvitni!
2 Zakvitni záhonmi asfodelov, teš sa a krič od radosti! Dostala si nádheru Libanonu, skvostnú ozdobu Karmelu a Šaronu. Oni uvidia Jahveho slávu, nádheru nášho Boha. 3 Posilňujte ustaté ruky! Podopierajte podlamujúce sa kolená! 4 Povedzte úzkostlivým: "Vzchopte sa, nebojte sa! Pozrite, váš Boh prichádza. Prichádza pomsta, Božia odplata. Sám Boh prichádza spasiť vás!" 5 Vtedy sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú počuť. 6 Vtedy chromý vyskočí ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti, lebo vody vyprýštia na púšti a potoky vo vyschnutej zemi. 7 Kde bola vyschnutá zem, je plno jazier, v smädnom kraji vyrazili pramene vôd; v brlohoch, kde sa rozvaľovali šakaly, bude rásť tráva, trsť a šašina. 8 Bude tam dláždená cesta, ktorú budú volať Svätá cesta, nečistý po nej nesmie chodiť, nemúdri po nej prechádzať nebudú. Jahve sám pôjde k nim po tejto ceste. 9 Lev tam nepríde, tá najdivšia zver tam nevstúpi, nikto ju tam nestretne. Ale vykúpení budú po nej kráčať, 10 tí, ktorých Jahve vyslobodil, budú sa vracať domov, prídu na Sion s výkrikmi radosti, ovenčení večnou radosťou. Radosť a veselosť sa ich zmocní, utečie smútok i plač.