Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Súd proti Edomu

1 Pristúpte bližšie, národy, aby ste počuli, pozorne počúvajte, všetci ľudia, nech načúva zem a všetko, čo je na nej, svet a všetko, čo na ňom rastie.
2 Lebo Jahve je nahnevaný na všetky národy, rozhorčený je na všetky ich vojská. Určil ich na zničenie, vydal ich na vyvraždenie. 3 Ich pobití sú pohodení vonku, z ich mŕtvol sa šíri zápach, vrchy sú zmáčané ich krvou. 4 Rozpadáva sa celé nebeské vojsko, obloha nebeská sa zvinie ako zvitok knihy, všetky hviezdy padajú z nej, ako opadáva lístie z viniča, ako opadáva lístie z figovníka. 5 Lebo Jahveho meč sa vznáša na nebi, pozri, ako sa vrhá na Edom, aby potrestal ľud, určený na záhubu. 6 Jahveho meč je zmáčaný krvou, presýtený tukom, krvou baránkov a capov, tukom z obličiek baranov, lebo Jahvemu sa prináša veľká obeta v Bocre, veľké obetné zabíjanie v edomskej zemi. 7 S nimi padnú byvoly, tiež junce s býkmi, ich zem sa napije krvi, ich prach sa presýti tukom. 8 Lebo to je deň Jahveho pomsty, rok odplaty nepriateľom Siona. 9 Edomské potoky sa zmenia na smolu, prach krajiny sa obráti na síru, jej zem bude horúcou smolou. 10 Nevyhasne ani v noci, ani vo dne, vždy bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie zostane pustá, nik tadiaľ nebude prechádzať na večné časy. 11 Usadia sa tam pelikán a jež, sova a havran budú tam bývať. Jahve roztiahne cez ňu meraciu šnúru chaosu, znamenie, že všetko má byť zničené. 12 Niet šľachty, kráľa si nepostavia, všetky jej kniežatá boli zničené, 13 jej paláce zarastú tŕním, žihľavou a bodľačím jej pevnosti. Stane sa brlohom šakalov, hniezdiskom pštrosov. 14 Divé mačky sa sem zbehnú s hyenami, diví capi budú na seba pokrikovať, usadia sa tam nočné strašidlá, tam si nájdu miesto odpočinku. 15 Jedovatý had sa tam zahniezdi, tam znesie a vysedí vajcia, mladé zhromaždí vo svojom tieni. Tam sa pozlietajú supy jeden za druhým. 16 Skúmajte Jahveho knihu a čítajte ju: ani jedno z týchto nechýba a ani jednému nechýba jeho druh, lebo sám Jahve to tak prikázal a jeho Duch ich priviedol vedno. 17 On sám pridelil každému miesto a presne im vymeral kraje, navždy si ich obsadia, budú tam bývať z pokolenia na pokolenie.