Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Súd proti Edomu

1 Pristúpte bližšie, národy, aby ste počuli, pozorne počúvajte, všetci ľudia, nech načúva zem a všetko, čo je na nej, svet a všetko, čo na ňom rastie.
2 Lebo Jahve je nahnevaný na všetky národy, rozhorčený je na všetky ich vojská. Určil ich na zničenie, vydal ich na vyvraždenie. 3 Ich pobití sú pohodení vonku, z ich mŕtvol sa šíri zápach, vrchy sú zmáčané ich krvou. 4 Rozpadáva sa celé nebeské vojsko, obloha nebeská sa zvinie ako zvitok knihy, všetky hviezdy padajú z nej, ako opadáva lístie z viniča, ako opadáva lístie z figovníka. 5 Lebo Jahveho meč sa vznáša na nebi, pozri, ako sa vrhá na Edom, aby potrestal ľud, určený na záhubu. 6 Jahveho meč je zmáčaný krvou, presýtený tukom, krvou baránkov a capov, tukom z obličiek baranov, lebo Jahvemu sa prináša veľká obeta v Bocre, veľké obetné zabíjanie v edomskej zemi. 7 S nimi padnú byvoly, tiež junce s býkmi, ich zem sa napije krvi, ich prach sa presýti tukom. 8 Lebo to je deň Jahveho pomsty, rok odplaty nepriateľom Siona. 9 Edomské potoky sa zmenia na smolu, prach krajiny sa obráti na síru, jej zem bude horúcou smolou. 10 Nevyhasne ani v noci, ani vo dne, vždy bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie zostane pustá, nik tadiaľ nebude prechádzať na večné časy. 11 Usadia sa tam pelikán a jež, sova a havran budú tam bývať. Jahve roztiahne cez ňu meraciu šnúru chaosu, znamenie, že všetko má byť zničené. 12 Niet šľachty, kráľa si nepostavia, všetky jej kniežatá boli zničené, 13 jej paláce zarastú tŕním, žihľavou a bodľačím jej pevnosti. Stane sa brlohom šakalov, hniezdiskom pštrosov. 14 Divé mačky sa sem zbehnú s hyenami, diví capi budú na seba pokrikovať, usadia sa tam nočné strašidlá, tam si nájdu miesto odpočinku. 15 Jedovatý had sa tam zahniezdi, tam znesie a vysedí vajcia, mladé zhromaždí vo svojom tieni. Tam sa pozlietajú supy jeden za druhým. 16 Skúmajte Jahveho knihu a čítajte ju: ani jedno z týchto nechýba a ani jednému nechýba jeho druh, lebo sám Jahve to tak prikázal a jeho Duch ich priviedol vedno. 17 On sám pridelil každému miesto a presne im vymeral kraje, navždy si ich obsadia, budú tam bývať z pokolenia na pokolenie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk