Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Očakávanie spásy

1 Ach, ty ničiteľ, sám nezničený, zradca, ešte nezradený! Keď skončíš ničenie, sám budeš zničený, keď dovŕšiš svoje zrádzanie, aj teba zradia.
2 Jahve, ukáž nám svoju priazeň, veď v teba dúfame, buď našou oporou každé ráno a našou spásou v ťažkých časoch! 3 Na hlas tvojej hrozby ľudia utekajú, keď ty zakročíš, národy sa rozpŕchnu, 4 ich korisť sa hromadí u vás ako hromady koníkov a ľudia sa na ňu vyroja ako roj kobyliek. 5 Vznešený je Jahve, veď býva na výsosti. Ak sa naplní Sion právom a spravodlivosťou, 6 bude žiť časy bezpečné, lebo múdrosť a poznanie sú spasiteľné bohatstvo a nábožný života je veľkým pokladom. 7 Počuj, ako udatní bedákajú vonku a horko plačú poslovia mieru! 8 Cesty sú opustené, nik po nich nechodí, zmluvy sú porušené, svedkovia ohrdnutí, ľud je znevážený. 9 Krajina smúti a vädne, Libanon vyschýna a zosmutnieva, úrodná šaronská rovina sa obracia na púšť, na bašanských a karmelských horách opadalo lístie. 10 "Teraz povstanem", vraví Jahve, "teraz sa vztýčim, teraz sa vyvýšim. 11 Počali ste seno, na svet prinesiete slamu, môj dych vás strávi ako oheň. 12 Národy budú ako kopy spáleného popola, ako posekané tŕnie, spálené ohňom. 13 Vy, čo bývate ďaleko, počujte, čo som vykonal, a vy, čo ste blízko, poznajte moju moc!" 14 Trasú sa hriešnici na Sione, bezbožníci sa zdesene pýtajú: "Kto z nás obstojí pred stravujúcim ohňom, kto z nás obstojí pred večnou žiarou?" 15 Človek, ktorý žije spravodlivo a hovorí pravdu, kto odmieta obohatiť sa vydieraním, kto zavrhuje úplatky a nechce počuť o prelievaní krvi, komu sa oškliví každé zlo, 16 takýto človek bude bývať na výšinách, jeho útočiskom bude pevnosť na vysokom brale, bude mať chleba dosýta a vody nadostač.

Návrat do Jeruzalema

17 Na vlastné oči uvidíš kráľa, skvelo odetého, prezerať budeš šíru krajinu.
18 V mysli budeš spomínať na prežité hrôzy: "Kde je ten, čo zapisoval ľudí? Kde je ten, čo vážil peniaze? Kde je ten, čo počítal veže?" 19 Neuvidíš už bezočivých chlapov, ľudí čudnej, nezrozumiteľnej reči, smiešneho jazyka, ktorý nik nechápe. 20 Pohliadni na Sion, mesto našich sviatkov! Spočiň očami na Jeruzaleme, príbytku bezpečnom, na stane, ktorým nik nepohne, ktorého kolíky nik nevytrhne, ktorému laná nikto neroztrhá. 21 Tam nám Jahve ukazuje svoju moc, sťa mesto riek a širokých prúdov, kadiaľ nebudú prechádzať veslové lode, ani plaviť sa veľké plachetnice. 22 Lebo Jahve je náš sudca, Jahve je náš zákonodarca, Jahve je náš kráľ, on nás zachráni. 23 Môžu hovoriť: Laná sú uvoľnené, neudržia sťažeň pevne v podstavci, plachty sa nemôžu rozvinúť. A predsa si podelili veľkú korisť, aj kriví sa zúčastnili na plene, 24 nikto, kto tam býva, nepovie: "Chorý som"; a budú odpustené hriechy ľudu, čo tam býva.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk