Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Spravodlivý kráľ

1 Hľa, kráľ, ktorý bude kraľovať spravodlivo a jeho kniežatá budú panovať podľa práva.
2 Každý bude sťa prístrešie proti vetru a útulok pred búrkou; alebo ako potoky plné vody v suchej zemi, ako tieň veľkého brala v smädnej púšti. 3 Oči, ktoré môžu vidieť, nebudú zastreté, a uši, ktoré môžu počuť, budú pozorné, 4 srdce nerozvážnych nadobudne múdrosť a jazyk zajakavých zrazu prehovorí jasne. 5 Hlupákovi nedajú titul šľachtica a podvodníkovi titul veľmoža.

Hlupák a vznešený

6 Lebo hlupák rozpráva hlúposti a jeho srdce vymýšľa zlo, bezbožne si počína vo všetkom, čo robí, aj o Jahvem neprístojne rozpráva. Hladného nechá bez potravy a smädnému odoprie nápoj.
7 Podvodník má zasa podvodné spôsoby, vymýšľa úklady, aby zničil chudobného lživými rečami, aj keď chudák má pravdu. 8 Šľachetný však má šľachetné úmysly a venuje sa šľachetným skutkom.

Proti jeruzalemským ženám

9 Pyšné ženy, vstaňte, počúvajte môj hlas! Mladé ženy, plné ľahkomyseľnej sebadôvery, počujte moju reč!
10 Teraz ste bezstarostné, ale koncom roka sa budete triasť, lebo vinobranie bude skončené, ale nič sa nenaoberá. 11 Bojte sa, pyšné, traste sa, bezstarostné, vyzlečte sa a obnažte, oblečte si vrecia. 12 Bite sa v prsia nad osudom úrodných polí a plodných viníc, 13 nad pôdou môjho ľudu, zarastenou tŕním a bodľačím, nad každým šťastným domom a rušným mestom. 14 Lebo palác je prázdny a rušné mesto opustené. Ofel a strážna veža zarastú krovinou na dlhé časy, budú radosťou pre divé osly a pasienkom pre stáda.

Vyliatie Ducha

15 Ale konečne na nás bude vyliaty Duch z výsosti, vtedy z púšte bude ovocný sad, ovocný sad, ktorý bude pripomínať les.
16 Aj v pustatine sa usadí právo a spravodlivosť sa uhostí v ovocnom sade. 17 Ovocím spravodlivosti bude pokoj, výsledkom spravodlivosti trvalá istota. 18 Vtedy môj ľud bude žiť v pokojnej krajine, v domoch bezpečných, v príbytkoch hrdých. 19 Chladno bude na lesnatých úbočiach a mestá sa budú pokojne rozkladať na rovine. 20 Šťastní budete, že môžete siať všade, kde je voda, a vola i osla necháte behať na slobode.