Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Spravodlivý kráľ

1 Hľa, kráľ, ktorý bude kraľovať spravodlivo a jeho kniežatá budú panovať podľa práva.
2 Každý bude sťa prístrešie proti vetru a útulok pred búrkou; alebo ako potoky plné vody v suchej zemi, ako tieň veľkého brala v smädnej púšti. 3 Oči, ktoré môžu vidieť, nebudú zastreté, a uši, ktoré môžu počuť, budú pozorné, 4 srdce nerozvážnych nadobudne múdrosť a jazyk zajakavých zrazu prehovorí jasne. 5 Hlupákovi nedajú titul šľachtica a podvodníkovi titul veľmoža.

Hlupák a vznešený

6 Lebo hlupák rozpráva hlúposti a jeho srdce vymýšľa zlo, bezbožne si počína vo všetkom, čo robí, aj o Jahvem neprístojne rozpráva. Hladného nechá bez potravy a smädnému odoprie nápoj.
7 Podvodník má zasa podvodné spôsoby, vymýšľa úklady, aby zničil chudobného lživými rečami, aj keď chudák má pravdu. 8 Šľachetný však má šľachetné úmysly a venuje sa šľachetným skutkom.

Proti jeruzalemským ženám

9 Pyšné ženy, vstaňte, počúvajte môj hlas! Mladé ženy, plné ľahkomyseľnej sebadôvery, počujte moju reč!
10 Teraz ste bezstarostné, ale koncom roka sa budete triasť, lebo vinobranie bude skončené, ale nič sa nenaoberá. 11 Bojte sa, pyšné, traste sa, bezstarostné, vyzlečte sa a obnažte, oblečte si vrecia. 12 Bite sa v prsia nad osudom úrodných polí a plodných viníc, 13 nad pôdou môjho ľudu, zarastenou tŕním a bodľačím, nad každým šťastným domom a rušným mestom. 14 Lebo palác je prázdny a rušné mesto opustené. Ofel a strážna veža zarastú krovinou na dlhé časy, budú radosťou pre divé osly a pasienkom pre stáda.

Vyliatie Ducha

15 Ale konečne na nás bude vyliaty Duch z výsosti, vtedy z púšte bude ovocný sad, ovocný sad, ktorý bude pripomínať les.
16 Aj v pustatine sa usadí právo a spravodlivosť sa uhostí v ovocnom sade. 17 Ovocím spravodlivosti bude pokoj, výsledkom spravodlivosti trvalá istota. 18 Vtedy môj ľud bude žiť v pokojnej krajine, v domoch bezpečných, v príbytkoch hrdých. 19 Chladno bude na lesnatých úbočiach a mestá sa budú pokojne rozkladať na rovine. 20 Šťastní budete, že môžete siať všade, kde je voda, a vola i osla necháte behať na slobode.