Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Proti spojenectvu s Egyptom

1 Beda tým, čo idú dole do Egypta hľadať pomoc! Spoliehajú sa na vojnové kone, svoje nádeje vkladajú do vojnových vozov, lebo ich tam majú veľmi veľa, a do jazdcov, že sú veľmi mocní, no nevzhliadli k Svätému Izraelovmu, s Jahvem sa neporadili!
2 A predsa aj on je múdry a môže priniesť nešťastie a svoje slová dodrží vždy. On povstane proti pokoleniu zlosynov a proti všetkým, čo pomáhajú zločincom. 3 Egypťan je človek, a nie boh, jeho kone sú mäso, a nie duch; a keď Jahve vystrie svoju ruku, pomocník sa potkne, padne aj ten, komu pomáha, a zahynú všetci pospolu.

Proti Asýrii

4 Toto mi povedal Jahve: "Ako ručí lev, mladý lev nad svojou korisťou, keď proti nemu zvolajú celý húf pastierov, a nedá sa zastrašiť ich krikom, ani sa nedá odplašiť ich lomozom, tak zíde Jahve Cebaot bojovať za horu Sion a za jej vrchol.
5 Jahve Cebaot zacloní Jeruzalem ako vták vznášajúci sa nad svojimi mláďatami, zacloní ho a oslobodí, bude sa vznášať nad ním a zachráni ho." 6 Ó, Izrael, vráť sa k tomu, ktorého si tak hlboko urazil, 7 lebo v ten deň, keď všetci zavrhnete svojich bôžikov strieborných a svojich bôžikov zlatých, ktorých ste si urobili svojimi hriešnymi rukami, 8 Asýria padne mečom, ale nie mečom ľudským, zničí ju meč, ktorý netasí smrteľný človek. Zuteká pred mečom a jej mladí vojaci budú odvlečení na otrocké roboty. 9 V hrôze utečie zo svojej pevnosti a jej vodcovia poľakaní opustia zástavy. To je výrok Jahveho, ktorému horí oheň na Sione a ohnisko v Jeruzaleme.