Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Večný pokoj

1 Videnie Izaiáša, Amosovho syna, o Júdovi a o Jeruzaleme:
2 Prídu časy, keď vrch, na ktorom stojí Jahveho chrám, bude vyvýšený nad ostatné vrchy, vypínať sa bude ponad všetky pohoria. Všetky národy sa budú hrnúť k nemu, 3 prídu mnohé kmene a povedia: "Hor’ sa, vystúpme na Jahveho horu, do chrámu Jakubovho Boha, nech nás poučí, ako máme žiť, aby sme mohli kráčať po jeho cestách." Veď zo Siona pochádza pravé učenie a z Jeruzalema Jahveho slovo. 4 On bude sudcom medzi ľuďmi, bude rozhodcom medzi početnými národmi. Oni polámu svoje meče a ukujú si z nich pluhy a svoje kopije premenia na kosy. Národ nezdvihne meč proti národu, nebudú sa už nacvičovať do vojny. 5 Hor’ sa, Jakubov národ, kráčajme vo svetle Jahveho!

Lesk Jahveho vznešenosti

6 Veru, zavrhol si svoj ľud, Jakubov dom, lebo oddávna sa hemží veštcami ako Filištínci a plný je detí cudzincov.
7 Krajina je plná striebra a zlata, niet konca jej pokladom, krajina je plná koní, niet konca jej vozom. 8 Krajina je plná modiel, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo urobili svojimi prstami. 9 Smrteľník sa sklonil, človek sa ponížil: nedvíhaj ho! 10 Ujdi do skalísk, zary sa do prachu pred Jahveho hrôzou, pred leskom jeho vznešenosti, keď povstane, aby zatriasol zemou. 11 Človek sklopí svoje pyšné oči, pokorená bude ľudská hrdosť; v ten deň bude vyvýšený iba sám Jahve. 12 Lebo príde deň Jahveho Cebaot na všetkých pyšných a nadutých, na všetkých, čo sa povyšujú, aby boli zrazení dole: 13 na všetky libanonské cédre, vysoké a vznešené, na všetky bašanské duby, 14 na všetky vznešené hory, na všetky vysoké vrchy, 15 na všetky strmé veže, na všetky opevnené múry, 16 na všetky taršišské lode, na všetky vzácne predmety. 17 Pýcha človeka bude ponížená, pokorená bude ľudská hrdosť. V ten deň bude vyvýšený iba sám Jahve 18 a modly úplne vymiznú. 19 Zájdu do skalných jaskýň, do výmoľov zeme pred Jahveho hrôzou, pred leskom jeho vznešenosti, keď povstane, aby zatriasol zemou. 20 V ten deň zahodí človek krtom a netopierom svoje strieborné a zlaté modly, ktoré si narobil, aby sa im klaňal, 21 a zalezie do trhlín skál a rozpuklín brál pred Jahveho hrôzou, pred leskom jeho vznešenosti, keď povstane, aby zatriasol zemou. 22 Nespoliehajte sa teda na človeka, veď čo je hodný? Toľko, ako dych v jeho nozdrách.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk