Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

O Jeruzaleme

1 Beda ti, Ariel, Ariel, mesto, kde býval Dávid! Pridajte rok k roku, nech sviatky dokončia svoj beh,
2 potom zovriem Ariela, bude plač a vzdychanie a bude mi naozaj ako Ariel, ohnivý oltár. 3 Uzavriem ťa vojskom ako v kotle, obkľúčim ťa obliehacími vežami, ohradím násypmi. 4 Budeš pokorený, budeš hovoriť zo zeme, z prachu budú sa dvíhať tvoje pridusené slová, tvoj hlas bude vychádzať zo zeme ako hlas ducha a tvoje slová budú z prachu šepotať. 5 Horda tvojich nepriateľov bude ako mračno prachu, horda tvojich dobyvateľov bude letieť ako plevy. Vtedy náhle, vo chvíľke, 6 príde trest od Jahveho Cebaot s veľkým rachotom, hrom a zemetrasenie, búrka, víchrica, plameň zožierajúceho ohňa. 7 Bude to ako sen, ako nočný sen: hordy všetkých národov bojujúcich proti Arielovi, všetci, čo bojujú proti nemu, čo stavajú obliehacie stroje, čo naň útočia zo všetkých strán. 8 Ale bude to ako sen hladného človeka: sníva sa mu, že je, a prebudí sa s prázdnym žalúdkom; alebo ako sen smädného: sníva sa mu, že pije, a prebudí sa zmorený a so suchým hrdlom. Tak to bude s hordami všetkých národov, ktoré bojujú proti hore Sion. 9 Čudujte sa, skameňte od údivu, oslepnite, buďte nevidomí! Buďte opití, ale nie od vína, tackajte sa, ale nie od silného nápoja! 10 Lebo Jahve na vás vylial ducha mrákoty, zatvoril vám vaše oči (prorokov), zakryl vám vaše hlavy (vidcov). 11 Všetky prorocké videnia sa stali pre vás ako zapečatená kniha. Dáte ju niekomu, kto vie čítať so slovami: "Prečítaj to!" Ale on odpovie: "Nemôžem, lebo kniha je zapečatená." 12 Alebo dáte knihu niekomu, kto nevie čítať a poviete mu: "Prečítaj to!" Ale on odpovie: "Ja neviem čítať."

Výrok

13 Pán povedal: "Pretože tento ľud sa mi približuje iba svojimi ústami a uctieva ma iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko odo mňa a ich bázeň je iba ľudský príkaz a naučený zvyk,
14 preto ja ešte raz udivím tento ľud, pridajúc div na div: stratí sa múdrosť ich mudrcov a rozumnosť ich rozumných zmizne."

Víťazstvo spravodlivosti

15 Beda tým, ktorí sa skrývajú pred Jahvem, aby zakryli svoje úmysly! Vo tme konajú svoje skutky a myslia si: "Kto nás vidí? Kto o nás vie?"
16 Ako prevraciate všetko! Ako by sa hlina vyrovnala hrnčiarovi! Vari môže vec povedať o svojom tvorcovi: "On ma neurobil?" Či môže hrniec povedať svojmu hrnčiarovi: "Ničomu sa nerozumieš?" 17 Zaiste za krátky čas Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad bude iba húštinou! 18 V ten deň hluchí počujú, keď sa bude kniha čítať a oči slepých budú vidieť z nepreniknuteľnej tmy. 19 Jahve naplní znovu radosťou prostý ľud, Svätý Izraela naplní plesaním najbiednejších z ľudu. 20 Lebo násilníkov už nebude, vymiznú bezočiví chlapi, vyhubení budú, čo tajne snujú zločiny, 21 čo svojím slovom iných obviňujú z hriechu alebo kladú osídla sudcovi v bráne, alebo prázdnymi žalobami ničia nevinného. 22 Preto takto hovorí Jahve, Boh domu Jakubovho, on, ktorý vykúpil Abraháma: Odteraz Jakub nebude už sklamaný, odteraz nezbledne v tvári, 23 lebo jeho potomkovia budú chváliť moje meno, keď uvidia, čo som urobil v ich ľude, budú chváliť Svätého Jakubovho a pred Izraelovým Bohom budú mať úctivú bázeň. 24 Tí, ktorí duchom poblúdili, umúdria sa a tí, čo hundrú ďalej, dostanú poučenie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk