Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

O Jeruzaleme

1 Beda ti, Ariel, Ariel, mesto, kde býval Dávid! Pridajte rok k roku, nech sviatky dokončia svoj beh,
2 potom zovriem Ariela, bude plač a vzdychanie a bude mi naozaj ako Ariel, ohnivý oltár. 3 Uzavriem ťa vojskom ako v kotle, obkľúčim ťa obliehacími vežami, ohradím násypmi. 4 Budeš pokorený, budeš hovoriť zo zeme, z prachu budú sa dvíhať tvoje pridusené slová, tvoj hlas bude vychádzať zo zeme ako hlas ducha a tvoje slová budú z prachu šepotať. 5 Horda tvojich nepriateľov bude ako mračno prachu, horda tvojich dobyvateľov bude letieť ako plevy. Vtedy náhle, vo chvíľke, 6 príde trest od Jahveho Cebaot s veľkým rachotom, hrom a zemetrasenie, búrka, víchrica, plameň zožierajúceho ohňa. 7 Bude to ako sen, ako nočný sen: hordy všetkých národov bojujúcich proti Arielovi, všetci, čo bojujú proti nemu, čo stavajú obliehacie stroje, čo naň útočia zo všetkých strán. 8 Ale bude to ako sen hladného človeka: sníva sa mu, že je, a prebudí sa s prázdnym žalúdkom; alebo ako sen smädného: sníva sa mu, že pije, a prebudí sa zmorený a so suchým hrdlom. Tak to bude s hordami všetkých národov, ktoré bojujú proti hore Sion. 9 Čudujte sa, skameňte od údivu, oslepnite, buďte nevidomí! Buďte opití, ale nie od vína, tackajte sa, ale nie od silného nápoja! 10 Lebo Jahve na vás vylial ducha mrákoty, zatvoril vám vaše oči (prorokov), zakryl vám vaše hlavy (vidcov). 11 Všetky prorocké videnia sa stali pre vás ako zapečatená kniha. Dáte ju niekomu, kto vie čítať so slovami: "Prečítaj to!" Ale on odpovie: "Nemôžem, lebo kniha je zapečatená." 12 Alebo dáte knihu niekomu, kto nevie čítať a poviete mu: "Prečítaj to!" Ale on odpovie: "Ja neviem čítať."

Výrok

13 Pán povedal: "Pretože tento ľud sa mi približuje iba svojimi ústami a uctieva ma iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko odo mňa a ich bázeň je iba ľudský príkaz a naučený zvyk,
14 preto ja ešte raz udivím tento ľud, pridajúc div na div: stratí sa múdrosť ich mudrcov a rozumnosť ich rozumných zmizne."

Víťazstvo spravodlivosti

15 Beda tým, ktorí sa skrývajú pred Jahvem, aby zakryli svoje úmysly! Vo tme konajú svoje skutky a myslia si: "Kto nás vidí? Kto o nás vie?"
16 Ako prevraciate všetko! Ako by sa hlina vyrovnala hrnčiarovi! Vari môže vec povedať o svojom tvorcovi: "On ma neurobil?" Či môže hrniec povedať svojmu hrnčiarovi: "Ničomu sa nerozumieš?" 17 Zaiste za krátky čas Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad bude iba húštinou! 18 V ten deň hluchí počujú, keď sa bude kniha čítať a oči slepých budú vidieť z nepreniknuteľnej tmy. 19 Jahve naplní znovu radosťou prostý ľud, Svätý Izraela naplní plesaním najbiednejších z ľudu. 20 Lebo násilníkov už nebude, vymiznú bezočiví chlapi, vyhubení budú, čo tajne snujú zločiny, 21 čo svojím slovom iných obviňujú z hriechu alebo kladú osídla sudcovi v bráne, alebo prázdnymi žalobami ničia nevinného. 22 Preto takto hovorí Jahve, Boh domu Jakubovho, on, ktorý vykúpil Abraháma: Odteraz Jakub nebude už sklamaný, odteraz nezbledne v tvári, 23 lebo jeho potomkovia budú chváliť moje meno, keď uvidia, čo som urobil v ich ľude, budú chváliť Svätého Jakubovho a pred Izraelovým Bohom budú mať úctivú bázeň. 24 Tí, ktorí duchom poblúdili, umúdria sa a tí, čo hundrú ďalej, dostanú poučenie.