Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

28. kapitola

Proti Samárii

1 Beda Samárii, pyšnému vencu efraimských opilcov, vädnúcemu kvetu skvostnej nádhery, ktorá sa vypína nad úrodnou dolinou; beda tým, čo ležia opití vínom!
2 Pozrite: muž mocný a udatný, poslaný Pánom, ako víchor nesúci ľadovec, ako ničivá búrka, ako príval veľkých dravých vôd hádže všetko na zem svojou mocnou rukou. 3 Nohami bude pošliapaný pyšný veniec efraimských opilcov, 4 vädnúci kvet skvostnej nádhery, ktorý sa vypína nad úrodnou dolinou. Bude to ako s ranou figou, zrelou pred letom: kto ju zbadá, odtrhne ju a ihneď hodí do úst. 5 V ten deň Jahve Cebaot sám bude slávnym vencom a nádherným diadémom pre zvyšky svojho ľudu, 6 on bude vnukať spravodlivosť tým, čo zasadajú na súde, a dávať silu tým, čo odrážajú útok od brán.

Proti falošným prorokom

7 Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojných nápojov: kňaz a prorok blúdia od opojných nápojov. Vínom sú omámení, tackajú sa od opojných nápojov, mýlia sa pri videniach, potácajú sa, keď vynášajú rozsudky.
8 Naozaj, všetky stoly sú plné dávením a hnusobou, že niet čistého miesta. 9 Koho chce prorok učiť múdrosti? Kto pochopí, čo počuje? Sú to vari deti, práve odkojené, dojčatá, práve odtrhnuté od pŕs? 10 Všade len: "Hala bala, hala bala, hala, bala, hala bala…, ešte trocha sem, ešte trocha tam!" 11 Preto prehovorí k tomuto národu nesúvislou rečou a cudzím jazykom 12 ten, kto im povedal: "Toto je pravý odpočinok. Nechajte, nech si odpočinie unavený! Toto je pokojné miesto." Ale oni nechceli počúvať. 13 Teraz im Jahve bude rozprávať takto: "Hala bala, hala bala, hala bala, hala bala… Ešte trocha sem, ešte trocha tam!" Aby tak kráčajúc popadali dozadu, dolámali sa, padli do pasce a boli zajatí.

Proti zlým radcom

14 Preto počujte Jahveho slovo, namyslení chlapi, čo vládnete tomuto jeruzalemskému ľudu!
15 Lebo si myslíte: "My sme uzavreli zmluvu so smrťou a s peklom sme urobili tajomnú dohodu. Keď sa priženie zúrivá povodeň, nás nezasiahne, lebo máme útočište v podvode a skrýšu v klame". 16 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja osadím na Sione kameň, blok granitu, vzácny uholný kameň na pevný základ: ten, kto má v ňom dôveru, sa nezviklá. 17 Ako mieru použijem právo a spravodlivosť ako olovnicu. Ale ľadovec vymetie vaše útočište lží a vody zaplavia váš úkryt. 18 Vtedy vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša tajomná dohoda s peklom nebude platiť. Keď sa priženie zúrivá povodeň, rozdrví vás. 19 Kedykoľvek sa privalí, zachváti vás, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci. Už sama myšlienka na také správy prinesie vám iba hrôzu. 20 Lebo lôžko je prikrátke, aby sa človek vystrel a pokrovec priúzky, aby sa prikryl. 21 Hej, Jahve povstane, ako povstal na vrchu Perasim a zaburáca hnevom ako v doline Gabaon, aby vykonal svoj skutok, skutok podivný, aby uskutočnil svoje dielo, dielo tajomné. 22 Ale teraz prestaňte so svojou bezočivosťou, aby sa nezatiahli napevno vaše putá, lebo som počul, že Pán Jahve Cebaot sa rozhodol zničiť celú krajinu.

Podobenstvo o roľníkovi

23 Počúvajte pozorne, počujte, čo vám poviem, dávajte pozor, počujte moje slová!
24 Či oráč celé dni len orie pod siatie, rozoráva zem a bráni svoju roľu? 25 Keď urovná jej povrch, nerozhodí kôpor a nezaseje rascu, potom zaseje pšenicu, proso a jačmeň na určené miesto a okolo medzi iné obilie? 26 Boh sám ho to naučil, ukázal mu, ako to robiť. 27 Veď kôpor sa nemláti mláťacími vlačuhami a po rasci nepoháňajú kolesá drviaceho voza, kôpor vytĺkajú drúkmi a rasca sa mláti cepmi. 28 Keď sa obilie šliape dobytkom, nie príliš dlho, aby sa nerozdrúzgalo; ak po ňom ženú záprah s kolesami drviaceho voza, nemá sa rozdrobiť. 29 Všetko toto je dar Jahveho Cebaot, jeho plány sú zázračné a múdrosť veľkolepá.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk