Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Pieseň vďaky

1 V ten deň bude sa spievať táto pieseň v zemi Júdu: Máme pevné mesto, jeho múry a valy sú našou ochranou.
2 Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, ktorý zachováva vernosť! 3 Ľudí oddanej mysle zachováš v pokoji a šťastí, lebo dôverujú tebe. 4 Spoliehajte sa na Jahveho ustavične, lebo Jahve je Skala naveky. 5 On zhodil dole obyvateľov výšin, pokoril vznešené mesto, pokoril ho až k zemi, zhodil ho až do prachu, 6 takže ho nohami šliapu nohy utláčaných, kroky biednych.

Žalm

7 Životný chodník statočného človeka je priamy, lebo ty urovnávaš cestu spravodlivého.
8 Jahve, aj my čakáme na teba na ceste vyznačenej tvojím zákonom, k tebe, k tvojmu menu smerujú túžby našej duše. 9 Celou dušou dychtím po tebe v noci, môj duch ťa vrúcne hľadá, keď nastáva ráno, lebo keď sa tvoj zákon šíri na zemi, obyvatelia sveta sa učia statočne žiť. 10 Ak sa s bezbožným zachádza milosrdne, hoci nezačal statočne žiť, narobí zla v krajine, kde sa žije statočne, lebo nemá na zreteli Jahveho velebnosť. 11 Jahve, tvoja ruka je zdvihnutá, ale oni to nevidia. Nech vidia, zahanbení, tvoju žiarlivú lásku k tomuto ľudu; ba nech ich strávi oheň, pripravený pre tvojich nepriateľov! 12 Jahve, ty nám zaisťuješ pokoj, veď všetky naše dobré skutky sú tvojím dielom. 13 Jahve, Bože náš, iní páni než ty panovali nad nami, ale my vzývame iba teba, iba tvoje meno. 14 Oni sú mŕtvi a už neožijú, ich tiene nevstanú, lebo ty si ich potrestal, vyhubil a zničil si aj spomienku na nich. 15 Ale náš ľud si zveľadil, Jahve, zveľadil si ľud a preslávil si sa, rozšíril si všetky hranice krajiny. 16 Jahve, v nešťastí sme ťa hľadali, strápení aj tvojím najmenším trestom. 17 Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí v bolestiach, takí sme boli my pred tebou, Jahve. 18 Počali sme, zvíjali sme sa, ale porodili sme vietor. Zemi sme nepriniesli spásu a nezrodili sa noví obyvatelia zeme. 19 Tvoji mŕtvi ožijú, ich telá znovu povstanú. Tí, čo spočívajú v prachu, vzbudia sa a zajasajú, lebo tvoja rosa je rosou žiarivého svetla, zem prinesie na svetlo dávnych mŕtvych.

Pán prechádza

20 Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zatvor za sebou dvere; schovaj sa na krátku chvíľu, kým neprejde hnev.
21 Lebo pozri, Jahve vychádza zo svojho príbytku potrestať hriechy obyvateľov zeme; zem vyhodí von krv, ktorú musela piť, nebude už skrývať telá pozabíjaných.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk