Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Pieseň vďaky

1 Jahve, ty si môj Boh, zvelebujem ťa a chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil zázračné plány, verné a pevné, od pradávna.
2 Mesto meníš na hŕbu kamenia, opevnené mesto na zborenisko; pevnosť cudzincov nie je už mestom, nikdy ho znovu nepostavia. 3 Preto ťa velebí silný národ, boja sa ťa mestá obávaných národov. 4 Lebo ty si bol útočišťom pre slabého, útočišťom pre biedneho v jeho ťažkostiach, prístreším pred búrkou, tieňom pred úpalom, lebo dych násilníka je ako mrazivá búrka 5 alebo ako horúci úpal na vyprahnutú zem. Ty tíšiš krik nepriateľov, ako úpal sa mierni tieňom oblaku, a tak víťazný spev násilníkov umĺka.

Božské hody

6 Jahve Cebaot pripraví na tejto hore bohatú hostinu pre všetky národy, hostinu s dobrými vínami, hostinu s jemným mäsom, s vínom dobre dozretým a prečisteným.
7 Na tejto hore zničí závoj, ktorý zakrýva všetkých ľudí a plachtu hodenú na všetky národy. 8 Zničí smrť navždy. Pán Jahve zotrie slzu z každej tváre, odstráni z celej zeme potupné postavenie svojho ľudu, lebo to povedal Jahve, na neho sme čakali, aby nás zachránil; to je Pán, na ktorého sme čakali. Plesajme a tešme sa zo spásy, ktorú nám priniesol. 9 10 Lebo Jahveho ruka spočinie na tejto hore, ale Moab bude udupaný pod jeho nohami, ako sa dupe slama na hnojisku. 11 Na ňom Moab roztiahne ruky ako plavec pri plávaní, ale Jahve zrazí jeho pýchu napriek obratnosti jeho rúk. 12 Jahve strhol tvoje neprístupné múry, zhodil ich do prachu, zrovnal so zemou.