Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Pieseň vďaky

1 Jahve, ty si môj Boh, zvelebujem ťa a chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil zázračné plány, verné a pevné, od pradávna.
2 Mesto meníš na hŕbu kamenia, opevnené mesto na zborenisko; pevnosť cudzincov nie je už mestom, nikdy ho znovu nepostavia. 3 Preto ťa velebí silný národ, boja sa ťa mestá obávaných národov. 4 Lebo ty si bol útočišťom pre slabého, útočišťom pre biedneho v jeho ťažkostiach, prístreším pred búrkou, tieňom pred úpalom, lebo dych násilníka je ako mrazivá búrka 5 alebo ako horúci úpal na vyprahnutú zem. Ty tíšiš krik nepriateľov, ako úpal sa mierni tieňom oblaku, a tak víťazný spev násilníkov umĺka.

Božské hody

6 Jahve Cebaot pripraví na tejto hore bohatú hostinu pre všetky národy, hostinu s dobrými vínami, hostinu s jemným mäsom, s vínom dobre dozretým a prečisteným.
7 Na tejto hore zničí závoj, ktorý zakrýva všetkých ľudí a plachtu hodenú na všetky národy. 8 Zničí smrť navždy. Pán Jahve zotrie slzu z každej tváre, odstráni z celej zeme potupné postavenie svojho ľudu, lebo to povedal Jahve, na neho sme čakali, aby nás zachránil; to je Pán, na ktorého sme čakali. Plesajme a tešme sa zo spásy, ktorú nám priniesol. 9 10 Lebo Jahveho ruka spočinie na tejto hore, ale Moab bude udupaný pod jeho nohami, ako sa dupe slama na hnojisku. 11 Na ňom Moab roztiahne ruky ako plavec pri plávaní, ale Jahve zrazí jeho pýchu napriek obratnosti jeho rúk. 12 Jahve strhol tvoje neprístupné múry, zhodil ich do prachu, zrovnal so zemou.