Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Jahveho súd

1 Pozerajte, Jahve pustoší zem, rozvracia jej tvárnosť, prevracia horeznak a jej obyvateľov rozháňa.
2 S kňazom sa stane to isté ako s ľudom, s pánom ako s otrokom, s paňou ako so slúžkou, s predavačom ako s kupcom, s požičiavajúcim si ako s požičiavateľom, s dlžníkom ako s veriteľom. 3 Zem bude celkom spustošená, úplne vyplienená. Lebo toto slovo povedal Jahve. 4 Smúti a vädne zem, zoschýna a vädne svet, najvyšší z ľudu zeme schnú. 5 Zem je poškvrnená svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, neposlúchali nariadenia, porušili zmluvu večitú. 6 Preto kliatba zožiera zem a pykajú za to jej obyvatelia. Preto obyvatelia zeme boli vyničení a zostalo len máličko ľudí.

Spev o zničenom meste

7 Málo je nového vína, vinice sú choré, vzdychajú všetci, čo sa tešili v srdci.
8 Zamĺkli veselé údery tamburín, zatíchol krik rozjarených, zatíchli radostné zvuky citár. 9 Nik už nepije víno pri zvukoch spevu, zhorkli nápoje na perách pijanov. 10 Zničené je mesto chaosu, vchod do každého domu je pevne zamknutý. 11 Chlapi po uliciach kričia po víne; mrak padol na všetku veselosť, radosť sa zo zeme stratila. 12 V meste zavládlo spustošenie, brány sú opustené a rozbité. 13 Tak to bude na celom svete, u všetkých národov, ako pri ráňaní olív, ako keď sa paberkuje pri vinobraní. 14 Ľudia sa ozývajú a hlasno kričia, na slávu Jahveho volajú od morí: 15 "Preto oslavujte Jahveho na východe, na morských ostrovoch a pobrežiach, meno Jahveho, Boha Izraela!" 16 Od končín zeme počuli sme spevy: "Sláva Spravodlivému."

Posledné boje

Ale je som povedal: "Aké trápenie, aké trápenie! Beda mi!" Zradcovia zrádzajú, zradcovia plánujú zradu.
17 Hrôza, jama a pasca pre teba, obyvateľ zeme! 18 Kto bude utekať pred hrôzou, padne do jamy, ak sa z jamy vyškriabe, chytí sa do pasce. Keď sa otvoria obloky na vysokom nebi a zatrasú sa základy zeme, 19 zem sa celkom rozláme, zem sa celkom roztrieska, zem sa celkom roztrasie. 20 Zem sa roztacká ako opilec, rozkolíše sa ako koliba, zaľahnú na ňu jej hriechy, padne a nikdy sa už nezodvihne. 21 Stane sa v ten deň: Jahve potresce nebeské vojská na výsosti a zemských kráľov na zemi. 22 Budú zohnaní dovedna ako zajatci v jame, budú zatvorení v temnici; po dlhom čase budú potrestaní. 23 Červená sa luna, slnce bledne od hanby, veď Jahve Cebaot kraľuje na hore Sion a v Jeruzaleme a jeho sláva žiari pred staršími.