Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Proti Týru

1 Výrok o Týre. Taršišské lode kvília, lebo prístav bol zničený, vstupný prístav od Cypru bol zrovnaný so zemou.
2 Zhrozili sa obyvatelia pobrežia, sidonskí kupci, ktorých poslovia krúžia morom, 3 nesmiernymi vodami. Zrno Kanála, žatva Nílu boli ich bohatstvom na trhoch národov. 4 Hanbi sa, Sidon! Lebo more a (morská pevnosť) hovorí takto: Netrpím už bolesti pôrodu, nerodím deti, nepestujem a nevychovávam synov a dcéry. 5 Keď tá správa dôjde do Egypta, zachvejú sa úzkosťou nad zvesťou o osude Týru. 6 Ujdite do Taršišu, vravia, kvíľte, obyvatelia pobrežia! 7 Či je to vaše hlučné mesto, ktorého pôvod siaha do pradávna, ktorého cesty viedli ďaleko, usadiť sa v ďalekých krajoch? 8 Kto mal tento plán proti Týru, ktorý rozdával kráľovské koruny, ktorého kupci boli kniežatami a obchodníci najvznešenejšími občanmi zeme? 9 Jahve Cebaot mal ten plán, aby pokoril pýchu ľudskej slávy, aby ponížil všetkých vznešených zeme. 10 Obrábaj svoju zem ako Níl, dcéra Týru, lebo už prístavu niet. 11 Jahve vystrel ruku nad more a otriasol kráľovstvá, vydal rozkaz proti Kanaánu, aby boli zničené jeho pevnosti. 12 Povedal: Prestaň sa zabávať, zneuctená panna, dcéra Sidonu! Vstaň, preplav sa na Cyprus, ale ani tam nenájdeš pokoja. 13 Pozri na tento kraj, určený pre lode! Chaldejský národ, nie Asýrčania, postavil obliehacie veže, zbúral paláce, urobil z nich hŕbu zrúcanín. 14 Kvíľte, taršišské lode, lebo je zničený váš pevný prístav! 15 Stane sa, že od toho dňa Týrus bude zabudnutý po sedemdesiat rokov, čas života jedného kráľa. Ale na konci sedemdesiatich rokov s Týrom bude ako s neviestkou v piesni: 16 "Vezmi si citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá, pekne hraj, všetky pesničky vyspievaj, aby si spomenuli na teba!" 17 Po sedemdesiatich rokoch Jahve navštívi Týrus. Vráti sa k svojmu starému remeslu, bude slobodne obchodovať so všetkými kráľovstvami sveta na celej zemi. 18 Ale jeho zisky a zárobky budú zasvätené Jahvemu. Nebudú sa hromadiť ani uschovávať, ale pôjdu tým, ktorí sa klaňajú Jahvemu, aby mali jedla dosýta a krásne šaty.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk