Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Proti Týru

1 Výrok o Týre. Taršišské lode kvília, lebo prístav bol zničený, vstupný prístav od Cypru bol zrovnaný so zemou.
2 Zhrozili sa obyvatelia pobrežia, sidonskí kupci, ktorých poslovia krúžia morom, 3 nesmiernymi vodami. Zrno Kanála, žatva Nílu boli ich bohatstvom na trhoch národov. 4 Hanbi sa, Sidon! Lebo more a (morská pevnosť) hovorí takto: Netrpím už bolesti pôrodu, nerodím deti, nepestujem a nevychovávam synov a dcéry. 5 Keď tá správa dôjde do Egypta, zachvejú sa úzkosťou nad zvesťou o osude Týru. 6 Ujdite do Taršišu, vravia, kvíľte, obyvatelia pobrežia! 7 Či je to vaše hlučné mesto, ktorého pôvod siaha do pradávna, ktorého cesty viedli ďaleko, usadiť sa v ďalekých krajoch? 8 Kto mal tento plán proti Týru, ktorý rozdával kráľovské koruny, ktorého kupci boli kniežatami a obchodníci najvznešenejšími občanmi zeme? 9 Jahve Cebaot mal ten plán, aby pokoril pýchu ľudskej slávy, aby ponížil všetkých vznešených zeme. 10 Obrábaj svoju zem ako Níl, dcéra Týru, lebo už prístavu niet. 11 Jahve vystrel ruku nad more a otriasol kráľovstvá, vydal rozkaz proti Kanaánu, aby boli zničené jeho pevnosti. 12 Povedal: Prestaň sa zabávať, zneuctená panna, dcéra Sidonu! Vstaň, preplav sa na Cyprus, ale ani tam nenájdeš pokoja. 13 Pozri na tento kraj, určený pre lode! Chaldejský národ, nie Asýrčania, postavil obliehacie veže, zbúral paláce, urobil z nich hŕbu zrúcanín. 14 Kvíľte, taršišské lode, lebo je zničený váš pevný prístav! 15 Stane sa, že od toho dňa Týrus bude zabudnutý po sedemdesiat rokov, čas života jedného kráľa. Ale na konci sedemdesiatich rokov s Týrom bude ako s neviestkou v piesni: 16 "Vezmi si citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá, pekne hraj, všetky pesničky vyspievaj, aby si spomenuli na teba!" 17 Po sedemdesiatich rokoch Jahve navštívi Týrus. Vráti sa k svojmu starému remeslu, bude slobodne obchodovať so všetkými kráľovstvami sveta na celej zemi. 18 Ale jeho zisky a zárobky budú zasvätené Jahvemu. Nebudú sa hromadiť ani uschovávať, ale pôjdu tým, ktorí sa klaňajú Jahvemu, aby mali jedla dosýta a krásne šaty.