Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Správa o obsadení Ašdodu

1 Asýrsky kráľ Sargon poslal svojho veliteľa do Ašdodu a ten ho napadol a dobyl.
2 V tom čase Jahve povedal Izaiášovi, Amosovmu synovi: "Choď, vyzleč si suknicu z bokov a vyzuj si sandále z nôh!" On tak urobil a chodil nahý a bosý. 3 Jahve potom povedal: "Môj sluha Izaiáš chodil nahý a bosý tri roky na znak a na výstrahu pre Egypt a Etiópiu." 4 Práve tak poženie asýrsky kráľ egyptských zajatcov a etiópskych vyhnancov, mladých i starých, nahých i bosých, s holými zadkami, Egyptu na hanbu. 5 Všetci ľudia sa zhrozia, lebo Etiópia, ich nádej, a Egypt, ich pýcha, budú pokorené. 6 Vtedy povedia obyvatelia tohto morského pobrežia: "Pozrite, čo sa stalo krajine, našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby sme unikli asýrskemu kráľovi! Akože sa teraz zachránime?"