Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

19. kapitola

Proti Egyptu

1 Výrok o Egypte. Pozri, ako sa Jahve nesie na ľahkom oblaku a prichádza do Egypta. Egyptskí falošní bohovia sa trasú pred ním, srdcia Egypťanov strácajú odvahu.
2 Postavím Egypťana proti Egypťanovi, brat bude bojovať proti bratovi, sused proti susedovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Egypťanom sa rozum pomúti, pomätiem ich úsudok: budú sa radiť s falošnými bohmi, s mágmi, s duchmi zomrelých a s veštcami. 4 Vydám Egypt do rúk neúprosných pánov, ukrutný kráľ bude panovať nad nimi. To je výrok Pána, Jahveho Cebaot. 5 Vody Nílu sa stratia, rieka upadne a vyschne, 6 jej kanále budú páchnuť, egyptské rieky sa stratia a vyschnú, ich tŕstie a šášie sčernie. 7 Uschne všetka zeleň na brehoch a pri ústí Nílu i siatiny po jeho brehoch, všetko bude zaviate a zmizne. 8 Rybári budú smútiť, vzdychať budú všetci, čo hádžu udice do Nílu, a tí, čo siete rozostierajú na vodách, budú strápení. 9 Sklamaní budú, čo spracúvajú česaný ľan, i tí, čo tkajú jemné plátna. 10 Egyptskí tkáči budú zarmútení, zronení všetci, čo pracujú za mzdu. 11 Veru, hlúpe sú kniežatá Tanisu. Možno ste najmúdrejší faraónovi radcovia, ale dávate hlúpu radu. Ako sa odvážite vravieť faraónovi: "Ja som syn mudrcov, syn dávnych kráľov?" 12 Faraón, kdeže sú teda tvoji mudrci? Nech ti oznámia, aby sa vedelo, čo rozhodol Jahve Cebaot proti Egyptu! 13 Taniské kniežatá ohlúpli, mýlia sa kniežatá memfiské, na zlú cestu zaviedli Egypt pohlavári jeho kmeňov. 14 Jahve poslal medzi nich ducha, ktorý kalí ich úsudok, takže do bludu vedú Egypt vo všetkom, čo koná, blúdi ako opilec v tom, čo vyvracal. 15 V Egypte sa nezdarí nijaké dielo, čo by vykonala hlava či chvost, palma či trsť.

Obrátenie Egypta

16 V ten deň sa Egypťania budú triasť ako žena v strachu pred hroziacou rukou Jahveho Cebaot, ktorú zdvihne proti nim.
17 Judská krajina bude postrachom pre Egypt; keď mu ju spomenú, prestraší sa pre zámery, ktoré Jahve Cebaot má proti Egyptu. 18 V ten deň bude v egyptskej zemi päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a zložia prísahu vernosti Jahvemu Cebaot. Jedno z nich sa bude volať "Mesto Slnka". 19 V ten deň bude Jahvemu zasvätený oltár v srdci Egypta a posvätený stĺp na Jahveho počesť na jeho hranici. 20 Bude stáť ako znamenie a pripomienka Jahveho Cebaot v Egypte: keď budú kričať k Jahvemu v strachu pred utláčateľmi, vtedy im on pošle záchrancu a ochrancu, ktorý ich vyslobodí. 21 Jahve sa dá poznať Egypťanom; v ten deň Egypťania uznajú Jahveho a budú mu slúžiť krvavými a nekrvavými obetami, budú robiť Jahvemu sľuby a splnia ich. 22 Ak Jahve udrie Egypt, udrie, ale aj uzdraví. Oni sa obrátia k Jahvemu a on vyslyší ich prosby a uzdraví ich. 23 V ten deň bude vydláždená cesta z Egypta do Asýrie. Asýrčania budú prichádzať do Egypta a Egypťania do Asýrie. Vtedy budú Egypťania slúžiť Bohu s Asýriou. 24 V ten deň Izrael bude tretím s Egyptom a s Asýriou a bude uprostred krajiny požehnaním, ktoré vysloví Jahve Cebaot: "Nech je požehnaný Egypt, môj ľud, Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičstvo!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk