Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Proti Babylonu

1 Výrok o Babylone, ktorý Izaiáš, Amosov syn, dostal vo videní.
2 Vztýčte zástavu na vetrom ošľahanom vrchu, kričte im vojnové povely, dajte znak na pochod zdvihnutou rukou, s tasenými mečmi, kniežatá! 3 Vydal som rozkazy svojim osvedčeným bojovníkom, zvolal som svojich junákov, hrdých na moju slávu, aby boli nástrojom môjho hnevu. 4 Počúvaj ten hukot na horách, vravu nesmierneho množstva ľudí! Počúvaj ten lomoz kráľovstiev, zhromaždených národov! To Jahve Cebaot prehliada vojsko pred bojom. 5 Prichádzajú z ďalekej krajiny, spoza obzoru: Jahve a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 6 Kvíľte, lebo blízko je Jahveho deň, prichádza mocný úder všemohúceho Boha. 7 Preto ochabli všetky ruky, všetci ľudia stratili odvahu. 8 Hrôza ich zachvátila, schytili ich kŕče a bolesti, zvíjajú sa ako žena, ktorá rodí, s hrôzou sa dívajú na seba a tváre im horia hanbou. 9 Jahveho deň prichádza naozaj, ten neúprosný deň horúceho hnevu, aby zmenil zem na púšť a hriešnikov z nej vyhubil. 10 Lebo na nebi veľké súhvezdia nebudú vydávať svoje svetlá: slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac nezažiari svetlom. 11 Potrescem svet za jeho zlobu a bezbožných za ich hriechy, urobím koniec nadutosti pyšných, pokorím spupnosť tyranov. 12 Človek bude zriedkavejší ako čisté zlato, smrteľníkov bude menej než zlata z Ofiru. 13 Preto otrasiem nebesiami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pod hnevom Jahveho Cebaot v deň, keď vzplanie jeho rozhorčenie. 14 Vtedy ako splašená gazela, ako ovce, ktoré nik nestrežie, každý utečie do svojej vlasti 15 Koho dostihnú, toho prebodnú, koho dochytia, zabijú mečom. 16 Pred očami im dojčatá roztrieskajú o zem, domy im vyplienia a ženy znásilnia. 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si necenia striebro, zlato si nevšímajú. 18 Luky im zničia mladíkov, neušetria dojčatá matkám, nezľutujú sa nad malými deťmi. 19 Babylon, perla kráľovstiev, nádherný drahokam Chaldejcov, bude ako Sodoma a Gomora, keď ich Boh zničil. 20 Nikdy už nebude obývaný, nikto nebude v ňom bývať z pokolenia na pokolenie. Arab si tam nerozloží stan a pastieri si tam nepostavia košiare. 21 Bude pelešou zvere púšte, sovy naplnia jeho domy, budú tam bývať pštrosy, budú tam poskakovať capi. 22 Hyeny budú zavýjať v jeho palácoch a šakaly v pôvabných letohrádkoch, lebo sa blíži jeho čas a jeho dni prídu čoskoro.