Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Proti Babylonu

1 Výrok o Babylone, ktorý Izaiáš, Amosov syn, dostal vo videní.
2 Vztýčte zástavu na vetrom ošľahanom vrchu, kričte im vojnové povely, dajte znak na pochod zdvihnutou rukou, s tasenými mečmi, kniežatá! 3 Vydal som rozkazy svojim osvedčeným bojovníkom, zvolal som svojich junákov, hrdých na moju slávu, aby boli nástrojom môjho hnevu. 4 Počúvaj ten hukot na horách, vravu nesmierneho množstva ľudí! Počúvaj ten lomoz kráľovstiev, zhromaždených národov! To Jahve Cebaot prehliada vojsko pred bojom. 5 Prichádzajú z ďalekej krajiny, spoza obzoru: Jahve a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 6 Kvíľte, lebo blízko je Jahveho deň, prichádza mocný úder všemohúceho Boha. 7 Preto ochabli všetky ruky, všetci ľudia stratili odvahu. 8 Hrôza ich zachvátila, schytili ich kŕče a bolesti, zvíjajú sa ako žena, ktorá rodí, s hrôzou sa dívajú na seba a tváre im horia hanbou. 9 Jahveho deň prichádza naozaj, ten neúprosný deň horúceho hnevu, aby zmenil zem na púšť a hriešnikov z nej vyhubil. 10 Lebo na nebi veľké súhvezdia nebudú vydávať svoje svetlá: slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac nezažiari svetlom. 11 Potrescem svet za jeho zlobu a bezbožných za ich hriechy, urobím koniec nadutosti pyšných, pokorím spupnosť tyranov. 12 Človek bude zriedkavejší ako čisté zlato, smrteľníkov bude menej než zlata z Ofiru. 13 Preto otrasiem nebesiami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pod hnevom Jahveho Cebaot v deň, keď vzplanie jeho rozhorčenie. 14 Vtedy ako splašená gazela, ako ovce, ktoré nik nestrežie, každý utečie do svojej vlasti 15 Koho dostihnú, toho prebodnú, koho dochytia, zabijú mečom. 16 Pred očami im dojčatá roztrieskajú o zem, domy im vyplienia a ženy znásilnia. 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si necenia striebro, zlato si nevšímajú. 18 Luky im zničia mladíkov, neušetria dojčatá matkám, nezľutujú sa nad malými deťmi. 19 Babylon, perla kráľovstiev, nádherný drahokam Chaldejcov, bude ako Sodoma a Gomora, keď ich Boh zničil. 20 Nikdy už nebude obývaný, nikto nebude v ňom bývať z pokolenia na pokolenie. Arab si tam nerozloží stan a pastieri si tam nepostavia košiare. 21 Bude pelešou zvere púšte, sovy naplnia jeho domy, budú tam bývať pštrosy, budú tam poskakovať capi. 22 Hyeny budú zavýjať v jeho palácoch a šakaly v pôvabných letohrádkoch, lebo sa blíži jeho čas a jeho dni prídu čoskoro.