Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Žalm

1 V ten deň povieš: "Oslavujem ťa, Jahve. Hoci si sa na mňa hneval, tvoj hnev sa odvrátil a ty si ma potešil.
2 Naozaj, Boh je moja spása, jemu dôverujem a nebojím sa, Jahve je moja sila a môj chválospev, on ma vyslobodil." 3 A tak s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. 4 V ten deň poviete: "Chváľte Jahveho, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho veľké skutky medzi národmi, oznamujte, že on je Najvyšší. 5 Ospevujte Jahveho, lebo vykonal veľkolepé činy, nech je to známe po celom svete. 6 Vykrikujte od radosti a jasajte, obyvatelia Siona, lebo Svätý Izraela je majestátny uprostred nás."