Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dávidov potomok

1 Ratolesť vypučí z Jesseho pňa, výhonok mu vyrazí z koreňov.
2 Na ňom spočinie Jahveho Duch, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch poznania a bázne pred Jahvem: 3 v bázni pred Jahvem bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa zdania očí, nebude rozhodovať podľa cudzích rečí. 4 Slabých bude súdiť spravodlivo. Utláčaných zeme bude brániť nestranne. Svojím slovom ako prútom porazí násilníka, dychom svojich perí zabije bezbožníka. 5 Spravodlivosťou bude mať prepásané bedrá a vernosťou prepásané boky. 6 Vtedy vlk bude bývať s baránkom, leopard bude líhať vedľa kozľaťa. Teľa, lev i kŕmny vôl sa budú vedno popásať a chlapček ich bude zavracať. 7 Krava a medvedica budú sa spolu pásť, ich mladé spolu polihovať. Lev bude žrať slamu ako vôl. 8 Dojča sa bude pohrávať nad dierou kobry, dieťa bude vŕtať rukou v skrýši vreteníc. 9 Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, lebo poznanie Jahveho naplní zem, ako vody pokrývajú more.

Návrat vyhnancov

10 V ten deň ratolesť z koreňa Jesseho bude sa týčiť ako signál pre národy, ľud sa bude k nemu hrnúť a jeho príbytok bude slávny.
11 V ten deň Pán znovu zdvihne svoju ruku, vyslobodí zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a v Egypte, v Patrose, v Kuši a v Elame, v Šineari, Chamate a na morských ostrovoch. 12 Zdvihne signál pre národy, zhromaždí vyhnancov z Izraela. Rozohnaných z Júdu pozbiera zo štyroch strán sveta. 13 Vtedy prestane Efraimova žiarlivosť a nepriateľstvo Júdovo pominie, Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude nepriateľský k Efraimovi. 14 Vrhnú sa na filištínsky kraj na západe, spoločne vyplienia synov východu, Edom a Moab budú držať v hrsti a Ammonovi synovia budú ich poslúchať. 15 Jahve vysuší záliv egyptského mora, zamáva rukou nad Riekou a privedie horúci vietor; rozbije vody na sedem ramien, že nimi budú prechádzať v sandáloch. 16 A tak bude mať cestu zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane nažive v Asýrii, ako mal Izrael, keď vychádzal z egyptskej zeme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk