Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Boží synovia a ľudské dcéry

1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a narodili sa im dcéry,
2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 3 Jahve povedal: "Môj duch nezostane navždy v človekovi, lebo on je len telo, jeho život bude iba stodvadsať rokov." 4 V tých dňoch (a tiež neskôr) povstalo na zemi pokolenie Nefilim, to keď sa Boží synovia spájali s ľudskými dcérami a ony im rodili deti. To sú tí hrdinovia dávnych čias, tí povestní muži.

Skazenosť ľudstva

5 Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány.
6 Jahve oľutoval, že stvoril človeka na zemi, a bol zarmútený vo svojom srdci. 7 A Jahve povedal: "Odstránim z tváre zeme ľudí, ktorých som stvoril, – a s ľuďmi aj dobytok, drobné živočíchy a nebeské vtáky, – lebo ľutujem, že som ich urobil." 8 Ale Noe našiel milosť v Jahveho očiach. 9 Toto sú Noemove dejiny: Noe bol spravodlivý a bezúhonný človek medzi svojimi vrstovníkmi. Chodieval s Bohom. 10 Noe splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta. 11 Zem sa pred Bohom skazila a naplnila sa násilím. 12 Boh sa díval na zem: bola celkom skazená, lebo všetci ľudia žili na zemi zvráteným životom.

Prípravy na potopu

13 Boh povedal Noemovi: "Nadišiel koniec každého tela. Tak som rozhodol, lebo zem je plná násilia zapríčineného ľuďmi, a ja ich odstránim zo zeme.
14 Urob si archu z goferového dreva, urobíš ju z trstiny a vymažeš smolou zvnútra i zvonku. 15 Takto ju urobíš: tristo lakťov bude dĺžka archy, päťdesiat lakťov bude šírka a tridsať lakťov výška. 16 Na arche urobíš strechu a dokončíš ju o lakeť vyššie. Na boku archy umiestniš vchod a urobíš v arche prvé, druhé a tretie poschodie. 17 A ja privediem na zem vody, potopu, aby som vyhubil pod nebom každé telo, v ktorom je dych života: všetko, čo je na zemi, musí zahynúť. 18 Ale s tebou ustanovím svoju zmluvu, ty vojdeš do archy a s tebou i tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 19 Zo všetkého živého a čo má telo, necháš vojsť do archy po dvoch z každého druhu, aby sa s tebou zachovali nažive; budú to samec a samica. 20 Do archy vojdú s tebou po páre z každého druhu vtákov, z každého druhu dobytka, z každého druhu drobných živočíchov, aby si ich zachoval nažive. 21 Pre seba si však naber zo všetkého, čo sa môže jesť, a urob si zásoby. To bude slúžiť za potravu tebe aj im." 22 Noe tak spravil, urobil všetko, čo mu Boh prikázal.