Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Boží synovia a ľudské dcéry

1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a narodili sa im dcéry,
2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 3 Jahve povedal: "Môj duch nezostane navždy v človekovi, lebo on je len telo, jeho život bude iba stodvadsať rokov." 4 V tých dňoch (a tiež neskôr) povstalo na zemi pokolenie Nefilim, to keď sa Boží synovia spájali s ľudskými dcérami a ony im rodili deti. To sú tí hrdinovia dávnych čias, tí povestní muži.

Skazenosť ľudstva

5 Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány.
6 Jahve oľutoval, že stvoril človeka na zemi, a bol zarmútený vo svojom srdci. 7 A Jahve povedal: "Odstránim z tváre zeme ľudí, ktorých som stvoril, – a s ľuďmi aj dobytok, drobné živočíchy a nebeské vtáky, – lebo ľutujem, že som ich urobil." 8 Ale Noe našiel milosť v Jahveho očiach. 9 Toto sú Noemove dejiny: Noe bol spravodlivý a bezúhonný človek medzi svojimi vrstovníkmi. Chodieval s Bohom. 10 Noe splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta. 11 Zem sa pred Bohom skazila a naplnila sa násilím. 12 Boh sa díval na zem: bola celkom skazená, lebo všetci ľudia žili na zemi zvráteným životom.

Prípravy na potopu

13 Boh povedal Noemovi: "Nadišiel koniec každého tela. Tak som rozhodol, lebo zem je plná násilia zapríčineného ľuďmi, a ja ich odstránim zo zeme.
14 Urob si archu z goferového dreva, urobíš ju z trstiny a vymažeš smolou zvnútra i zvonku. 15 Takto ju urobíš: tristo lakťov bude dĺžka archy, päťdesiat lakťov bude šírka a tridsať lakťov výška. 16 Na arche urobíš strechu a dokončíš ju o lakeť vyššie. Na boku archy umiestniš vchod a urobíš v arche prvé, druhé a tretie poschodie. 17 A ja privediem na zem vody, potopu, aby som vyhubil pod nebom každé telo, v ktorom je dych života: všetko, čo je na zemi, musí zahynúť. 18 Ale s tebou ustanovím svoju zmluvu, ty vojdeš do archy a s tebou i tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 19 Zo všetkého živého a čo má telo, necháš vojsť do archy po dvoch z každého druhu, aby sa s tebou zachovali nažive; budú to samec a samica. 20 Do archy vojdú s tebou po páre z každého druhu vtákov, z každého druhu dobytka, z každého druhu drobných živočíchov, aby si ich zachoval nažive. 21 Pre seba si však naber zo všetkého, čo sa môže jesť, a urob si zásoby. To bude slúžiť za potravu tebe aj im." 22 Noe tak spravil, urobil všetko, čo mu Boh prikázal.