Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

Jozef vykladá sny faraónovým úradníkom

1 Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi, egyptskému kráľovi.
2 Faraón sa rozhneval na oboch svojich eunuchov, na hlavného pohárnika a hlavného pekára, 3 a uvrhol ich do žalára v dome veliteľa telesnej stráže, do väzenia, na miesto, kde bol uväznený Jozef. 4 Veliteľ stráže im určil Jozefa na posluhovanie. Vo väzení zostali nejaký čas. 5 Jednej noci mali obaja, ktorí boli vo väzení, totiž pohárnik i pekár egyptského kráľa, sen, ktorý mal pre každého iný význam. 6 Keď Jozef k nim ráno vošiel, videl, že sú zachmúrení, 7 a opýtal sa teda faraónových eunuchov, ktorí boli s ním zatvorení v dome jeho pána: "Prečo máte dnes také zachmúrené tváre?" 8 Odpovedali mu: "Mali sme sen a niet nikoho, kto by nám ho vyložil." Jozef im povedal: "Boh dáva výklad snov; len mi ich rozpovedzte!" 9 Hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto: "Vo svojom sne som videl pred sebou vinič 10 a na viniči tri ratolesti: tie začali pučať, zakvitli a v strapcoch dozrievalo hrozno. 11 Mal som v ruke faraónovu čašu, trhal som hrozná, vytláčal ich do faraónovej čaše a podával som čašu faraónovi do ruky." 12 Jozef mu povedal: "Toto je výklad sna: tri ratolesti predstavujú tri dni. 13 Ešte tri dni a faraón ti povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a ty budeš podávať faraónovi čašu do ruky tak ako predtým, keď si bol jeho pohárnikom. 14 Potom, keď sa ti dobre povedie, spomeň si na mňa a preukáž mi tú láskavosť, že upozorníš na mňa faraóna, nech mi dá vyjsť z tohto domu. 15 Bol som unesený z krajiny Hebrejov a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali hodiť do žalára." 16 Hlavný pekár videl, že výklad bol priaznivý, povedal Jozefovi: "Aj ja som mal sen: v mojom sne som mal tri koše pečiva na hlave. 17 Vo vrchnom koši bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy." 18 Jozef mu odpovedal: "Toto je výklad: tri koše sú tri dni. 19 Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu, obesí ťa na drevo, takže ti vtáci budú obžierať telo." 20 Skutočne, na tretí deň, v deň svojich narodenín, faraón pripravil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pozdvihol hlavy hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich hodnostárov: 21 hlavného pohárnika znovu dosadil do jeho predošlého úradu hlavného pohárnika a ten znovu podával faraónovi pohár do ruky; 22 hlavného pekára však dal obesiť, ako im to bol Jozef vyložil. 23 Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.