Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Jozef vykladá sny faraónovým úradníkom

1 Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi, egyptskému kráľovi.
2 Faraón sa rozhneval na oboch svojich eunuchov, na hlavného pohárnika a hlavného pekára, 3 a uvrhol ich do žalára v dome veliteľa telesnej stráže, do väzenia, na miesto, kde bol uväznený Jozef. 4 Veliteľ stráže im určil Jozefa na posluhovanie. Vo väzení zostali nejaký čas. 5 Jednej noci mali obaja, ktorí boli vo väzení, totiž pohárnik i pekár egyptského kráľa, sen, ktorý mal pre každého iný význam. 6 Keď Jozef k nim ráno vošiel, videl, že sú zachmúrení, 7 a opýtal sa teda faraónových eunuchov, ktorí boli s ním zatvorení v dome jeho pána: "Prečo máte dnes také zachmúrené tváre?" 8 Odpovedali mu: "Mali sme sen a niet nikoho, kto by nám ho vyložil." Jozef im povedal: "Boh dáva výklad snov; len mi ich rozpovedzte!" 9 Hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto: "Vo svojom sne som videl pred sebou vinič 10 a na viniči tri ratolesti: tie začali pučať, zakvitli a v strapcoch dozrievalo hrozno. 11 Mal som v ruke faraónovu čašu, trhal som hrozná, vytláčal ich do faraónovej čaše a podával som čašu faraónovi do ruky." 12 Jozef mu povedal: "Toto je výklad sna: tri ratolesti predstavujú tri dni. 13 Ešte tri dni a faraón ti povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a ty budeš podávať faraónovi čašu do ruky tak ako predtým, keď si bol jeho pohárnikom. 14 Potom, keď sa ti dobre povedie, spomeň si na mňa a preukáž mi tú láskavosť, že upozorníš na mňa faraóna, nech mi dá vyjsť z tohto domu. 15 Bol som unesený z krajiny Hebrejov a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali hodiť do žalára." 16 Hlavný pekár videl, že výklad bol priaznivý, povedal Jozefovi: "Aj ja som mal sen: v mojom sne som mal tri koše pečiva na hlave. 17 Vo vrchnom koši bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy." 18 Jozef mu odpovedal: "Toto je výklad: tri koše sú tri dni. 19 Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu, obesí ťa na drevo, takže ti vtáci budú obžierať telo." 20 Skutočne, na tretí deň, v deň svojich narodenín, faraón pripravil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pozdvihol hlavy hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich hodnostárov: 21 hlavného pohárnika znovu dosadil do jeho predošlého úradu hlavného pohárnika a ten znovu podával faraónovi pohár do ruky; 22 hlavného pekára však dal obesiť, ako im to bol Jozef vyložil. 23 Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.