Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

39. kapitola

Jozefove začiatky v Egypte

1 Jozefa teda odviedli do Egypta. Od Izmaelcov, ktorí ho tam priviedli, ho kúpil Putifar, faraónov eunuch a veliteľ telesnej stráže.
2 Ale Jahve bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo a býval v dome svojho egyptského pána. 3 Keďže jeho pán videl, že mu Jahve pomáha a že dáva v jeho rukách zdar všetkému, čo podniká, 4 Jozef našiel milosť v jeho očiach; dostal príkaz obsluhovať svojho pána, ktorý ho urobil správcom svojho domu a zveril mu celý svoj majetok. 5 Odvtedy, ako ho ustanovil za správcu svojho domu a nad všetkým, čo mal, Jahve požehnával kvôli Jozefovi Egypťanov dom: Jahveho požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. 6 Tak ponechal Jozefovi na starosti všetko, čo mal, a sám sa nestaral o nič, iba o to, čo jedával. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad.

Jozef a zvodkyňa

7 Stalo sa po tom všetkom, že sa manželka jeho pána zahľadela do Jozefa a povedala mu: "Ľahni si so mnou!"
8 On však odoprel a povedal žene svojho pána: "Pozri, môj pán mi úplne dôveruje a nemá starosti o to, čo sa deje v dome, zveril mi všetko, čo mu patrí. 9 On sám nemá v tomto dome väčšiu moc ako ja: nič si nevyhradil okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som mohol teda spáchať toto veľké zlo a zhrešiť proti Bohu?" 10 Hoci Jozefa deň čo deň nahovárala, odoprel ľahnúť si k nej, aby sa jej oddal. 11 Jedného dňa, keď vošiel do domu, aby si vykonal svoju prácu, v dome nebolo nikoho z domácich. 12 Žena ho chytila za plášť so slovami: "Ľahni si so mnou!" Ale on jej nechal plášť v rukách, dal sa na útek a vybehol von. 13 Keď videla, že jej plášť zostal v rukách a že ušiel von, 14 zvolala domácich a povedala im: "Pozrite! Priviedol nám Hebreja, aby sa s nami zahrával! Vošiel ku mne, aby so mnou súložil, ale ja som mocne vykríkla 15 a on, keď počul môj hlasitý krik, nechal svoj plášť pri mne, utiekol a vybehol von." 16 Jeho plášť si nechala pri sebe a čakala, kým príde pán domov, 17 potom mu opakovala tie isté slová, vravela: "Ten hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, vošiel ku mne a chcel sa so mnou zahrávať, 18 keď som začala hlasno kričať, nechal svoj plášť u mňa a ušiel von." 19 Keď jeho pán počul, ako mu hovorila žena: "Vidíš, tak sa zachoval tvoj otrok voči mne," vzbĺkol hnevom. 20 Jozefov pán ho dal chytiť a vrhnúť do väzenia na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni.

Jozef vo väzení

Tak zostal vo väzení.
21 Ale Jahve Jozefovi pomáhal, rozprestrel nad ním svoju dobrotu a spôsobil, že našiel milosť u hlavného žalárnika. 22 Hlavný žalárnik zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári, a on riadil všetky ich práce. 23 Hlavný žalárnik nedozeral na nič, čo mu zveril, lebo Jahve bol s ním a dával úspech všetkému, čo robil.