Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

39. kapitola

Jozefove začiatky v Egypte

1 Jozefa teda odviedli do Egypta. Od Izmaelcov, ktorí ho tam priviedli, ho kúpil Putifar, faraónov eunuch a veliteľ telesnej stráže.
2 Ale Jahve bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo a býval v dome svojho egyptského pána. 3 Keďže jeho pán videl, že mu Jahve pomáha a že dáva v jeho rukách zdar všetkému, čo podniká, 4 Jozef našiel milosť v jeho očiach; dostal príkaz obsluhovať svojho pána, ktorý ho urobil správcom svojho domu a zveril mu celý svoj majetok. 5 Odvtedy, ako ho ustanovil za správcu svojho domu a nad všetkým, čo mal, Jahve požehnával kvôli Jozefovi Egypťanov dom: Jahveho požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. 6 Tak ponechal Jozefovi na starosti všetko, čo mal, a sám sa nestaral o nič, iba o to, čo jedával. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad.

Jozef a zvodkyňa

7 Stalo sa po tom všetkom, že sa manželka jeho pána zahľadela do Jozefa a povedala mu: "Ľahni si so mnou!"
8 On však odoprel a povedal žene svojho pána: "Pozri, môj pán mi úplne dôveruje a nemá starosti o to, čo sa deje v dome, zveril mi všetko, čo mu patrí. 9 On sám nemá v tomto dome väčšiu moc ako ja: nič si nevyhradil okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som mohol teda spáchať toto veľké zlo a zhrešiť proti Bohu?" 10 Hoci Jozefa deň čo deň nahovárala, odoprel ľahnúť si k nej, aby sa jej oddal. 11 Jedného dňa, keď vošiel do domu, aby si vykonal svoju prácu, v dome nebolo nikoho z domácich. 12 Žena ho chytila za plášť so slovami: "Ľahni si so mnou!" Ale on jej nechal plášť v rukách, dal sa na útek a vybehol von. 13 Keď videla, že jej plášť zostal v rukách a že ušiel von, 14 zvolala domácich a povedala im: "Pozrite! Priviedol nám Hebreja, aby sa s nami zahrával! Vošiel ku mne, aby so mnou súložil, ale ja som mocne vykríkla 15 a on, keď počul môj hlasitý krik, nechal svoj plášť pri mne, utiekol a vybehol von." 16 Jeho plášť si nechala pri sebe a čakala, kým príde pán domov, 17 potom mu opakovala tie isté slová, vravela: "Ten hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, vošiel ku mne a chcel sa so mnou zahrávať, 18 keď som začala hlasno kričať, nechal svoj plášť u mňa a ušiel von." 19 Keď jeho pán počul, ako mu hovorila žena: "Vidíš, tak sa zachoval tvoj otrok voči mne," vzbĺkol hnevom. 20 Jozefov pán ho dal chytiť a vrhnúť do väzenia na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni.

Jozef vo väzení

Tak zostal vo väzení.
21 Ale Jahve Jozefovi pomáhal, rozprestrel nad ním svoju dobrotu a spôsobil, že našiel milosť u hlavného žalárnika. 22 Hlavný žalárnik zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári, a on riadil všetky ich práce. 23 Hlavný žalárnik nedozeral na nič, čo mu zveril, lebo Jahve bol s ním a dával úspech všetkému, čo robil.