Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Kain a Ábel

1 Človek poznal Evu, svoju ženu; ona počala a porodila Kaina a povedala: "Z vôle Jahveho som získala muža."
2 Dala tiež život Kainovmu bratovi Ábelovi. Ábel sa stal pastierom oviec a Kain obrábal pôdu. 3 Prišiel deň, keď Kain priniesol niečo z plodov zeme ako obetu Jahvemu; 4 a Ábel tiež priniesol niečo z prvorodených oviec svojho stáda, a to z najtučnejších. Jahve priaznivo prijal Ábela a jeho obetu. 5 Ale Kaina a jeho obetu Boh neprijal a Kaina to nahnevalo a mal zamračenú tvár. 6 Jahve povedal Kainovi: "Prečo si rozhnevaný a prečo máš zamračenú tvár? 7 Ak dobre konáš, môžeš zdvihnúť hlavu, ale ak nekonáš dobre, pri dverách ti číha hriech ako zviera dychtiace po tebe; budeš ho vedieť skrotiť?" 8 Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Poďme von!" Keď boli na poli, Kain sa vrhol na svojho brata Ábela a zabil ho. 9 Jahve povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odpovedal: "Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?" 10 Jahve povedal: "Čo si to urobil? Počúvaj, ako krv tvojho brata Ábela kričí ku mne zo zeme! 11 Teraz budeš prekliaty a vyhnaný z úrodnej pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá úrodu: budeš blúdiacim tulákom po zemi." 13 Vtedy povedal Kain Jahvemu: "Môj trest je príliš ťažký. 14 Pozri! Ty ma dnes vyháňaš z úrodnej pôdy, musím sa skrývať pred tvojou tvárou a budem blúdiacim tulákom po zemi: a ktokoľvek ma stretne, môže ma zabiť." 15 Jahve mu odpovedal: "Nie. Ak niekto zabije Kaina, pritiahne na seba sedemnásobnú pomstu." A Jahve poznačil Kaina znakom, aby ho prvý, kto ho stretne, nezabil. 16 Kain odišiel z prítomnosti Jahveho a usídlil sa v krajine Nod, na východ od Edenu.

Kainovo potomstvo

17 Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Henocha. Vystaval mesto, ktoré nazval Henoch, podľa svojho syna.
18 Henochovi sa narodil Irad a Irad splodil Mechujaela a Mechujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lamecha. 19 Lamech si vzal dve ženy: prvá sa menovala Ada, druhá sa menovala Cilla. 20 Ada porodila Jabala: on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a majú stáda. 21 Meno jeho brata bolo Jubal, on je praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. 22 Cilla zase porodila Tubal-Kaina: on je praotcom všetkých kováčov medeného a železného náradia; Tubal-Kainova sestra bola Naama. 23 Lamech povedal svojim ženám:"Ada a Cilla, počujte môj hlas, Lamechove ženy, počúvajte moju reč: zabil som muža za jediné zranenie a dieťa za jedinú modrinu. 24 Ak bude Kain pomstený sedemkrát, tak Lamech sedemdesiatsedemkrát."

Set a jeho potomstvo

25 Adam znovu poznal svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Set, lebo, ako povedala, "Boh mi dal ďalšieho potomka namiesto Ábela, lebo toho Kain zabil."
26 Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Ten prvý vzýval Jahveho meno.