Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Pád

1 Hada bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré stvoril Jahve Boh. Povedal žene: "Tak teda Boh povedal: Nebudete jesť zo žiadneho stromu záhrady?"
2 Žena odpovedala hadovi: "Z ovocia stromov záhrady môžeme jesť. 3 Ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete, pod trestom smrti." 4 Had odpovedal žene: "Vôbec nie! Nezomriete! 5 Ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia, ktorí poznajú dobro a zlo." 6 Žena videla, že je to strom dobrý na jedenie, lákavý na pohľad a že ten strom je vábivý na získanie múdrosti, vzala z jeho ovocia a jedla. Dala z neho aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a on jedol. 7 Vtedy sa obidvom otvorili oči a poznali, že sú nahí, zošili si figové listy a urobili si z nich zásterky. 8 Počuli kroky Jahveho Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za denného vánku, a človek a jeho žena sa skryli pred Jahvem Bohom medzi stromy záhrady. 9 Jahve Boh zavolal na človeka a povedal: "Kde si?" 10 "Počul som tvoje kroky v záhrade," odpovedal človek, "bál som sa, pretože som nahý, a skryl som sa." 11 On povedal: "Kto ti povedal, že si nahý? Ty si teda jedol zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť!" 12 Človek odpovedal: "To žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi z toho stromu, a ja som jedol." 13 Jahve Boh povedal žene: "Čo si to urobila?" A žena odpovedala: "To had ma zviedol, a ja som jedla." 14 Vtedy povedal Jahve Boh hadovi: "Pretože si to urobil, buď prekliaty medzi všetkým dobytkom a všetkými divými zvieratami. Budeš sa plaziť po bruchu a žrať prach po všetky dni svojho života. 15 Nepriateľstvo položím medzi teba a ženu, medzi tvoje a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu zraníš pätu." 16 Žene povedal: "Rozmnožím útrapy tvojej ťarchavosti, v bolesti budeš rodiť deti. Budeš túžiť za svojím mužom a on bude vládnuť nad tebou." 17 Mužovi povedal: "Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je prekliata pôda kvôli tebe! S námahou si z nej budeš dobývať obživu po všetky dni svojho života. 18 Bude ti rodiť tŕnie a bodľačie a ty budeš jedávať poľné zeliny. 19 V pote tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, pretože si prach a na prach sa obrátiš." 20 Človek pomenoval svoju ženu "Eva", lebo ona bola matkou všetkých živých. 21 Jahve Boh urobil mužovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. 22 Potom povedal Jahve Boh: "Hľa! Človek sa stal ako jeden z nás, lebo pozná dobro a zlo. Len aby teraz nenačiahol ruku, neodtrhol si tiež zo stromu života, nejedol z neho a nežil večne!" 23 A Jahve Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. 24 Vyhnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a vytasený plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.