38. kapitola

Príbeh Júdu a Tamar

1 Niekedy v tom čase sa Júda oddelil od svojich bratov a usadil sa pri Adullamcovi menom Chira.
2 Tam Júda uvidel dcéru Kanaánca, ktorý sa volal Šua, vzal si ju za ženu a spojil sa s ňou. 3 Ona počala, porodila syna a dala mu meno Er. 4 Potom znovu počala, porodila syna a dala mu meno Onan. 5 Ešte raz porodila syna a dala mu meno Šela; keď ho porodila, bývala v Kezibe. 6 Júda vybral ženu pre svojho prvorodeného syna Era; menovala sa Tamar. 7 Ale Júdov prvorodený Er sa Jahvemu znepáčil, preto mu vzal život. 8 Vtedy Júda povedal Onanovi: "Vojdi k žene svojho brata, vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a zaisti potomstvo svojmu bratovi." 9 Ale Onan vediac, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek sa spájal s bratovou ženou, vylieval semeno na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi. 10 Jahvemu sa znepáčilo, čo robil, a tak usmrtil aj jeho. 11 Vtedy povedal Júda svojej neveste Tamar: "Vráť sad ako vdova k svojmu otcovi a počkaj, kým dorastie môj syn Šela." Povedal si: "Aby azda nezomrel aj on ako jeho bratia." Tamar sa teda vrátila k svojmu otcovi. 12 Uplynulo mnoho dní a Júdovi zomrela žena, Šuova dcéra. Keď sa Júda po smútku utešil, vystúpil so svojím priateľom, Adullamcom Chirom, strihať svoje ovce do Timny. 13 Oznámili Tamar: "Pozri, tvoj svokor ide hore do Timny, aby strihal svoje ovce." 14 Ona si vyzliekla vdovské šaty, zahalila si tvár, natrela sa voňavkou a sadla si pred bránu Enajimu, ktorý je na ceste do Timny. Lebo videla, že Šela dorástol, ale za ženu mu ju nedali. 15 Júda ju zbadal a pokladal ju za neviestku, lebo mala zahalenú tvár. 16 Zabočil k nej na tú cestu a povedal: "Dovoľ, aby som šiel s tebou!" Nevedel, že je to jeho nevesta. Ale ona sa pýtala: "Čo mi dáš, ak pôjdeš so mnou?" 17 On odpovedal: "Pošlem ti kozľa zo stáda." Ale ona pokračovala: "Áno, ak mi dáš zálohu, kým mi ho pošleš!" 18 Opýtal sa: "Akú zálohu ti mám dať?" Ona odpovedala: "Svoju pečať so šnúrou a palicu, čo máš v ruke." Dal jej to, šiel s ňou a ona od neho počala. 19 Potom vstala a odišla. Odložila si závoj a obliekla si vdovské šaty. 20 Júda poslal kozľa po svojom priateľovi Adullamcovi, aby vyzdvihol zálohu z rúk ženy, ale nenašiel ju. 21 Pýtal sa miestnych ľudí: "Kde je tá neviestka, čo bola pri ceste do Enajimu?" Ale oni odpovedali: "Tu nikdy neviestka nebola." 22 Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: "Nenašiel som ju. Ba aj miestni ľudia hovoria, že tam nebývala nijaká neviestka." 23 Júda povedal: "Nech si to nechá, aby sme nevyšli na posmech. Ja som predsa poslal toto kozľa, a ty si ju tam márne hľadal." 24 Asi o tri mesiace oznámili Júdovi: "Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom toho počala." Tu Júda rozkázal: "Vyveďte ju von a upáľte ju zaživa." 25 Keď ju vyvádzali von, odkázala svojmu svokrovi: "Počala som od toho muža, ktorému toto patrí." Povedala: "Pozri, čia je táto pečať, táto šnúra a táto palica." 26 Júda si ich pozrel a povedal: "Ona je spravodlivejšia ako ja a ja som jej skutočne nedal svojho syna Šelu." Ďalej sa však s ňou už nestýkal. 27 Keď nadišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že mala v lone dvojčatá. 28 Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku, pôrodná baba ju chytila a priviazala na rúčku červenú niť a povedala: "Tento vyšiel prvý." 29 Ale keď si ten stiahol ruku späť, vyšiel jeho brat. Tu povedala: "Ty si si urobil poriadnu trhlinu!" A dali mu meno Perec. 30 Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť, tomu dali meno Zerach.