Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

1 Ale Jakub sa usadil v krajine, kde býval jeho otec, v Kanaánskej krajine.

Jozef a jeho bratia

2 Toto sú Jakubove dejiny. Jozef mal sedemnásť rokov. Pásaval ovce ešte ako malý chlapec so svojimi bratmi, so synmi žien svojho otca Bilhy a Zilpy, a svojmu otcovi donášal, čo sa o nich zle hovorilo.
3 Izrael miloval Jozefa viac ako všetky svoje ostatné deti, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dal mu urobiť dlhú pestrofarebnú tuniku. 4 Bratia videli, že otec ho má radšej ako všetkých svojich ostatných synov, a začali ho nenávidieť, neboli schopní sa s ním pokojne rozprávať. 5 Raz mal Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom a tí ho ešte viac nenávideli. 6 Povedal im: "Počúvajte, čo sa mi snívalo: 7 viazali sme snopy na roli, zrazu sa môj snop postavil, zostal stáť a vaše snopy ho obstali a klaňali sa môjmu snopu." 8 Jeho bratia mu odpovedali: "Ty by si nám teda rád panoval ako kráľ, alebo by si nám rád vládol ako pán?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a jeho reči. 9 Mal ešte iný sen, ktorý porozprával svojim bratom. Povedal: "Mal som ešte jeden sen. Snívalo sa mi, že sa mi klaňalo slnko, mesiac a jedenásť hviezd." 10 Porozprával to svojmu otcovi a svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: "Aký sen si to mal! Vari ja, tvoja matka a tvoji bratia sa ti máme klaňať po zem?" 11 Bratia na neho žiarlili, ale jeho otec si to uchovával v pamäti.

Bratia predajú Jozefa

12 Jeho bratia odišli pásť stáda svojho otca do Sichemu.
13 Izrael povedal Jozefovi: "Či tvoji bratia nepasú v Sicheme? Poď, pošlem ťa za nimi!" On mu odpovedal: "Som prichystaný." 14 Povedal mu: "Choď teda, pozri, ako sa vodí tvojim bratom a dobytku, a potom mi prines správy." Poslal ho z Chebronskej doliny a Jozef prišiel do Sichemu. 15 Akýsi muž ho stretol, ako blúdi po poli, a ten muž sa ho opýtal: "Čo hľadáš?" 16 On odpovedal: "Hľadám svojich bratov. Ukáž mi, prosím ťa, kde pasú svoje stáda." 17 Ten muž mu povedal: "Odišli odtiaľto, počul som ich, ako hovoria: Poďme do Dotanu." Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotane. 18 Tí ho videli zďaleka, prv, než sa k nim priblížil, a uzhodli sa potajomky, že ho zabijú. 19 Hovorili si medzi sebou: "Pozrite, prichádza snilko! 20 Teraz poďme, zabime ho a hoďme ho do niektorej cisterny; povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude z jeho snov!" 21 Ale počul to Ruben a snažil sa vyslobodiť ho z ich rúk. Povedal: "Nesiahajme mu na život!" 22 Ruben im povedal: "Neprelievajte krv! Hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruky na neho nepoložte!" Chcel ho totiž vyslobodiť z ich rúk a vrátiť jeho otcovi. 23 Keď teda Jozef prišiel ku svojim bratom, strhli mu tuniku, tú pestrofarebnú tuniku, ktorú mal na sebe. 24 Potom ho chytili a hodili do cisterny; bola to prázdna cisterna, nebolo v nej vody. 25 Potom sa posadili, aby jedli. Keď zdvihli svoje oči, hľa, zbadali karavánu Izmaelcov, prichádzajúcu z Galaádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a ladanovú voňavku a privážali to do Egypta. 26 Vtedy Júda povedal svojim bratom: "Aký úžitok by sme mali z toho, keby sme svojho brata zabili a jeho krv zakryli? 27 Poďme, predajme ho tým Izmaelcom, ale rukou na neho nesiahajme, veď je náš brat a naše telo!" A jeho bratia ho poslúchli. 28 Keď teda popri nich prechádzali madiánski kupci, vytiahli Jozefa z cisterny. Predali Jozefa Izmaelcom za dvadsať strieborných šeklov a títo ho odviedli do Egypta. 29 Keď sa Ruben vrátil k cisterne, hľa, Jozef tam už nebol. Roztrhol si šaty, 30 vrátil sa ku svojim bratom, povedal: "Chlapca tam niet! Kdeže sa ja teraz podejem?" 31 Vzali Jozefovu tuniku, podrezali capa a namočili tuniku do krvi. 32 Pestrofarebnú tuniku dali zaniesť svojmu otcovi s týmito slovami: "Pozri, čo sme našli! Pozri, či je to tunika tvojho syna, alebo nie je." 33 Ten sa pozrel a povedal: "To je tunika môjho syna! Zožrala ho nejaká divá zver! Jozef bol roztrhaný na kúsky!" 34 Jakub si roztrhol šaty, okrútil si vrece okolo bedier a dlhý čas smútil za svojím synom. 35 Všetci jeho synovia a dcéry ho prišli potešovať, ale on sa nedal potešiť a povedal: "Nie, v smútku chcem zostúpiť do šeolu, k svojmu synovi." A jeho otec ho oplakával. 36 Medzitým ho Madiánci v Egypte predali Putifarovi, faraónovmu eunuchovi a veliteľovi telesnej stráže.