Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

37. kapitola

1 Ale Jakub sa usadil v krajine, kde býval jeho otec, v Kanaánskej krajine.

Jozef a jeho bratia

2 Toto sú Jakubove dejiny. Jozef mal sedemnásť rokov. Pásaval ovce ešte ako malý chlapec so svojimi bratmi, so synmi žien svojho otca Bilhy a Zilpy, a svojmu otcovi donášal, čo sa o nich zle hovorilo.
3 Izrael miloval Jozefa viac ako všetky svoje ostatné deti, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dal mu urobiť dlhú pestrofarebnú tuniku. 4 Bratia videli, že otec ho má radšej ako všetkých svojich ostatných synov, a začali ho nenávidieť, neboli schopní sa s ním pokojne rozprávať. 5 Raz mal Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom a tí ho ešte viac nenávideli. 6 Povedal im: "Počúvajte, čo sa mi snívalo: 7 viazali sme snopy na roli, zrazu sa môj snop postavil, zostal stáť a vaše snopy ho obstali a klaňali sa môjmu snopu." 8 Jeho bratia mu odpovedali: "Ty by si nám teda rád panoval ako kráľ, alebo by si nám rád vládol ako pán?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a jeho reči. 9 Mal ešte iný sen, ktorý porozprával svojim bratom. Povedal: "Mal som ešte jeden sen. Snívalo sa mi, že sa mi klaňalo slnko, mesiac a jedenásť hviezd." 10 Porozprával to svojmu otcovi a svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: "Aký sen si to mal! Vari ja, tvoja matka a tvoji bratia sa ti máme klaňať po zem?" 11 Bratia na neho žiarlili, ale jeho otec si to uchovával v pamäti.

Bratia predajú Jozefa

12 Jeho bratia odišli pásť stáda svojho otca do Sichemu.
13 Izrael povedal Jozefovi: "Či tvoji bratia nepasú v Sicheme? Poď, pošlem ťa za nimi!" On mu odpovedal: "Som prichystaný." 14 Povedal mu: "Choď teda, pozri, ako sa vodí tvojim bratom a dobytku, a potom mi prines správy." Poslal ho z Chebronskej doliny a Jozef prišiel do Sichemu. 15 Akýsi muž ho stretol, ako blúdi po poli, a ten muž sa ho opýtal: "Čo hľadáš?" 16 On odpovedal: "Hľadám svojich bratov. Ukáž mi, prosím ťa, kde pasú svoje stáda." 17 Ten muž mu povedal: "Odišli odtiaľto, počul som ich, ako hovoria: Poďme do Dotanu." Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotane. 18 Tí ho videli zďaleka, prv, než sa k nim priblížil, a uzhodli sa potajomky, že ho zabijú. 19 Hovorili si medzi sebou: "Pozrite, prichádza snilko! 20 Teraz poďme, zabime ho a hoďme ho do niektorej cisterny; povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude z jeho snov!" 21 Ale počul to Ruben a snažil sa vyslobodiť ho z ich rúk. Povedal: "Nesiahajme mu na život!" 22 Ruben im povedal: "Neprelievajte krv! Hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruky na neho nepoložte!" Chcel ho totiž vyslobodiť z ich rúk a vrátiť jeho otcovi. 23 Keď teda Jozef prišiel ku svojim bratom, strhli mu tuniku, tú pestrofarebnú tuniku, ktorú mal na sebe. 24 Potom ho chytili a hodili do cisterny; bola to prázdna cisterna, nebolo v nej vody. 25 Potom sa posadili, aby jedli. Keď zdvihli svoje oči, hľa, zbadali karavánu Izmaelcov, prichádzajúcu z Galaádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a ladanovú voňavku a privážali to do Egypta. 26 Vtedy Júda povedal svojim bratom: "Aký úžitok by sme mali z toho, keby sme svojho brata zabili a jeho krv zakryli? 27 Poďme, predajme ho tým Izmaelcom, ale rukou na neho nesiahajme, veď je náš brat a naše telo!" A jeho bratia ho poslúchli. 28 Keď teda popri nich prechádzali madiánski kupci, vytiahli Jozefa z cisterny. Predali Jozefa Izmaelcom za dvadsať strieborných šeklov a títo ho odviedli do Egypta. 29 Keď sa Ruben vrátil k cisterne, hľa, Jozef tam už nebol. Roztrhol si šaty, 30 vrátil sa ku svojim bratom, povedal: "Chlapca tam niet! Kdeže sa ja teraz podejem?" 31 Vzali Jozefovu tuniku, podrezali capa a namočili tuniku do krvi. 32 Pestrofarebnú tuniku dali zaniesť svojmu otcovi s týmito slovami: "Pozri, čo sme našli! Pozri, či je to tunika tvojho syna, alebo nie je." 33 Ten sa pozrel a povedal: "To je tunika môjho syna! Zožrala ho nejaká divá zver! Jozef bol roztrhaný na kúsky!" 34 Jakub si roztrhol šaty, okrútil si vrece okolo bedier a dlhý čas smútil za svojím synom. 35 Všetci jeho synovia a dcéry ho prišli potešovať, ale on sa nedal potešiť a povedal: "Nie, v smútku chcem zostúpiť do šeolu, k svojmu synovi." A jeho otec ho oplakával. 36 Medzitým ho Madiánci v Egypte predali Putifarovi, faraónovmu eunuchovi a veliteľovi telesnej stráže.