Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

36. kapitola

Ezauove ženy a deti v Kanaáne

1 Toto je Ezauov, totiž Edomov rodokmeň.
2 Ezau si vzal ženy z Kanaánových dcér: Adu, dcéru Chetejca Elona, Oholibamu, dcéru Anu, syna Chorijca Cibeona, 3 Basmat, Izmaelovu dcéru, Nebajotovu sestru. 4 Ada porodila Ezauovi Elifaza, Basmat porodila Reuela, 5 Oholibama porodila Jeuša, Jalama a Koracha. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaánskej krajine.

Ezauovo sťahovanie

6 Ezau vzal svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry, všetky osoby svojho domu, svoje stáda, všetok svoj dobytok, všetok majetok, ktorý si nadobudol v Kanaánskej krajine, a odišiel od svojho brata Jakuba do krajiny Seir.
7 Ich majetok bol totiž priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržiavali, nestačila pre množstvo ich majetku. 8 Tak sa Ezau usadil v pohorí Seir. Ezau je Edom.

Ezauovo potomstvo v Seire

9 Toto je rodokmeň Ezaua, praotca Edomcov, v pohorí Seir.
10 Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Reuel, syn Ezauovej ženy Basmat. 11 Elifazovi synovia boli: Teman, Omar, Cefo, Gatam a Kenaz. 12 Elifaz, Ezauov syn, mal vedľajšiu ženu Timnu, ktorá mu porodila Amaleka. To sú synovia Ezauovej ženy Ady. 13 Toto sú Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To boli synovia Ezauovej ženy Basmat. 14 Toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy, dcéry Cibeonovho syna Anu, Ezauovej ženy: ona mu porodila Jeuša, Jalama a Koracha.

Edomskí náčelníci

15 Toto sú náčelníci Ezauových synov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného: náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Cefo, náčelník Kenaz,
16 náčelník Gatam, náčelník Amalek. To sú náčelníci Elifaza v krajine Edom. To sú synovia Ady. 17 Toto sú synovia Ezauovho syna Reuela: náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama a náčelník Miza. To sú náčelníci v Edomskej krajine pochádzajúci od Reuela, to sú synovia Ezauovej ženy Basmat. 18 A toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy: náčelník Jeuš, náčelník Jalam a náčelník Korach. To sú náčelníci pochádzajúci od Oholibamy, dcéry Anu, Ezauovej ženy. 19 To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom.

Potomstvo Chorijca Seira

20 To sú synovia Chorijca Seira, pôvodní obyvatelia krajiny: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,
21 Dišon, Ecer, Dišan, to sú náčelníci Chorijcov, Seirovi synovia v krajine Edom. 22 Lotanovi synovia boli: Chori a Hemam, Lotanova sestra bola Timna. 23 Toto sú Šobalovi synovia: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. 24 Toto sú Cibeonovi synovia: Aja a Ana – to je ten, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojho otca Cibeona. 25 Toto sú Anove deti: Dišon a Oholibama, Anova dcéra. 26 Synovia Dišonovi sú: Chemdan a Ešban, Jitran a Keran. 27 Toto sú Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan, Akan. 28 Toto sú Dišanovi synovia: Uc a Aran. 29 Toto sú náčelníci Chorijcov: náčelník Lotan, náčelník Šobal, náčelník Cibeon, náčelník Ana, 30 náčelník Dišon, náčelník Ecer a náčelník Dišan. To sú náčelníci Chorijcov podľa svojich rodov v Seirskej krajine.

Edomskí králi

31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edomskej krajine prv, ako tam panoval ktorýkoľvek izraelský kráľ.
32 Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Dinhaba. 33 Bela zomrel a po ňom kraľoval Zerachov syn Jobab z Bocry. 34 Jobab zomrel a po ňom kraľoval Chušam z krajiny Temancov. 35 Chušam zomrel a po ňom kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Madiáncov na Moabskej stepi, jeho mesto sa volalo Avit. 36 Hadad zomrel a po ňom kraľoval Samla z Masreky. 37 Samla zomrel a po ňom kraľoval Šaul z Rechobot-Naharu. 38 Šaul zomrel a po ňom kraľoval Akborov syn Baal-Chanan. 39 Akborov syn Baal-Chanan zomrel a po ňom kraľoval Hadad; jeho mesto sa menovalo Pau a jeho žena sa menovala MehetaBeel, dcéra Matreda z Me-Zahabu.

Ďalší edomskí náčelníci

40 Toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa ich rodov, ich miest a podľa ich mien: náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,
41 náčelník Oholibama, náčelník Ela, náčelník Pinon, 42 náčelník Kenaz, náčelník Teman, náčelník Mibsar, 43 náčelník Magdiel a náčelník Iram. To sú náčelníci Edomu podľa ich sídiel v krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, otec Edomu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk