Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Znásilnenie Diny

1 Dina, dcéra, ktorú Lea porodila Jakubovi, vyšla si pozrieť dcéry krajiny.
2 Videl ju ale Sichem, syn Chivijca Chamora, kniežaťa krajiny, uniesol ju, spal s ňou a znásilnil ju. 3 Jeho srdce sa však k Jakubovej dcére Dine naklonilo, zamiloval sa do tohto dievčaťa a prihováral sa k jej srdcu. 4 Nato Sichem povedal svojmu otcovi Chamorovi: "Nahovor mi to dievča za ženu!" 5 Jakub sa dozvedel, že on zneuctil jeho dcéru Dinu, jeho synovia boli práve na poli so stádom, preto Jakub nehovoril nič, kým neprišli.

Manželská dohoda so Sichemcami

6 Sichemov otec Chamor vyšiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával.
7 Keď sa Jakubovi synovia vrátili z poľa a keď sa o tom dozvedeli, pobúrilo ich to a zahoreli veľkým hnevom, lebo spáchal nehanebnosť v Izraeli tým, že spal s Jakubovou dcérou, a to sa nemalo stať. 8 Chamor im hovoril takto: "Môj syn Sichem sa zamiloval do vašej dcéry, prosím vás, dajte mu ju za ženu. 9 Spojme sa navzájom manželstvami: vy nám dáte svoje dcéry a berte si naše pre seba. 10 Budete bývať s nami. Krajina vám bude otvorená: môžete v nej prebývať, voľne sa v nej pohybovať a usadiť sa tu." 11 Sichem povedal jej otcovi a bratom: "Kiež by som našiel milosť vo vašich očiach, dám vám, čo si zažiadate! 12 Určite mi veno i dar vysoko, zaplatím vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu!" 13 Jakubovi synovia odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Chamorovi, hovorili mu úskočne, lebo zneuctil ich sestru Dinu. 14 Povedali im: "My nemôžeme urobiť niečo také, ako dať našu sestru neobrezanému mužovi, lebo to je u nás hanba. 15 Ale dáme vám svoj súhlas s podmienkou, ak budete ako my, že sa každý váš muž dá obrezať. 16 Potom vám budeme dávať svoje dcéry a budeme si brať vaše, budeme bývať s vami a staneme sa jedným ľudom. 17 Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, vezmeme si našu dcéru a odídeme." 18 Ich slová sa páčili Chamorovi a Sichemovi, Chamorovmu synovi. 19 Mládenec to neváhal urobiť, lebo miloval Jakubovu dcéru; a on bol najváženejší v celej svojej rodine. 20 Chamor a jeho syn Sichem išli k bráne svojho mesta a takto hovorili mužom svojho mesta: 21 "Títo muži majú s nami dobré úmysly: nech teda bývajú v našej krajine a nech sa v nej voľne pohybujú, celá rozsiahla krajina bude pre nich otvorená na všetky strany, ich dcéry si budeme brať za ženy a svoje dcéry budeme dávať im. 22 Ale títo muži pristanú bývať s nami a vytvoria s nami jeden ľud len pod podmienkou: ak dáme obrezať každého muža, ako sú oni obrezaní. 23 Či potom ich stáda, ich majetok a ich dobytok nebudú naše? Nuž vyhovejme im, aby s nami bývali." 24 Chamora a jeho syna Sichema poslúchli všetci, ktorí prechádzali bránou ich mesta, a všetci muži sa dali obrezať.

Zradná pomsta Simeona a Léviho

25 Keď však potom trpeli v bolestiach, vzali na tretí deň dvaja Jakubovi synovia, Dinini bratia, totiž Simeon a Lévi, každý svoj meč a vnikli do nič netušiaceho mesta: pobili všetkých mužov.
26 Chamora a Sichema zabili ostrím meča, Dinu vzali zo Sichemovho domu a odišli. 27 Jakubovi synovia prepadli ranených a vyplienili mesto, lebo im zneuctili sestru. 28 Pobrali ich ovce, ich rožný dobytok, ich osly a všetko, čo bolo v meste a na poli. 29 Ulúpili všetok ich majetok, ich ženy a deti, vyplienili všetko, čo bolo po domoch. 30 Jakub povedal Simeonovi a Lévimu: "Doviedli ste ma do zlého postavenia tým, že kvôli vám ma znenávidia obyvatelia tejto krajiny, Kanaánci a Perizejci; mám málo ľudí, ak sa zhromaždia proti mne, porazia ma a zničia ma aj s mojím domom." 31 Ale oni odpovedali: "Smie azda niekto s našou sestrou zaobchádzať ako s neviestkou?"