Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Znásilnenie Diny

1 Dina, dcéra, ktorú Lea porodila Jakubovi, vyšla si pozrieť dcéry krajiny.
2 Videl ju ale Sichem, syn Chivijca Chamora, kniežaťa krajiny, uniesol ju, spal s ňou a znásilnil ju. 3 Jeho srdce sa však k Jakubovej dcére Dine naklonilo, zamiloval sa do tohto dievčaťa a prihováral sa k jej srdcu. 4 Nato Sichem povedal svojmu otcovi Chamorovi: "Nahovor mi to dievča za ženu!" 5 Jakub sa dozvedel, že on zneuctil jeho dcéru Dinu, jeho synovia boli práve na poli so stádom, preto Jakub nehovoril nič, kým neprišli.

Manželská dohoda so Sichemcami

6 Sichemov otec Chamor vyšiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával.
7 Keď sa Jakubovi synovia vrátili z poľa a keď sa o tom dozvedeli, pobúrilo ich to a zahoreli veľkým hnevom, lebo spáchal nehanebnosť v Izraeli tým, že spal s Jakubovou dcérou, a to sa nemalo stať. 8 Chamor im hovoril takto: "Môj syn Sichem sa zamiloval do vašej dcéry, prosím vás, dajte mu ju za ženu. 9 Spojme sa navzájom manželstvami: vy nám dáte svoje dcéry a berte si naše pre seba. 10 Budete bývať s nami. Krajina vám bude otvorená: môžete v nej prebývať, voľne sa v nej pohybovať a usadiť sa tu." 11 Sichem povedal jej otcovi a bratom: "Kiež by som našiel milosť vo vašich očiach, dám vám, čo si zažiadate! 12 Určite mi veno i dar vysoko, zaplatím vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu!" 13 Jakubovi synovia odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Chamorovi, hovorili mu úskočne, lebo zneuctil ich sestru Dinu. 14 Povedali im: "My nemôžeme urobiť niečo také, ako dať našu sestru neobrezanému mužovi, lebo to je u nás hanba. 15 Ale dáme vám svoj súhlas s podmienkou, ak budete ako my, že sa každý váš muž dá obrezať. 16 Potom vám budeme dávať svoje dcéry a budeme si brať vaše, budeme bývať s vami a staneme sa jedným ľudom. 17 Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, vezmeme si našu dcéru a odídeme." 18 Ich slová sa páčili Chamorovi a Sichemovi, Chamorovmu synovi. 19 Mládenec to neváhal urobiť, lebo miloval Jakubovu dcéru; a on bol najváženejší v celej svojej rodine. 20 Chamor a jeho syn Sichem išli k bráne svojho mesta a takto hovorili mužom svojho mesta: 21 "Títo muži majú s nami dobré úmysly: nech teda bývajú v našej krajine a nech sa v nej voľne pohybujú, celá rozsiahla krajina bude pre nich otvorená na všetky strany, ich dcéry si budeme brať za ženy a svoje dcéry budeme dávať im. 22 Ale títo muži pristanú bývať s nami a vytvoria s nami jeden ľud len pod podmienkou: ak dáme obrezať každého muža, ako sú oni obrezaní. 23 Či potom ich stáda, ich majetok a ich dobytok nebudú naše? Nuž vyhovejme im, aby s nami bývali." 24 Chamora a jeho syna Sichema poslúchli všetci, ktorí prechádzali bránou ich mesta, a všetci muži sa dali obrezať.

Zradná pomsta Simeona a Léviho

25 Keď však potom trpeli v bolestiach, vzali na tretí deň dvaja Jakubovi synovia, Dinini bratia, totiž Simeon a Lévi, každý svoj meč a vnikli do nič netušiaceho mesta: pobili všetkých mužov.
26 Chamora a Sichema zabili ostrím meča, Dinu vzali zo Sichemovho domu a odišli. 27 Jakubovi synovia prepadli ranených a vyplienili mesto, lebo im zneuctili sestru. 28 Pobrali ich ovce, ich rožný dobytok, ich osly a všetko, čo bolo v meste a na poli. 29 Ulúpili všetok ich majetok, ich ženy a deti, vyplienili všetko, čo bolo po domoch. 30 Jakub povedal Simeonovi a Lévimu: "Doviedli ste ma do zlého postavenia tým, že kvôli vám ma znenávidia obyvatelia tejto krajiny, Kanaánci a Perizejci; mám málo ľudí, ak sa zhromaždia proti mne, porazia ma a zničia ma aj s mojím domom." 31 Ale oni odpovedali: "Smie azda niekto s našou sestrou zaobchádzať ako s neviestkou?"