Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Znásilnenie Diny

1 Dina, dcéra, ktorú Lea porodila Jakubovi, vyšla si pozrieť dcéry krajiny.
2 Videl ju ale Sichem, syn Chivijca Chamora, kniežaťa krajiny, uniesol ju, spal s ňou a znásilnil ju. 3 Jeho srdce sa však k Jakubovej dcére Dine naklonilo, zamiloval sa do tohto dievčaťa a prihováral sa k jej srdcu. 4 Nato Sichem povedal svojmu otcovi Chamorovi: "Nahovor mi to dievča za ženu!" 5 Jakub sa dozvedel, že on zneuctil jeho dcéru Dinu, jeho synovia boli práve na poli so stádom, preto Jakub nehovoril nič, kým neprišli.

Manželská dohoda so Sichemcami

6 Sichemov otec Chamor vyšiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával.
7 Keď sa Jakubovi synovia vrátili z poľa a keď sa o tom dozvedeli, pobúrilo ich to a zahoreli veľkým hnevom, lebo spáchal nehanebnosť v Izraeli tým, že spal s Jakubovou dcérou, a to sa nemalo stať. 8 Chamor im hovoril takto: "Môj syn Sichem sa zamiloval do vašej dcéry, prosím vás, dajte mu ju za ženu. 9 Spojme sa navzájom manželstvami: vy nám dáte svoje dcéry a berte si naše pre seba. 10 Budete bývať s nami. Krajina vám bude otvorená: môžete v nej prebývať, voľne sa v nej pohybovať a usadiť sa tu." 11 Sichem povedal jej otcovi a bratom: "Kiež by som našiel milosť vo vašich očiach, dám vám, čo si zažiadate! 12 Určite mi veno i dar vysoko, zaplatím vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu!" 13 Jakubovi synovia odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Chamorovi, hovorili mu úskočne, lebo zneuctil ich sestru Dinu. 14 Povedali im: "My nemôžeme urobiť niečo také, ako dať našu sestru neobrezanému mužovi, lebo to je u nás hanba. 15 Ale dáme vám svoj súhlas s podmienkou, ak budete ako my, že sa každý váš muž dá obrezať. 16 Potom vám budeme dávať svoje dcéry a budeme si brať vaše, budeme bývať s vami a staneme sa jedným ľudom. 17 Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, vezmeme si našu dcéru a odídeme." 18 Ich slová sa páčili Chamorovi a Sichemovi, Chamorovmu synovi. 19 Mládenec to neváhal urobiť, lebo miloval Jakubovu dcéru; a on bol najváženejší v celej svojej rodine. 20 Chamor a jeho syn Sichem išli k bráne svojho mesta a takto hovorili mužom svojho mesta: 21 "Títo muži majú s nami dobré úmysly: nech teda bývajú v našej krajine a nech sa v nej voľne pohybujú, celá rozsiahla krajina bude pre nich otvorená na všetky strany, ich dcéry si budeme brať za ženy a svoje dcéry budeme dávať im. 22 Ale títo muži pristanú bývať s nami a vytvoria s nami jeden ľud len pod podmienkou: ak dáme obrezať každého muža, ako sú oni obrezaní. 23 Či potom ich stáda, ich majetok a ich dobytok nebudú naše? Nuž vyhovejme im, aby s nami bývali." 24 Chamora a jeho syna Sichema poslúchli všetci, ktorí prechádzali bránou ich mesta, a všetci muži sa dali obrezať.

Zradná pomsta Simeona a Léviho

25 Keď však potom trpeli v bolestiach, vzali na tretí deň dvaja Jakubovi synovia, Dinini bratia, totiž Simeon a Lévi, každý svoj meč a vnikli do nič netušiaceho mesta: pobili všetkých mužov.
26 Chamora a Sichema zabili ostrím meča, Dinu vzali zo Sichemovho domu a odišli. 27 Jakubovi synovia prepadli ranených a vyplienili mesto, lebo im zneuctili sestru. 28 Pobrali ich ovce, ich rožný dobytok, ich osly a všetko, čo bolo v meste a na poli. 29 Ulúpili všetok ich majetok, ich ženy a deti, vyplienili všetko, čo bolo po domoch. 30 Jakub povedal Simeonovi a Lévimu: "Doviedli ste ma do zlého postavenia tým, že kvôli vám ma znenávidia obyvatelia tejto krajiny, Kanaánci a Perizejci; mám málo ľudí, ak sa zhromaždia proti mne, porazia ma a zničia ma aj s mojím domom." 31 Ale oni odpovedali: "Smie azda niekto s našou sestrou zaobchádzať ako s neviestkou?"