Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Stretnutie s Ezauom

1 Jakub pozdvihol oči a zbadal, že prichádza Ezau a s ním štyristo mužov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.
2 Slúžky a ich deti postavil dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec. 3 On sám potom šiel pred nimi a ako sa približoval k svojmu bratovi, poklonil sa až po zem sedem ráz. 4 Ale Ezau mu vybehol v ústrety, objal ho a padol mu okolo krku, pobozkal ho a plakali. 5 Keď pozdvihol oči a videl ženy a deti, opýtal sa: "Koho to máš so sebou?" On odpovedal: "To sú deti, ktorými Boh obdaroval tvojho sluhu." 6 Potom pristúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. 7 Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa; nakoniec pristúpili Jozef a Ráchel a poklonili sa. 8 Ezau sa opýtal: "Čo chceš robiť s celou tou výpravou, ktorú som stretol?" A odpovedal: "To aby som získal milosť v očiach svojho pána." 9 Ezau na to povedal: "Ja mám dosť, brat môj, čo je tvoje, nech zostane tvoje." 10 Ale Jakub povedal: "Prosím ťa, nie! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, prijmi môj dar z mojej ruky. Lebo pozri, ja som predstúpil pred teba, ako sa predstupuje pred Božiu tvár, a ty si ma prijal priaznivo. 11 Prijmi teda dar, ktorý som ti priniesol, lebo Boh ma obdaroval, mám všetko, čo potrebujem." Ezau to konečne na jeho naliehanie prijal.

Jakub sa oddeľuje od Ezaua

12 A povedal: "Vyrazme, dajme sa na cestu, ja pôjdem pred tebou."
13 Ale Jakub mu odpovedal: "Môj pán vie, že deti sú ešte útle a že musím myslieť na ovce a kravy, ktoré plekajú. Ak ich budem čo len jeden deň príliš hnať, zahynie mi celé stádo. 14 Nech len môj pán ide pred svojím sluhom, ja pôjdem voľne, krokom stáda, čo je predo mnou, a krokom detí, až kým neprídem ku svojmu pánovi do Seiru." 15 Vtedy Ezau povedal: "Nechám ti aspoň časť chlapov, ktorí sú so mnou." Ale Jakub odpovedal: "Načo? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána!" 16 Ezau sa ešte v ten deň vrátil svojou cestou do Seiru, 17 ale Jakub sa vybral do Sukkotu, kde postavil dom a prístrešia pre svoj statok; preto dostalo to miesto meno Sukkot.

Príchod do Sichemu

18 Potom Jakub prišiel bez nehody cestou z Parran-Aramu k mestu Sichem v Kanaánskej krajine a utáboril sa pred mestom.
19 Od synov Chamora, Sichemovho otca, za sto mincí striebra kúpil ten kus poľa, na ktorom mal rozložený stan. 20 Tam postavil oltár a pomenoval ho "El, Boh Izraela".