Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Stretnutie s Ezauom

1 Jakub pozdvihol oči a zbadal, že prichádza Ezau a s ním štyristo mužov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.
2 Slúžky a ich deti postavil dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec. 3 On sám potom šiel pred nimi a ako sa približoval k svojmu bratovi, poklonil sa až po zem sedem ráz. 4 Ale Ezau mu vybehol v ústrety, objal ho a padol mu okolo krku, pobozkal ho a plakali. 5 Keď pozdvihol oči a videl ženy a deti, opýtal sa: "Koho to máš so sebou?" On odpovedal: "To sú deti, ktorými Boh obdaroval tvojho sluhu." 6 Potom pristúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. 7 Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa; nakoniec pristúpili Jozef a Ráchel a poklonili sa. 8 Ezau sa opýtal: "Čo chceš robiť s celou tou výpravou, ktorú som stretol?" A odpovedal: "To aby som získal milosť v očiach svojho pána." 9 Ezau na to povedal: "Ja mám dosť, brat môj, čo je tvoje, nech zostane tvoje." 10 Ale Jakub povedal: "Prosím ťa, nie! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, prijmi môj dar z mojej ruky. Lebo pozri, ja som predstúpil pred teba, ako sa predstupuje pred Božiu tvár, a ty si ma prijal priaznivo. 11 Prijmi teda dar, ktorý som ti priniesol, lebo Boh ma obdaroval, mám všetko, čo potrebujem." Ezau to konečne na jeho naliehanie prijal.

Jakub sa oddeľuje od Ezaua

12 A povedal: "Vyrazme, dajme sa na cestu, ja pôjdem pred tebou."
13 Ale Jakub mu odpovedal: "Môj pán vie, že deti sú ešte útle a že musím myslieť na ovce a kravy, ktoré plekajú. Ak ich budem čo len jeden deň príliš hnať, zahynie mi celé stádo. 14 Nech len môj pán ide pred svojím sluhom, ja pôjdem voľne, krokom stáda, čo je predo mnou, a krokom detí, až kým neprídem ku svojmu pánovi do Seiru." 15 Vtedy Ezau povedal: "Nechám ti aspoň časť chlapov, ktorí sú so mnou." Ale Jakub odpovedal: "Načo? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána!" 16 Ezau sa ešte v ten deň vrátil svojou cestou do Seiru, 17 ale Jakub sa vybral do Sukkotu, kde postavil dom a prístrešia pre svoj statok; preto dostalo to miesto meno Sukkot.

Príchod do Sichemu

18 Potom Jakub prišiel bez nehody cestou z Parran-Aramu k mestu Sichem v Kanaánskej krajine a utáboril sa pred mestom.
19 Od synov Chamora, Sichemovho otca, za sto mincí striebra kúpil ten kus poľa, na ktorom mal rozložený stan. 20 Tam postavil oltár a pomenoval ho "El, Boh Izraela".