Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Stretnutie s Ezauom

1 Jakub pozdvihol oči a zbadal, že prichádza Ezau a s ním štyristo mužov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.
2 Slúžky a ich deti postavil dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec. 3 On sám potom šiel pred nimi a ako sa približoval k svojmu bratovi, poklonil sa až po zem sedem ráz. 4 Ale Ezau mu vybehol v ústrety, objal ho a padol mu okolo krku, pobozkal ho a plakali. 5 Keď pozdvihol oči a videl ženy a deti, opýtal sa: "Koho to máš so sebou?" On odpovedal: "To sú deti, ktorými Boh obdaroval tvojho sluhu." 6 Potom pristúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. 7 Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa; nakoniec pristúpili Jozef a Ráchel a poklonili sa. 8 Ezau sa opýtal: "Čo chceš robiť s celou tou výpravou, ktorú som stretol?" A odpovedal: "To aby som získal milosť v očiach svojho pána." 9 Ezau na to povedal: "Ja mám dosť, brat môj, čo je tvoje, nech zostane tvoje." 10 Ale Jakub povedal: "Prosím ťa, nie! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, prijmi môj dar z mojej ruky. Lebo pozri, ja som predstúpil pred teba, ako sa predstupuje pred Božiu tvár, a ty si ma prijal priaznivo. 11 Prijmi teda dar, ktorý som ti priniesol, lebo Boh ma obdaroval, mám všetko, čo potrebujem." Ezau to konečne na jeho naliehanie prijal.

Jakub sa oddeľuje od Ezaua

12 A povedal: "Vyrazme, dajme sa na cestu, ja pôjdem pred tebou."
13 Ale Jakub mu odpovedal: "Môj pán vie, že deti sú ešte útle a že musím myslieť na ovce a kravy, ktoré plekajú. Ak ich budem čo len jeden deň príliš hnať, zahynie mi celé stádo. 14 Nech len môj pán ide pred svojím sluhom, ja pôjdem voľne, krokom stáda, čo je predo mnou, a krokom detí, až kým neprídem ku svojmu pánovi do Seiru." 15 Vtedy Ezau povedal: "Nechám ti aspoň časť chlapov, ktorí sú so mnou." Ale Jakub odpovedal: "Načo? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána!" 16 Ezau sa ešte v ten deň vrátil svojou cestou do Seiru, 17 ale Jakub sa vybral do Sukkotu, kde postavil dom a prístrešia pre svoj statok; preto dostalo to miesto meno Sukkot.

Príchod do Sichemu

18 Potom Jakub prišiel bez nehody cestou z Parran-Aramu k mestu Sichem v Kanaánskej krajine a utáboril sa pred mestom.
19 Od synov Chamora, Sichemovho otca, za sto mincí striebra kúpil ten kus poľa, na ktorom mal rozložený stan. 20 Tam postavil oltár a pomenoval ho "El, Boh Izraela".