Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Jakubov príchod k Labanovi

1 Jakub sa vydal na cestu a putoval do krajiny synov Východu.
2 A hľa, uvidel studňu na poli a pri nej ležali tri stáda oviec; pri tej studni sa totiž napájali stáda, ale otvor do nej zakrýval veľký kameň. 3 Keď sa tam zhromaždili všetky stáda, odvalili kameň z otvoru studne a napájali ovce. Potom vrátili kameň na jeho miesto, na otvor studne. 4 Jakub sa opýtal pastierov: "Bratia moji, odkiaľ ste?" a oni mu odpovedali: "Sme z Charanu." 5 Vtedy im povedal: "Poznáte Nachorovho syna Labana?" Oni odpovedali: "Poznáme ho." 6 Pýtal sa ich: "Darí sa mu dobre?" Odpovedali: "Darí sa mu dobre a teraz sem práve prichádza so statkom jeho dcéra Ráchel." 7 Jakub povedal: "Ešte je jasný deň, nie je čas zaháňať statok domov. Napojte zvieratá a vráťte sa na pastvu." 8 Ale oni odpovedali: "Nemôžeme, kým nie sú pozháňané všetky stáda a pokiaľ sa neodvalí kameň z otvoru do studne; vtedy napojíme ovce." 9 Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel so stádom svojho otca, lebo bola pastierkou. 10 Len čo Jakub videl Ráchel, dcéru matkinho brata Labana, a ovce Labana, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana. 11 Jakub pobozkal Ráchel a začal nahlas plakať. 12 Jakub oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. A ona to bežala povedať svojmu otcovi. 13 Keď Laban počul o Jakubovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, vybozkával a voviedol do svojho domu. Jakub mu vyrozprával celý ten príbeh. 14 Tu mu Laban povedal: "Naozaj, ty si z mojich kostí a z môjho mäsa." A Jakub zostal u neho celý mesiac.

Dve Jakubove manželstvá

15 Tu povedal Laban Jakubovi: "Vari mi budeš zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda?"
16 A Laban mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nežné oči, Ráchel však bola krásnej postavy a krásnej tváre. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel. Odpovedal: "Budem ti slúžiť sedem rokov za mladšiu dcéru Ráchel." 19 Laban povedal: "Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa." 20 Tak slúžil Jakub za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul!" 22 Vtedy Laban zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a pripravil hostinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu a voviedol ju k Jakubovi; a ten sa s ňou spojil! 24 Laban dal svoju slúžku Zilpu svojej dcére Lei za slúžku. 25 Prišlo ráno, – a hľa, bola to Lea! Jakub povedal Labanovi: "Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?" 26 Laban odpovedal: "V našom kraji sa nepovažuje za správne vydať mladšiu pred staršou. 27 Ale dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú za službu, ktorú budeš u mňa konať ešte ďalších sedem rokov." 28 Jakub tak urobil: dokončil svadobný týždeň. A Laban mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 Laban dal svoju slúžku Bilhu za slúžku dcére Ráchel. 30 Jakub sa spojil aj s Ráchel a miloval ju viac ako Leu; a slúžil u Labana ešte ďalších sedem rokov.

Jakubove deti

31 Jahve videl, že Lea nebola milovaná, dal jej plodnosť, zatiaľ čo Ráchel zostala neplodná.
32 Lea počala, porodila syna a dala mu meno Ruben, lebo ako povedala, "Jahve videl moje pokorenie; teraz ma už bude môj muž milovať." 33 Opäť počala a porodila syna; povedala: "Jahve počul, že ma muž nemiluje, a dal mi aj tohto;" a dala mu meno Simeon. 34 Opäť počala, porodila syna; povedala: "Tentoraz už môj muž priľne ku mne, lebo som mu dala troch synov." A pomenovala ho Lévi. 35 Počala opäť, porodila syna; povedala: "Teraz budem zvelebovať Jahveho;" preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.