Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Jakubov príchod k Labanovi

1 Jakub sa vydal na cestu a putoval do krajiny synov Východu.
2 A hľa, uvidel studňu na poli a pri nej ležali tri stáda oviec; pri tej studni sa totiž napájali stáda, ale otvor do nej zakrýval veľký kameň. 3 Keď sa tam zhromaždili všetky stáda, odvalili kameň z otvoru studne a napájali ovce. Potom vrátili kameň na jeho miesto, na otvor studne. 4 Jakub sa opýtal pastierov: "Bratia moji, odkiaľ ste?" a oni mu odpovedali: "Sme z Charanu." 5 Vtedy im povedal: "Poznáte Nachorovho syna Labana?" Oni odpovedali: "Poznáme ho." 6 Pýtal sa ich: "Darí sa mu dobre?" Odpovedali: "Darí sa mu dobre a teraz sem práve prichádza so statkom jeho dcéra Ráchel." 7 Jakub povedal: "Ešte je jasný deň, nie je čas zaháňať statok domov. Napojte zvieratá a vráťte sa na pastvu." 8 Ale oni odpovedali: "Nemôžeme, kým nie sú pozháňané všetky stáda a pokiaľ sa neodvalí kameň z otvoru do studne; vtedy napojíme ovce." 9 Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel so stádom svojho otca, lebo bola pastierkou. 10 Len čo Jakub videl Ráchel, dcéru matkinho brata Labana, a ovce Labana, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana. 11 Jakub pobozkal Ráchel a začal nahlas plakať. 12 Jakub oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. A ona to bežala povedať svojmu otcovi. 13 Keď Laban počul o Jakubovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, vybozkával a voviedol do svojho domu. Jakub mu vyrozprával celý ten príbeh. 14 Tu mu Laban povedal: "Naozaj, ty si z mojich kostí a z môjho mäsa." A Jakub zostal u neho celý mesiac.

Dve Jakubove manželstvá

15 Tu povedal Laban Jakubovi: "Vari mi budeš zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda?"
16 A Laban mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nežné oči, Ráchel však bola krásnej postavy a krásnej tváre. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel. Odpovedal: "Budem ti slúžiť sedem rokov za mladšiu dcéru Ráchel." 19 Laban povedal: "Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa." 20 Tak slúžil Jakub za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul!" 22 Vtedy Laban zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a pripravil hostinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu a voviedol ju k Jakubovi; a ten sa s ňou spojil! 24 Laban dal svoju slúžku Zilpu svojej dcére Lei za slúžku. 25 Prišlo ráno, – a hľa, bola to Lea! Jakub povedal Labanovi: "Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?" 26 Laban odpovedal: "V našom kraji sa nepovažuje za správne vydať mladšiu pred staršou. 27 Ale dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú za službu, ktorú budeš u mňa konať ešte ďalších sedem rokov." 28 Jakub tak urobil: dokončil svadobný týždeň. A Laban mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 Laban dal svoju slúžku Bilhu za slúžku dcére Ráchel. 30 Jakub sa spojil aj s Ráchel a miloval ju viac ako Leu; a slúžil u Labana ešte ďalších sedem rokov.

Jakubove deti

31 Jahve videl, že Lea nebola milovaná, dal jej plodnosť, zatiaľ čo Ráchel zostala neplodná.
32 Lea počala, porodila syna a dala mu meno Ruben, lebo ako povedala, "Jahve videl moje pokorenie; teraz ma už bude môj muž milovať." 33 Opäť počala a porodila syna; povedala: "Jahve počul, že ma muž nemiluje, a dal mi aj tohto;" a dala mu meno Simeon. 34 Opäť počala, porodila syna; povedala: "Tentoraz už môj muž priľne ku mne, lebo som mu dala troch synov." A pomenovala ho Lévi. 35 Počala opäť, porodila syna; povedala: "Teraz budem zvelebovať Jahveho;" preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.