Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Jakubov príchod k Labanovi

1 Jakub sa vydal na cestu a putoval do krajiny synov Východu.
2 A hľa, uvidel studňu na poli a pri nej ležali tri stáda oviec; pri tej studni sa totiž napájali stáda, ale otvor do nej zakrýval veľký kameň. 3 Keď sa tam zhromaždili všetky stáda, odvalili kameň z otvoru studne a napájali ovce. Potom vrátili kameň na jeho miesto, na otvor studne. 4 Jakub sa opýtal pastierov: "Bratia moji, odkiaľ ste?" a oni mu odpovedali: "Sme z Charanu." 5 Vtedy im povedal: "Poznáte Nachorovho syna Labana?" Oni odpovedali: "Poznáme ho." 6 Pýtal sa ich: "Darí sa mu dobre?" Odpovedali: "Darí sa mu dobre a teraz sem práve prichádza so statkom jeho dcéra Ráchel." 7 Jakub povedal: "Ešte je jasný deň, nie je čas zaháňať statok domov. Napojte zvieratá a vráťte sa na pastvu." 8 Ale oni odpovedali: "Nemôžeme, kým nie sú pozháňané všetky stáda a pokiaľ sa neodvalí kameň z otvoru do studne; vtedy napojíme ovce." 9 Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel so stádom svojho otca, lebo bola pastierkou. 10 Len čo Jakub videl Ráchel, dcéru matkinho brata Labana, a ovce Labana, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana. 11 Jakub pobozkal Ráchel a začal nahlas plakať. 12 Jakub oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. A ona to bežala povedať svojmu otcovi. 13 Keď Laban počul o Jakubovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, vybozkával a voviedol do svojho domu. Jakub mu vyrozprával celý ten príbeh. 14 Tu mu Laban povedal: "Naozaj, ty si z mojich kostí a z môjho mäsa." A Jakub zostal u neho celý mesiac.

Dve Jakubove manželstvá

15 Tu povedal Laban Jakubovi: "Vari mi budeš zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda?"
16 A Laban mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nežné oči, Ráchel však bola krásnej postavy a krásnej tváre. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel. Odpovedal: "Budem ti slúžiť sedem rokov za mladšiu dcéru Ráchel." 19 Laban povedal: "Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa." 20 Tak slúžil Jakub za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul!" 22 Vtedy Laban zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a pripravil hostinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu a voviedol ju k Jakubovi; a ten sa s ňou spojil! 24 Laban dal svoju slúžku Zilpu svojej dcére Lei za slúžku. 25 Prišlo ráno, – a hľa, bola to Lea! Jakub povedal Labanovi: "Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?" 26 Laban odpovedal: "V našom kraji sa nepovažuje za správne vydať mladšiu pred staršou. 27 Ale dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú za službu, ktorú budeš u mňa konať ešte ďalších sedem rokov." 28 Jakub tak urobil: dokončil svadobný týždeň. A Laban mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 Laban dal svoju slúžku Bilhu za slúžku dcére Ráchel. 30 Jakub sa spojil aj s Ráchel a miloval ju viac ako Leu; a slúžil u Labana ešte ďalších sedem rokov.

Jakubove deti

31 Jahve videl, že Lea nebola milovaná, dal jej plodnosť, zatiaľ čo Ráchel zostala neplodná.
32 Lea počala, porodila syna a dala mu meno Ruben, lebo ako povedala, "Jahve videl moje pokorenie; teraz ma už bude môj muž milovať." 33 Opäť počala a porodila syna; povedala: "Jahve počul, že ma muž nemiluje, a dal mi aj tohto;" a dala mu meno Simeon. 34 Opäť počala, porodila syna; povedala: "Tentoraz už môj muž priľne ku mne, lebo som mu dala troch synov." A pomenovala ho Lévi. 35 Počala opäť, porodila syna; povedala: "Teraz budem zvelebovať Jahveho;" preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.