Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

1 Izák si zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal mu: "Neber si ženu z Kanaánových dcér! 2 Vyber sa a choď do Paddan-Aramu, do domu Betuela, otca tvojej matky, odtiaľ si vyber ženu z dcér Labana, brata tvojej matky. 3 Nech ťa El Šaddaj žehná, urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal množstvom národov. 4 Nech dá tebe i tvojmu potomstvu Abrahámovo požehnanie, aby si vlastnil zem, v ktorej bývaš a ktorú Boh dal Abrahámovi." 5 Izák prepustil Jakuba a on odišiel do Paddan-Aramu k Labanovi, synovi Aramejca Betuela a bratovi Rebeky, matky Jakuba a Ezaua.

Ďalšie Ezauovo manželstvo

6 Ezau videl, že Izák požehnal Jakuba a poslal ho do Paddan-Aramu, aby si tam našiel ženu, a že keď ho požehnal, dal mu tento príkaz: "Neber si ženu z kanaánskych dcér."
7 A Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do Paddan-Aramu. 8 Ezau pochopil, že otec nemá rád kanaánske dcéry, 9 odišiel teda k Izmaelovi a vzal si – k ženám, ktoré už mal, – za ženu ešte Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, Nebajotovu sestru.

Jakubov sen

10 Jakub odišiel z Beer-Šeby a vydal sa do Charanu.
11 Došiel na isté miesto, tam prenocoval, lebo slnko už zapadlo. Vzal odtiaľ kameň, položil si ho pod hlavu a ľahol si na to miesto. 12 Snívalo sa mu: Hľa, na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal až do neba, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom! 13 A hľa, náhle sa pred ním objavil Jahve a povedal: "Ja som Jahve, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dávam tebe a tvojmu potomstvu. 14 Tvoje potomstvo bude nespočetné ako prach zeme, rozšíriš sa na západ a na východ, na sever a na juh a všetky rody zeme budú v tebe požehnané, ako si požehnaný ty a tvoje potomstvo. 15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš, a privediem ťa naspäť do tejto zeme, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti sľúbil." 16 Jakub sa zobudil zo svojho spánku a povedal: "Naozaj je Jahve na tomto mieste, a ja som to nevedel!" 17 Naľakal sa a povedal: "Aké hrozné je toto miesto! Nie je to nič menšie ako Boží dom a nebeská brána!" 18 Včasráno vstal, vzal kameň, ktorý mal pod hlavou, postavil ho ako stélu a na jeho vrchol vylial olej. 19 Tomuto miestu dal meno Betel, predtým sa to mesto volalo Luz. 20 Jakub urobil tento sľub: "Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorou idem, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie, 21 ak sa vrátim živý a zdravý do domu svojho otca, vtedy Jahve bude mojím Bohom 22 a tento kameň, ktorý som postavil ako stélu, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky."