Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Izákovo narodenie

1 Jahve navštívil Sáru, ako povedal, splnil to, čo Sáre prisľúbil.
2 Sára počala a porodila syna Abrahámovi v starobe, v čase, ktorý Boh určil. 3 Abrahám dal synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. 4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. 5 Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. 6 A Sára povedala: "Boh mi dal dôvod smiať sa, všetci, ktorí sa to dozvedia, budú sa smiať so mnou." 7 A dodala: "Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti! A predsa som mu v jeho starobe porodila syna."

Odohnanie Hagar a Izmaela

8 Chlapec rástol a bol odlúčený. V deň Izákovho odlúčenia Abrahám vystrojil veľkú hostinu.
9 Sára sa dívala, ako syn Egypťanky Hagar, ktorého táto porodila Abrahámovi, sa pohráva s jej synom Izákom 10 a povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku a jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom." 11 Táto reč sa Abraháma veľmi dotkla, veď šlo o jeho syna, 12 ale Boh povedal Abrahámovi: "Nermúť sa pre chlapca a svoju slúžku! Vyhovej Sáre vo všetkom, čo od teba žiada, lebo potomstvo, ktoré uchová tvoje meno, vzíde z Izáka, 13 ale aj zo syna tvojej slúžky urobím veľký národ, lebo i on je z tvojho rodu." 14 Abrahám vstal včasráno, vzal chlieb a mech s vodou a dal to Hagar, naložil jej chlapca na chrbát a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beer-Šeba. 15 Keď sa jej minula voda z mecha, položila chlapca pod jeden z kríkov 16 a sama si šla sadnúť naproti obďaleč, asi na dostrel z luku. Myslela si totiž: "Nechcem sa dívať, ako dieťa umiera!" Sadla si naproti a začala nariekať a plakať. 17 Boh počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: "Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. 18 Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne, lebo ja z neho urobím veľký národ!" 19 Boh jej otvoril oči a zazrela studňu s vodou. Išla naplniť mech vodou a napojila chlapca. 20 Boh bol s ním, on rástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom. 21 Býval na púšti Paran a matka mu vybrala ženu z Egyptskej krajiny.

Abrahám a Abimelech v Beer-Šebe

22 V tom čase prišiel Abimelech a jeho veliteľ vojska Pichol k Abrahámovi a povedal mu: "Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš.
23 Teraz mi teda prisahaj na Boha, že ma neoklameš, ani môj rod, ani moje príbuzenstvo, ale ako som ja preukázal priateľstvo tebe, tak ho aj ty preukáž mne a krajine, v ktorej sa zdržuješ ako hosť." 24 Abrahám odpovedal: "Áno, prisahám!" 25 Abrahám robil výčitky Abimelechovi kvôli studni, ktorej sa násilne zmocnili Abimelechovi sluhovia. 26 A Abimelech odpovedal: "Neviem, kto to urobil. Nedal si mi o tom vedieť, ani som o tom dodnes nepočul." 27 Vtedy Abrahám vzal ovce a dobytok a dal ich Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. 28 Abrahám oddelil sedem jahniat zo stáda. 29 Abimelech sa ho opýtal: "Čo s tými siedmimi jahňatami, ktoré si oddelil nabok?" 30 On odpovedal: "Prijmi odo mňa týchto sedem jahniat, aby mi boli svedectvom, že som vykopal túto studňu." 31 Preto nazvali toto miesto Beer-Šeba, lebo tam obaja prisahali. 32 Keď uzavreli zmluvu v Beer-Šebe, vstal Abimelech i jeho veliteľ vojska Pichol a vrátili sa do krajiny Filištíncov. 33 Abrahám zasadil v Beer-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Jahveho, večného Boha. 34 Abrahám býval dlhý čas v krajine Filištíncov.