Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Izákovo narodenie

1 Jahve navštívil Sáru, ako povedal, splnil to, čo Sáre prisľúbil.
2 Sára počala a porodila syna Abrahámovi v starobe, v čase, ktorý Boh určil. 3 Abrahám dal synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. 4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. 5 Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. 6 A Sára povedala: "Boh mi dal dôvod smiať sa, všetci, ktorí sa to dozvedia, budú sa smiať so mnou." 7 A dodala: "Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti! A predsa som mu v jeho starobe porodila syna."

Odohnanie Hagar a Izmaela

8 Chlapec rástol a bol odlúčený. V deň Izákovho odlúčenia Abrahám vystrojil veľkú hostinu.
9 Sára sa dívala, ako syn Egypťanky Hagar, ktorého táto porodila Abrahámovi, sa pohráva s jej synom Izákom 10 a povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku a jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom." 11 Táto reč sa Abraháma veľmi dotkla, veď šlo o jeho syna, 12 ale Boh povedal Abrahámovi: "Nermúť sa pre chlapca a svoju slúžku! Vyhovej Sáre vo všetkom, čo od teba žiada, lebo potomstvo, ktoré uchová tvoje meno, vzíde z Izáka, 13 ale aj zo syna tvojej slúžky urobím veľký národ, lebo i on je z tvojho rodu." 14 Abrahám vstal včasráno, vzal chlieb a mech s vodou a dal to Hagar, naložil jej chlapca na chrbát a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beer-Šeba. 15 Keď sa jej minula voda z mecha, položila chlapca pod jeden z kríkov 16 a sama si šla sadnúť naproti obďaleč, asi na dostrel z luku. Myslela si totiž: "Nechcem sa dívať, ako dieťa umiera!" Sadla si naproti a začala nariekať a plakať. 17 Boh počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: "Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. 18 Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne, lebo ja z neho urobím veľký národ!" 19 Boh jej otvoril oči a zazrela studňu s vodou. Išla naplniť mech vodou a napojila chlapca. 20 Boh bol s ním, on rástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom. 21 Býval na púšti Paran a matka mu vybrala ženu z Egyptskej krajiny.

Abrahám a Abimelech v Beer-Šebe

22 V tom čase prišiel Abimelech a jeho veliteľ vojska Pichol k Abrahámovi a povedal mu: "Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš.
23 Teraz mi teda prisahaj na Boha, že ma neoklameš, ani môj rod, ani moje príbuzenstvo, ale ako som ja preukázal priateľstvo tebe, tak ho aj ty preukáž mne a krajine, v ktorej sa zdržuješ ako hosť." 24 Abrahám odpovedal: "Áno, prisahám!" 25 Abrahám robil výčitky Abimelechovi kvôli studni, ktorej sa násilne zmocnili Abimelechovi sluhovia. 26 A Abimelech odpovedal: "Neviem, kto to urobil. Nedal si mi o tom vedieť, ani som o tom dodnes nepočul." 27 Vtedy Abrahám vzal ovce a dobytok a dal ich Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. 28 Abrahám oddelil sedem jahniat zo stáda. 29 Abimelech sa ho opýtal: "Čo s tými siedmimi jahňatami, ktoré si oddelil nabok?" 30 On odpovedal: "Prijmi odo mňa týchto sedem jahniat, aby mi boli svedectvom, že som vykopal túto studňu." 31 Preto nazvali toto miesto Beer-Šeba, lebo tam obaja prisahali. 32 Keď uzavreli zmluvu v Beer-Šebe, vstal Abimelech i jeho veliteľ vojska Pichol a vrátili sa do krajiny Filištíncov. 33 Abrahám zasadil v Beer-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Jahveho, večného Boha. 34 Abrahám býval dlhý čas v krajine Filištíncov.