Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Abrahám v Gerare

1 Abrahám sa odtiaľ pohol do kraja Negeb a usadil sa medzi Kadešom a Šurom. Prišiel pobudnúť v Gerare.
2 Abrahám povedal o svojej žene Sáre: "To je moja sestra." Nato gerarský kráľ Abimelech dal Sáru uniesť. 3 Ale Boh navštívil v noci Abimelecha a vo sne mu povedal: "Zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo ona je vydatá žena." 4 Abimelech, ktorý sa k nej ešte nepriblížil, povedal: "Pán môj, či zabiješ aj nevinného človeka? 5 Veď on sám mi povedal: ‚Je moja sestra.‘ A ona sama povedala: ‚To je môj brat.‘ Urobil som to s dobrým svedomím a s čistými rukami!" 6 Boh mu odpovedal vo sne: "Aj ja viem, že si to urobil s dobrým svedomím, a tak som ti zabránil zhrešiť proti mne; preto som nedovolil, aby si sa jej dotkol. 7 Teraz vráť ženu tomu mužovi: on je prorok a bude orodovať za teba, aby si ostal nažive. Ale ak ju nevrátiš, vedz, že iste zomrieš a s tebou všetci tvoji." 8 Abimelech vstal včasráno a zavolal všetkých svojich sluhov. Vyrozprával im všetko, čo sa stalo, a tí muži sa veľmi naľakali. 9 Potom zavolal Abimelech Abraháma a povedal mu: "Čo si nám to vykonal? Čím som sa prehrešil proti tebe, že privolávaš na mňa a na moje kráľovstvo taký veľký hriech? Urobil si mi, čo sa robiť nemá!" 10 Abimelech povedal Abrahámovi: "Prečo si to urobil?" 11 Abrahám odpovedal: "Myslel som si: zaiste na tomto mieste niet Božej bázne a zabijú ma kvôli mojej žene. 12 A v skutočnosti, ona je mojou sestrou, je to dcéra môjho otca, ale nie mojej matky, a stala sa mojou ženou. 13 Preto, keď mi Boh rozkázal blúdiť ďaleko od mojej rodiny, povedal som jej: ‚Preukáž mi túto láskavosť: Všade, kam prídeme, povedz o mne: To je môj brat‘." 14 Vtedy Abimelech vzal ovce a statok, sluhov a slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru. 15 Potom Abimelech povedal: "Pozri, moja krajina je pred tebou otvorená, usaď sa, kde sa ti zapáči." 16 Sáre povedal: "Pozri, tisíc strieborných dávam tvojmu bratovi, to bude ako závoj hodený na oči tvojim blízkym, a tak si plne očistená." 17 Potom Abrahám prosil Boha a Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu a jeho slúžky, aby mohli mať deti. 18 Lebo Jahve predtým zavrel lono všetkých žien v Abimelechovom dome kvôli Sáre, Abrahámovej žene.