Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Zjavenie pri Mamreho dube

1 Jahve sa mu zjavil pri Mamreho dube, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu.
2 Pozdvihol oči a hľa, videl troch mužov stáť pred sebou; len čo ich uvidel, bežal im v ústrety od vchodu stanu a poklonil sa až po zem. 3 Povedal: "Pane, prosím ťa, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď, prosím, svojho sluhu. 4 Dám doniesť trochu vody a umyjete si svoje nohy a odpočiniete si pod stromom. 5 Prinesiem trochu chleba, aby ste sa občerstvili, skôr, ako pôjdete ďalej; veď práve preto ste odbočili ku svojmu sluhovi!" Oni odpovedali: "Urob, ako si povedal." 6 Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: "Vezmi rýchlo tri miery múky, jemnej múky, zamies a napeč podplamenné chleby." 7 Potom Abrahám bežal k stádu, vzal mladé a pekné teľa; dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. 8 Vzal smotanu, mlieko i teľa, ktoré pripravil, a všetko pred nich položil; stál pri nich pod stromom a oni jedli. 9 Opýtali sa ho: "Kde je Sára, tvoja žena?" On odpovedal: "Je v stane." 10 Hosť povedal: "Vrátim sa k tebe na budúci rok; vtedy tvoja žena Sára bude mať syna." Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. 11 Ale Abrahám a Sára boli starí, pokročilí vekom, a Sáre prestalo to, čo mávajú ženy. 12 Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si: "Teraz, keď som zvädnutá, zakúsim rozkoš! A môj muž je starý!" 13 Ale Jahve povedal Abrahámovi: "Prečo sa Sára smiala a hovorila si: Či naozaj budem rodiť, keď som zostarla? 14 Či je niečo nemožné pre Jahveho? O rok v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna." 15 Sára zapierala: "Nesmiala som sa," lebo sa bála. On však odpovedal: "Nie, veru si sa smiala."

Abrahámovo orodovanie

16 Muži vstali, pobrali sa odtiaľ a zamierili k Sodome. Abrahám šiel s nimi, vyprevadil ich.
17 Jahve si povedal: "Mám zatajiť pred Abrahámom, čo urobím, 18 veď Abrahám sa má stať veľkým a mocným národom a všetky národy zeme budú v ňom požehnané? 19 Lebo som si ho vyvolil, aby prikázal svojim synom a svojej rodine po sebe držať sa Jahveho cesty tým, že budú konať, čo je spravodlivé a správne, aby Jahve mohol splniť Abrahámovi, čo mu sľúbil." 20 Jahve teda povedal: "Krik sťažností na Sodomu a Gomoru je veľmi veľký! Ich hriech je veľmi ťažký! 21 Zostúpim a uvidím, či konali alebo nekonali všetko, na čo ukazuje krik, ktorý vystúpil až ku mne; chcem to vedieť." 22 Muži odtiaľ odišli a uberali sa do Sodomy. Jahve ešte stál pred Abrahámom. 23 On k nemu pristúpil a povedal: "Či naozaj zahubíš spravodlivého s hriešnikom? 24 Možno je v tom meste päťdesiat spravodlivých. Či ich skutočne zahubíš a neodpustíš mestu pre päťdesiat spravodlivých ľudí, ktorí v ňom sú? 25 Nech je ďaleko od teba urobiť niečo také, aby si usmrtil spravodlivého s bezbožným. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Nech je to ďaleko od teba! Či by sudca celej zeme nemal konať podľa práva?" 26 Jahve odpovedal: "Ak v meste Sodome nájdem päťdesiat spravodlivých, celému mestu odpustím kvôli nim." 27 Abrahám pokračoval: "Odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, hoci som prach a popol. 28 Ale možno bude chýbať iba päť do päťdesiat spravodlivých, či pre tých piatich zahubíš celé mesto?" On odpovedal: "Nie, ak tam nájdem štyridsaťpäť spravodlivých." 29 Abrahám sa znova ujal slova a povedal: "Možno ich tam bude iba štyridsať," a On odpovedal: "Neurobím to, pre tých štyridsať." 30 Abrahám povedal: "Nech sa môj Pán nenahnevá, ak znovu hovorím: Možno sa ich tam nájde tridsať," a On odpovedal: "Neurobím to, ak ich tam nájdem tridsať." 31 A povedal: "Odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom: Možno sa ich tam nájde dvadsať." Odpovedal: "Nezničím kvôli dvadsiatim." 32 Nato povedal: "Nech sa môj Pán nerozhnevá, prehovorím už posledný raz: Možno sa ich tam nájde desať," a On odpovedal: "Nezničím kvôli desiatim." 33 Keď Jahve dohovoril s Abrahámom, odišiel, a Abrahám sa vrátil domov.