16. kapitola

Narodenie Izmaela

1 Abramova žena Saraj mu neporodila deti. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar
2 a Saraj povedala Abramovi: "Pozri, prosím ťa: Jahve nedovolil, aby som porodila. Vojdi teda k mojej slúžke; azda od nej dostanem deti." A Abram poslúchol Sarajin hlas. 3 A tak po desiatich rokoch, čo Abram býval v Kanaánskej krajine, jeho žena Saraj vzala Egypťanku Hagar, svoju slúžku, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. 4 I vošiel k Hagar a ona počala. Keď spozorovala, že počala, prestala si vážiť svoju paniu. 5 Tu Saraj povedala Abramovi: "Zodpovedný za moju krivdu, ktorá sa mi stala, si ty. Ja som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Jahve súdi medzi mnou a tebou." 6 Abram povedal Saraj: "Nuž dobre, tvoja slúžka je v tvojich rukách, urob s ňou, čo uznáš za dobré." Saraj ju natoľko trápila, že slúžka od nej utiekla. 7 Jahveho anjel ju našiel pri prameni vody na púšti, ktorý je na ceste do Šuru. 8 Povedal: "Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam ideš?" Ona odpovedala: "Utekám pred svojou paňou Saraj." 9 Tu jej Jahveho anjel povedal: "Vráť sa ku svojej panej a buď jej poddaná." 10 Jahveho anjel jej ďalej povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, tak, že ho nebude možno spočítať." 11 Jahveho anjel jej povedal: "Hľa, počala si a porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Jahve vypočul tvoje súženie. 12 Bude to muž ako divoký osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu: usídli sa pred tvárou všetkých svojich bratov." 13 Jahvemu, ktorý s ňou hovoril, dala Hagar meno: "Ty si El Roj," povedala totiž: "Dívala som sa tu ešte na toho, ktorý sa na mňa díva?" 14 Preto túto studňu nazvali studňou Lachaj Roj; leží medzi Kadešom a Beredom. 15 Hagar porodila Abramovi syna a Abram pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, menom Izmael. 16 Abram mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela.