Dve percentá (2 %)

14. kapitola

Vojenská výprava štyroch veľkých kráľov

1 Za čias Amrafela, kráľa Šinearu, Arjocha, kráľa Ellasaru, Kedor-Laomera, kráľa Elamu, a Tideala, kráľa Gojim,
2 títo viedli vojnu proti Berovi, kráľovi Sodomy, a proti Biršovi, kráľovi Gomory, Šineabovi, kráľovi Admy, Šemeberovi, kráľovi Cebojimu, a proti kráľovi Bely (čiže Coaru). 3 Títo poslední sa spolčili v údolí Siddim (to je Soľné more). 4 Dvanásť rokov boli poddaní Kedor-Laomerovi, ale trinásteho roku sa vzbúrili. 5 V štrnástom roku prišiel Kedor-Laomer a jeho spojeneckí králi, ktorí boli s ním, porazili Refaovcov v Ašterot-Karnajime, Zúzovcov v Hame, Emcov na pláni pri Kirjatajime, 6 Chorijcov v pohorí Seir až po El-Paran, ktorý leží na okraji púšte. 7 Potom pri návrate obchvatom prišli k En-Mišpatu, Prameňu Súdu (to je Kadešu); spustošili celý kraj Amalekov a Amorejcov, ktorí bývali v Chasason-Tamare. 8 Vtedy kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admy, kráľ Cebojimu a kráľ Bely (to je Coaru) vytiahli a nastúpili proti nim do boja v údolí Siddim, 9 proti Kedor-Laomerovi, kráľovi Elamu, Tidealovi, kráľovi národov, Amrafelovi, kráľovi Šinearu, a Arjochovi, kráľovi Ellasaru: štyria králi proti piatim! 10 Údolie Siddim bolo plné jám na asfalt a keď utekali králi Sodomy a Gomory, niektorí popadali do nich a ostatní ušli do hôr. 11 Víťazi pobrali Sodome a Gomore všetok majetok a všetky potraviny a odtiahli. 12 Vzali aj (Abramovho synovca) Lota i jeho majetok a stáda a odtiahli; býval totiž v Sodome. 13 Akýsi utečenec to prišiel oznámiť Hebrejovi Abramovi, ktorý býval pri dube Amorejca Mamreho, Eškolovho a Amerovho brata; tí boli Abramovými spojencami. 14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho príbuzný padol do zajatia, zobral svojich verných tristoosemnásť mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a stíhal s nimi nepriateľov až k Danu. 15 V noci ich so svojimi ľuďmi z rôznych strán napadol, porazil ich a prenasledoval až po Chobu, severne od Damasku. 16 Dobyl naspäť všetok majetok, aj svojho príbuzného Lota s jeho majetkom a s jeho ženami a mužmi.

Melchizedek

17 Keď sa Abram vrátil po porážke Kedor-Laomera a kráľov, ktorí boli s ním, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do doliny Šave (to je do Kráľovskej doliny).
18 Melchizedek, kráľ Šalemu, priniesol chlieb a víno, bol totiž kňazom Najvyššieho Boha. 19 Predniesol toto požehnanie: "Abram, nech ťa žehná Najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem, 20 a požehnaný nech je Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov." A Abram mu dal zo všetkého desiatok. 21 Sodomský kráľ povedal Abramovi: "Daj mi ľudí a majetky si vezmi." 22 Ale Abram odpovedal sodomskému kráľovi: "Dvíham ruku na prísahu pred Najvyšším Bohom ktorý stvoril nebo i zem: 23 Nevezmem ani nitku, ani remienok do sandál, ani nič, čo je tvoje, aby si nepovedal: ‚Ja som obohatil Abrama.‘ 24 Nevezmem nič, len čo zjedli moji mládenci a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou: Aner, Eškol a Mamre nech si vezmú svoj podiel."