Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Božie synovstvo

1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého.
2 Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 Tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme otrokmi základných živlov sveta. 4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, aby sme dostali synovstvo. 6 Aby dokázal, že ste synovia, Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: "Abba, Otče!" 7 Tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič. 8 Predtým, keď ste nepoznali Boha, boli ste otrokmi tých, čo v skutočnosti nie sú bohmi. 9 Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa ešte vraciate k týmto živlom bez sily a bez hodnoty a chcete byť zasa zotročení ako predtým? 10 Zachovávate dni, mesiace, obdobia a roky! 11 Spôsobujete mi obavy, či som sa kvôli vám nenamáhal nadarmo.

Osobné spomienky

12 Bratia, prosím vás, staňte sa ako ja, lebo aj ja som sa stal ako vy. Ničím ste mi neublížili.
13 Viete, že som bol chorý, keď som vám po prvýkrát hlásal evanjelium. 14 Bola to pre vás skúška, keď ste ma videli v takom telesnom stave. A predsa ste ma s pohŕdaním neodmietli, ba naopak, prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Ježiša Krista. 15 Kdeže je vaše vtedajšie nadšenie? Veď vám môžem dosvedčiť, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. 16 Teda stal som sa vaším nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlia za vás nedobre, chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. 18 Dobre je vždy horliť za dobro, a nielen vtedy, keď som u vás. 19 Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. 20 Teraz by som chcel byť u vás a prispôsobiť svoju reč, lebo neviem, ako si s vami počínať.

Dve zmluvy: Hagar a Sára

21 Povedzte mi vy, čo chcete byť pod Zákonom: nepočujete Zákon?
22 Je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej ženy. 23 Ale ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ten zo slobodnej ženy na základe prisľúbenia. 24 To je povedané obrazne: tie ženy predstavujú dve zmluvy; prvá je spojená s vrchom Sinaj a rodí pre otroctvo, to je Hagar 25 (lebo Sinaj je v Arábii) a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, ktorý je vlastne otrokom so svojimi deťmi. 26 Ale Jeruzalem, ktorý je zhora, je slobodný, a to je naša matka. 27 Lebo je napísané: Raduj sa neplodná, ktorá si nerodila, zajasaj výkrikmi radosti ty, čo si nepoznala pôrodné bolesti; lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža. 28 Vy však, bratia, ste deťmi prisľúbenia ako Izák. 29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz. 30 Čo však hovorí Písmo: Vyžeň otrokyňu i jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej ženy. 31 A tak, bratia, nie sme deti otrokyne, ale slobodnej ženy.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk