Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

1 Preto teda, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto zostaňte pevní v Pánovi, moji milovaní!

Posledné rady

2 Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi.
3 Aj teba, Syzygos, skutočný priateľa, prosím, pomáhaj im, veď ony sa borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. 4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša láskavosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. 6 O nič nebuďte ustarostení. V každej potrebe predložte Bohu svoje prosby s modlitbami a so vzdávaním vďaky. 7 Potom Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, vezme pod svoju ochranu vaše srdcia i vaše myšlienky v Kristovi Ježišovi. 8 Napokon, bratia, majte záujem o všetko, čo je pravdivé, čo je vznešené, čo je spravodlivé, čo je čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! 9 Čo ste sa naučili odo mňa, čo ste prijali, počuli odo mňa a čo ste videli na mne, to uvádzajte do života. Potom Boh pokoja bude s vami.

Vďaka za poslanú pomoc

10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste znovu prejavili svoj záujem o mňa, pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť.
11 Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. 12 Viem sa uskromniť a viem aj oplývať. Vo všetkých okolnostiach som sa naučil byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj núdzu trieť. 13 Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. 14 A predsa ste dobre urobili, keď ste prejavili účasť na mojom súžení. 15 Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev mi peňažne nepomohla, iba vy sami. 16 Veď aj do Solúna ste mi poslali dvakrát, čo som potreboval. 17 Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. 18 Teraz mám všetko, čo potrebujem, ba aj navyše. Som zahrnutý vašimi darmi, čo ste poslali po Epafroditovi. Sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. 19 Môj Boh zasa splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. 20 Sláva Bohu, nášmu Otcovi, na veky vekov. Amen.

Pozdravy a posledné želanie

21 Pozdravte v Kristovi Ježišovi každého svätého. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou.
22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu. 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.