Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Pravá cesta kresťanskej spásy

1 Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté, vás to však utvrdí.
2 Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na falošne obrezaných! 3 Veď obrezaní sme my, čo prinášame obetu v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, 4 hoci ja by som mohol vkladať nádej aj do tela. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka Zákona farizej, 6 čo sa týka horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo sa týka spravodlivosti, ktorú môže dať Zákon, žil som bezúhonne. 7 Ale to, čo mi mohlo byť ziskom, pokladal som za stratu kvôli Kristovi. 8 Ba odteraz všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista, môjho Pána. Preň som sa zriekol všetkého a pokladám všetko za odpadky, aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale so spravodlivosťou skrze vieru v Krista, ktorá prichádza od Boha a je založená na viere; 10 aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení, stal som sa mu podobným v smrti, 11 s nádejou, že dosiahnem vzkriesenie z mŕtvych. 12 Nie že by som dosiahol cieľ alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 13 Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa ho už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. 14 Bežím k cieľu, za cenou hore, ku ktorej nás Boh povolal v Kristovi Ježišovi. 15 My všetci, čo sme "dokonalí", takto zmýšľajme! Ale ak v niektorom bode inak zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. 16 Avšak ku ktorémukoľvek bodu sme dospeli, kráčajme stále v tom istom smere. 17 Bratia, napodobňujte ma a všímajte si tých, ktorí žijú podľa vzoru, aký máte v nás. 18 Lebo sú mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, že žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 19 Ich koniec je záhuba; ich bohom je brucho a honosia sa tým, za čo by sa mali hanbiť. Cenia si iba pozemské veci. 20 Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.