Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Pravá cesta kresťanskej spásy

1 Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté, vás to však utvrdí.
2 Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na falošne obrezaných! 3 Veď obrezaní sme my, čo prinášame obetu v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, 4 hoci ja by som mohol vkladať nádej aj do tela. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka Zákona farizej, 6 čo sa týka horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo sa týka spravodlivosti, ktorú môže dať Zákon, žil som bezúhonne. 7 Ale to, čo mi mohlo byť ziskom, pokladal som za stratu kvôli Kristovi. 8 Ba odteraz všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista, môjho Pána. Preň som sa zriekol všetkého a pokladám všetko za odpadky, aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale so spravodlivosťou skrze vieru v Krista, ktorá prichádza od Boha a je založená na viere; 10 aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení, stal som sa mu podobným v smrti, 11 s nádejou, že dosiahnem vzkriesenie z mŕtvych. 12 Nie že by som dosiahol cieľ alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 13 Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa ho už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. 14 Bežím k cieľu, za cenou hore, ku ktorej nás Boh povolal v Kristovi Ježišovi. 15 My všetci, čo sme "dokonalí", takto zmýšľajme! Ale ak v niektorom bode inak zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. 16 Avšak ku ktorémukoľvek bodu sme dospeli, kráčajme stále v tom istom smere. 17 Bratia, napodobňujte ma a všímajte si tých, ktorí žijú podľa vzoru, aký máte v nás. 18 Lebo sú mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, že žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 19 Ich koniec je záhuba; ich bohom je brucho a honosia sa tým, za čo by sa mali hanbiť. Cenia si iba pozemské veci. 20 Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.