Dve percentá (2 %)

3. kapitola

Pravá cesta kresťanskej spásy

1 Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté, vás to však utvrdí.
2 Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na falošne obrezaných! 3 Veď obrezaní sme my, čo prinášame obetu v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, 4 hoci ja by som mohol vkladať nádej aj do tela. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka Zákona farizej, 6 čo sa týka horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo sa týka spravodlivosti, ktorú môže dať Zákon, žil som bezúhonne. 7 Ale to, čo mi mohlo byť ziskom, pokladal som za stratu kvôli Kristovi. 8 Ba odteraz všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista, môjho Pána. Preň som sa zriekol všetkého a pokladám všetko za odpadky, aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale so spravodlivosťou skrze vieru v Krista, ktorá prichádza od Boha a je založená na viere; 10 aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení, stal som sa mu podobným v smrti, 11 s nádejou, že dosiahnem vzkriesenie z mŕtvych. 12 Nie že by som dosiahol cieľ alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 13 Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa ho už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. 14 Bežím k cieľu, za cenou hore, ku ktorej nás Boh povolal v Kristovi Ježišovi. 15 My všetci, čo sme "dokonalí", takto zmýšľajme! Ale ak v niektorom bode inak zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. 16 Avšak ku ktorémukoľvek bodu sme dospeli, kráčajme stále v tom istom smere. 17 Bratia, napodobňujte ma a všímajte si tých, ktorí žijú podľa vzoru, aký máte v nás. 18 Lebo sú mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, že žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 19 Ich koniec je záhuba; ich bohom je brucho a honosia sa tým, za čo by sa mali hanbiť. Cenia si iba pozemské veci. 20 Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.