2. kapitola

Zachovajte si jednotu v pokore

1 Ak teda jestvuje naliehavé napomenutie v Kristovi, ak jestvuje povzbudenie v láske, ak jestvuje spoločenstvo Ducha, ak jestvuje srdce a zľutovanie,
2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša, jedna myseľ! 3 Nerobte nič zo straníckosti ani pre márnu slávu, ale nech každý pokorne považuje iných za vyšších od seba. 4 Nech nik nehľadí na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. 5 Majte to isté zmýšľanie medzi sebou, aké mal Kristus Ježiš: 6 On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom. 7 Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom a javil sa ako človek. 8 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. 9 Preto ho Boh vyvýšil a dal mu Meno, ktoré je nad každé meno, 10 aby na meno Ježiš pokľaklo všetko na nebi, na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je PÁN.

Pracovať na spáse

12 A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.
13 Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania, 15 aby ste boli bezúhonní a čistí, nepoškvrnené Božie deti uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, sveta, kde žiarite ako hviezdy, 16 predstavujúc mu Slovo života. Tak mi budete predmetom hrdosti v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. 17 Lebo ak moja krv má byť vyliata ako tekutá obeta na obetu vašej viery, radujem sa tomu a radujem sa s vami všetkými. 18 Tak isto aj vy sa tomu radujte, radujte sa so mnou!

Poslanie Timoteja a Epafrodita

19 Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj ja pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami.
20 Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vašu situáciu ako on: 21 všetci hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. 23 Dúfam teda, že ho pošlem, len čo uvidím, ako sa moje záležitosti vyvinú. 24 Inak pevne dúfam v Pánovi, že aj ja čoskoro prídem. 25 Ale pokladám za potrebné poslať vám späť Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste mi poslali, aby mi pomáhal v mojich potrebách, 26 veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o jeho chorobe. 27 Naozaj bol chorý, ale Boh sa nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. 28 Preto sa ponáhľam poslať vám ho, aby ste sa znovu radovali, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto ľudí majte vo vážnosti! 30 Lebo pre Kristovo dielo priblížil sa až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď dopĺňal to, v čom ste mi vy nemohli poslúžiť.